Dolar se drží v mírném zisku v dolarovém indexu i proti euru. Evropské i americké výnosy rostou. Měny regionu jsou ve ztrátě, jediná koruna dopoledne zpevnila. Kurz se krátce podíval pod support 25,90 za euro, poté ale zisky mírně zkorigoval.

Investice šitá na míru? Zkuste strukturované investiční produkty

Stále platí, že úrok z vkladů hotovosti neuspokojí ani ty nejvíce konzervativní investory. Firma Leonteq proto nabízí alternativu šitou na míru přímo investorovi – tzv. strukturované investiční produkty. Mezi výhody patří především flexibilita aspektů, jako je samotná třída aktiv, jejich splatnost, měna či úroveň ochrany kapitálu. Strukturovaným produktům nevadí ani opětovný návrat volatility na trhy, který naopak přináší příležitost v podobě příznivějších podmínek pro nové instrumenty.

Vaše společnost se specializuje na strukturované investiční produkty. Pro řadu investorů může jít o těžce uchopitelný termín. Co si pod ním mají představit?

Strukturované produkty jsou inovativní formou investování s obrovským rozsahem flexibility. Představují alternativu přímého investování do majetkových, dluhopisových, komoditních i měnových aktiv. Příkladem může být dluhový cenný papír skládající se ze dvou komponent: cenného papíru s pevným výnosem a opce. Cenný papír s pevným výnosem je obvykle bezkupónový dluhopis, který chrání část, či dokonce celou hodnotu investovaného kapitálu. Skrze opci pak investor může realizovat výnos v závislosti na chování podkladového aktiva (akcií, indexů, komodit atd.). Opce může nabýt formu jednorázově ve stanoveném termínu vyplaceného příjmu, nebo formu příjmu vypláceného v pravidelných intervalech.

Jak vůbec strukturovaný investiční produkt vzniká?

Vytváříme a distribuujeme investiční produkty na plně integrované technologické platformě za podpory početného týmu fundovaných profesionálů v oboru. Flexibilita při vytváření strukturovaného produktu pak umožňuje vyladit nabídku s jakýmkoliv profilem rizikovosti, a to i v nejnáročnějším tržním prostředí (například investor s averzí k riziku může získat strukturovaný
produkt s vysokou ochranou vkladu výměnou za nižší výnos, pozn. redakce).

Jaké jsou hlavní přednosti strukturovaných investičních produktů?

Obecně je úkolem investorů vyhledávat dobrý výnos při zachování profilu nízké rizikovosti. Ani pro velmi konzervativní investory není úrok z vkladů hotovosti dostatečný k ochraně proti inflaci, pročež se snaží nalézat uspokojivé alternativy. Strukturované investiční produkty tento problém řeší. Umožňují totiž vyladění profilu rizikovosti a výnosnosti pro investora. Produkty lze přizpůsobovat v každém aspektu: splatnosti, měny, třídy aktiv, úrovně ochrany kapitálu. Výhodu představuje také skutečnost, že investovat do strukturovaných produktů je snadné. Každý instrument má vlastní jedinečný kód ISIN a je uskutečňován prostřednictvím systému Clearstream nebo Euroclear metodou dodání proti zaplacení (stejným způsobem, jaký platí pro
dluhopisy). Pro usnadnění obchodování mohou být strukturované produkty také zapsány na burzách.

A dá se z jejich charakteristik vytvořit profil investora, pro kterého mohou být vhodnější alternativou než tradiční třídy aktiv, jako jsou dluhopisy či akcie?

Síla strukturovaných investičních produktů spočívá ve vyladění přístupu k investování. Mohou sloužit jako nástroj kultivace portfolia cílený na zvýšení výnosů při omezení rizik kapitálových ztrát. Dalším zajímavým řešením pro investory mohou být aktivně spravované certifikáty (AMC). Leonteq umožňuje manažerům portfolia začlenit investiční strategie do snadno distribuovatelných a
transparentních certifikátů s vlastním jedinečným kódem ISIN. V rámci AMC realizují manažeři portfolia své investiční strategie prostřednictvím našeho bezplatného webového softwaru, přičemž provedení zajišťuje náš prodejní úsek. Mezi třídami aktiv zahrnovanými do sféry AMC vidíme akcie, ETF, dluhopisy, termínované obchody a mnoho dalších. AMC jsou stále oblíbenější pro svou flexibilitu, snadnou realizaci a opakovatelnost zadávání investičních zdrojů při zachování nízkých
výdajů na správu i provedení.

Letošní rok vrátil na akciové trhy volatilitu. Jak moc je pro „výrobu“ strukturovaných investičních produktů důležité, aby trhy kolísaly?

V dobách, kdy jsou kapitálové trhy roztěkané, jsou investoři opatrnější a zaměřují se spíše na investice s nižším rizikem. V retailových strukturovaných produktech zvýšená volatilita rozšiřuje příležitosti k dosažení příznivějších podmínek pro nové produkty. Zvýšená volatilita totiž znamená vyšší výnosy a bariery kapitálové ochrany. Z pohledu zájmu pak rozkolísané trhy vedou k tomu, že se kapitáloví investoři stávají nervóznějšími a začínají si vážit různých forem ochrany kapitálu, jejichž hodnotu v delších stoupajících fázích trhu podceňují. Strukturované investiční produkty obvykle charakterizuje určitý stupeň ochrany (plnohodnotné, dílčí nebo podmíněné), který je při přímém investování do cenných papírů nedosažitelný. Proto by měly strukturované investiční produkty získávat v nervózním prostředí na investiční atraktivitě.

Jak se k strukturovaných investičním produktům staví regulátor? Banky od ledna aktivně řeší přísnější pravidla regulace MiFID, dotkly se nějak výrazněji i vašeho podnikání?

Legislativa Evropské unie platná od ledna měla na způsob prodeje strukturovaných produktů významný dopad. Zejména podmínka předávat a vysvětlovat klíčové informační dokumenty (KID) retailovým zákazníkům podle nařízení o sdělení klíčových informací. Dalším aspektem je nutnost verifikovat nové trhy podle podmínek směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID 2) a zejména aplikace kritéria cílového trhu. Situace ve společnosti Leonteq je ovšem trochu jiná. V roce 2017 Leonteq vydal více než 26 000 produktů. Zavedení nové regulace bylo hutným a kritickým úkolem, který společnost zrealizovala. Leonteq ovšem na úkolu pracoval už před stanoveným termínem a zautomatizoval sestavování KID. To nám pomohlo minimalizovat provozní
komplikace.

Text obsahuje reklamní sdělení

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter