Investice jsou obrazem investora. Současná situace není přechodná, jen urychlila změny

Osoba investora a jeho investice. Obě složky se navzájem ovlivňují v čase a nedá se říct, že kauzalita působí jen jedním směrem. To si myslí Mikuláš Splítek, portfolio manažer fondu Stock Small Caps. Sám na sobě vidí posun ve srovnání se svými začátky na burze před čtrnácti lety.

V rozhovoru s Danielem Gladišem také vysvětluje, proč nesouhlasí s konceptem pojišťovnictví a že nevnímá současnou situaci jako přechodnou, nýbrž jako urychlení déletrvajících, strukturálních změn. Podívejte se na video.

Toto je šesté video osobností, které vystoupí na České investiční konferenci. Její sedmý ročník proběhne 8.-10.11.2020. Na konferenci máte možnost se seznámit s nejlepšími českými a zahraničními investičními manažery a nahlédnout do jejich způsobu práce a uvažování. Více informací najdete na www.ceskainvesticnikonference.cz.

Další ze série osmi rozhovorů vám přineseme příští týden ve čtvrtek.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter