Americké výnosy středních splatností korigují včerejší růst. Dolar zpevnil pod 1,0650 za euro po nad očekávání horších inxech PMI z Francie. Měny regionu v zisku. Koruna zpevnila pod 24,40 za euro.

Investiční Zeitgeist aneb Tak trochu o vymývání mozků

Zdroj: Depositphotos

Lidská povaha je zvláštní. Jednou z jejích vlastností je fakt, že lidé, kteří spolu pravidelně a blízko komunikují, uvažují podobně. V každém místě a v každém čase existuje jistý duch času – Zeitgeist.

Kdyby milióny lidí, kteří investují do akcií, byli navzájem izolováni jeden od druhého, každý z nich by si vytvořil svůj vlastní názor. Jejich chyby by se rovnoměrněji rozprostřely a vzájemně by se lépe rušily, což by více vyhovovalo teorii efektivního trhu. Ve skutečnosti však investoři nejsou v izolaci, ale jsou vystaveni nejen stejným informacím, ale i stejnému působení okolí. A právě tento sociální tlak způsobuje, že jejich individuální úsudky mají často tendenci se sobě navzájem podobat.

Názor mas má velkou přitažlivost. Lidé často nedokáží mít jiný názor, než je názor většiny, neboť se domnívají, že většina musí mít pravdu. I zcela racionální lidé jsou schopni se přiklonit k názoru většiny a pohybovat se současně s davem. Jejich individuální racionální chování přispívá k iracionálnímu chování davu.

Spekulativní bublina akciového trhu v závěru devadesátých let 20. století byla zčásti způsobena společenskými a ekonomickými faktory, které působily na investory a vyvolaly v nich iracionální jednání. Mezi rozhodující faktory patřily dlouhodobá ekonomická prosperita trvající téměř celou dekádu, rozvoj internetových technologií, pád komunismu, tzv. baby boom a jeho domnělé vlivy na trh, obrovský rozmach médií zaměřujících se na investice, rozvoj individuálních penzijních účtů, rozmach odvětví kolektivního investování a levnější a rychlejší přístup k burzovním transakcím prostřednictvím internetu.

Pokud by byli jednotliví investoři od sebe izolováni, pravděpodobně by si většina z nich nespojila uvedené faktory s možnými růsty akcií a zcela jistě by na většinu z těchto faktorů sama ani nepřišla. Pokud jsou však vystaveni působení médií, která uvedené faktory po jejich objevení šíří, a pokud jsou vystaveni lavinovitě se nabalující reakci ostatních investorů, tento společenský tlak působí trochu jako vymývání mozků, zabraňuje jim samostatně a racionálně uvažovat a vede je k tomu, aby se pohybovali stejně s davem.

 

Zdroj: Vltava Fund

Newsletter