Americké výnosy po včerejším poklesu rostou. Dolar zpevnil pod 1,0800 za euro díky silnějšímu poklesu evropských tržních sazeb. Koruna se obchoduje pod 24,40 za euro.

Interim management. Čerstvý vítr, nový pohled a zkušenosti

Interim manažer musí mít vysokou motivovanost na úspěch. Jeho budoucí práce totiž závisí na referencích a doporučení. Nedělá mu potíže v době projektu pracovat pod stresem a nad rámec pracovní doby. Žádný interim nechce zůstávat ve firmě natrvalo, baví ho adrenalin a změny. Jakmile je situace vyřešena, nastupují zpátky stálí manažeři, aby nastolenou stabilitu udrželi. V rozhovoru to pro server Roklen24 řekl Tomáš Rybička, který se zabývá Interim Managementem ve Financích a vedením praktických tematických workshopů. Bude moderátorem konference „Řízení firemní výkonnosti“, která se koná 7. února.

Můžete vysvětlit, co je to Interim Management?

Interim Management je poskytování efektivních ekonomických řešení nezávislým manažerem blízkým nejvyšší úrovni vedení po určitou, pevně danou dobu. V podstatě to znamená, že pokud si firma neví s řešením důležité situace nebo stavu rady nebo nemá volné expertní zdroje, najme si na dobu určitou nezávislého odborníka, který jí tuto situaci pomůže vyřešit. Výraz interim (z latiny „mezitím“) naznačuje, že tento odborník působí v mezidobí mezi problémovým stavem a jeho vyřešením. Žádný interim nechce zůstávat ve firmě natrvalo, nás baví adrenalin a změny. Jakmile je situace vyřešena, nastupují zpátky stálí manažeři, aby nastolenou stabilitu udrželi.

Kdy vznikl Interim Management?

Interim Management v moderním slova významu vznikl koncem 70. let v Nizozemí jako reakce trhu na dlouhé výpovědní lhůty zaměstnanců a s tím spojené vysoké náklady na ukončení pracovního poměru. Společnosti si začaly najímat manažery na dobu dočasnou. Od 80. let se v západní Evropě Interim Management postupně stal běžným nástrojem zajištění dočasně chybějících lidských zdrojů s cennými manažerskými zkušenostmi a expertními znalostmi. V současné době je to běžný model též v USA a Austrálii.

Z důvodu změn ekonomických podmínek a obchodních modelů společností začíná nabývat na velké důležitosti také v České republice a jejím okolí, o čemž svědčí mimo jiné též vznik a rychlý růst České Asociace Interim Managementu (CAIM).

Liší se práce Interim manažera v různých zemích?

V tom zásadním se neliší. Interim manažeři, pokud jsou dostatečně jazykově vybaveni, jsou univerzálně použitelní v různých zemích.

Co musí manažer zvládnout, aby získal certifikaci Interim Manager?

Tuto certifikaci uděluje řídící výbor CAIM. Musíte splňovat povinná kritéria: Interim manažerská praxe – minimálně tři realizované projekty interim manažerského charakteru, krizového managementu či jakéhokoliv dlouhodobého rozvojového projektu, na kterém se manažersky podílel (může nahradit i relevantní praxe ze zaměstnaneckého poměru), minimálně jeden z toho prokazatelně úspěšný.

Interim manažer musí být starší 40 let. Musí mít garanci člena CAIM, který je v asociaci alespoň dva roky. Dále je to právní trestní bezúhonnost. Sociální nezávislost na jeden rok – toto kritérium znamená, že interim manažer nebude pod finančním tlakem i v případě, že rok nezíská žádnou zakázku. Nic ho tedy nenutí, aby bral zakázky a dělal rozhodnutí, která po něm chce majitel a která se příčí jeho etickému nastavení. A pak také minimálně dva roky členství v CAIM, která doporučuje, aby interim manažer měl též dokončené vysokoškolské vzdělání a ovládal jeden světový jazyk.

Co všechno dělá Interim manažer? Co je jeho cílem? Jaké jsou nejčastější způsoby využití Interim manažera? V jakých sektorech působí nejčastěji?

Hodinový manžel: Vyřešení dočasného výpadku důležitého manažera nebo zajištění implementace důležitého projektu, na který společnost nemá potřebné nebo volné expertní zdroje.

Firemní fitness trenér: Rozvoj a implementace strategie k naplnění strategických cílů, zlepšení výkonnosti a stabilizace firmy

Doktor: Řízení změny, revitalizace, restrukturalizace společnosti

Jaký rozdíl je mezi interim manažerem a poradenstvím?

Rozdíl je naprosto zásadní. Poradce končí odevzdáním sepsaných rad v dokumentu svázaného do zlatých desek. Interim manažer začíná pečlivou analýzou a sepsáním doporučení, z kterých vzejde po schválení majitelů akční plán konkrétních bodů. Poté si vyhrne rukávy a schválený akční plán pomůže firmě realizovat. Před jeho odchodem z firmy ještě zaučí stálé zaměstnance, aby důležité know-how ve firmě zůstalo.

Jaké předpoklady pro práci interim manažera jsou podle Vás potřeba? Co by měl určitě zvládat?

Interim manažer musí mít vysokou motivovanost na úspěch, neboť jeho budoucí práce závisí na referencích a doporučení. Nedělá mu potíže v době projektu pracovat pod stresem a nad rámec pracovní doby.

Interim manažer přináší do společnosti spolu se svými bohatými zkušenostmi a rozsáhlými technickými znalostmi též čerstvý vítr a nový pohled. Bohaté zkušenosti též znamenají, že interim v minulosti již spoustu chyb udělal a poučil se z nich.

Rychlost nástupu, adaptace a flexibilita Interim manažera. Nezávislost interim manažera na podnikové kultuře, politice a osobních vazbách. Měl by také umět odejít, tj. je motivovaný na splnění konkrétní mise s pevně definovaným koncem spolupráce

Můžete jmenovat některé firmy, v nichž jste jako Interim manažer působil?

V českých zemích je s tímto trochu problém. V USA a v západní Evropě je normální, že pokud se firmě nedaří, či je dokonce v insolvenčním stavu, tak o pomoc požádá profesionála a netají se s tím. U nás si hodně majitelů myslí, že přiznat takový stav je ostuda a známka neschopnosti a tuto pomoc před svým okolím tají. Je to také důvod, proč o tuto pomoc majitelé v našem geografickém prostoru žádají často pozdě a kritický stav se již nepodaří zvrátit.

Já osobně získávám zakázky hlavně na Východ od Prahy a ve Středočeském kraji, v západních Čechách je zatím malý zájem, zřejmě z důvodu německého vlastnictví firem v tomto kraji. Němci jsou zvyklí na Interim management a případnou potřebu takovéto služby řeší většinou z vlastních zdrojů. Firmy, pro které pracuji, jsou převážně výrobní, ale v portfoliu mám i velkoobchod, distributora FMCG, městský úřad a jeho výdělečnou činnost, stavební firmy, potravinářskou firmu, spedici, …

Budete moderovat novou konferenci „Řízení firemní výkonnosti“? Komu je určena?

Určitě si na své přijdou majitelé a ředitelé firem, protože uslyší konkrétní podnikové příběhy a problémy, které mají nebo by mohli mít také. Vzájemná výměna zkušeností během konference ale i o přestávkách bude neocenitelná.

V auditoriu budou též interim manažeři a profesionálové z oblasti firemních financí, kteří se přijdou obohatit ze zkušeností svých kolegů.

Konferenci společně organizují Česká asociace interim managementu (CAIM) Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN). Co je cílem těchto asociací?

Obě asociace k sobě mají opravdu blízko, neboť jejich členové řeší v podstatě stejné situace a problémy.

CAIM je přední českou organizací sdružující interim managery. Posláním CAIM je rozvíjet informovanost, povědomí a know-how o interim managementu a budovat tak silné zázemí pro růst kvalitních českých interim manažerů. Členové CAIM pomáhají společnostem přežít, řídit změny a důležité projekty, vyrovnat se s nedostatkem či výpadkem odborných kapacit nebo se změnou situace na trhu.

Posláním CAFIN je podpora výzkumu, výuky a vzdělávání v oblasti finančního řízení, controllingu a účetnictví a vydávání odborných publikací, které se týkají těchto témat, podpora vzájemné výměny zkušeností a spolupráce mezi zástupci vědy a praxe ve výše uvedených oblastech, vypracování jednotné controllingové koncepce a vzdělávacích standardů v oblasti controllingu a finančního řízení, pořádání odborných seminářů, přednášek a konferencí.

Tomáš Rybička se zabývá Interim Managementem ve Financích a vedením praktických tematických workshopů, jejichž účelem je přinést do českých podniků čerstvý vítr z nejúspěšnějších společností na světě. Od roku 1997 se věnuje praktickému zdokonalování řízení výkonnosti, rizika a efektivity interních procesů. Zkušenosti má ze společností Philip Morris, T-Mobile a Pfizer (Controlling), ve společnosti Xerox působil v letech 2007-2009 jako manažer interních kontrol a letech 2010-2012 pokračoval jako Finanční ředitel pro Českou a Slovenskou republiku. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, je držitelem certifikátů Lean Six Sigma a ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants).

Newsletter