Na devizových trzích je patrní rizikově averzní nálada projevující se v silnějším dolaru. Ten proti euru testuje hranici 1,1700 EURUSD. Risk-off sentiment oslabuje měny regionu. Koruna se posunula k úrovni 25,40 za euro.

Investor Gladiš: Pro Řeky drastické, pro svět zanedbatelné

„Řecko čeká nevyhnutelná recese a odpis dluhů, kolaps bankovního sektoru ale být nemusel a jde na vrub vlády a způsobu, jakým vyjednávala,“ říká v rozhovoru pro Roklen24 respektovaný český investor Daniel Gladiš. Budoucností pro Řecko je vlastní měna, pro eurozónu nový začátek bez nejslabšího článku – když už tu euro je. Investorům radí především chladnou hlavu: „Akcie je především podíl na podnikání společnosti a investování o kupování podílů v dobrých společnostech za dobré ceny. Pokud dnešní ceny přinesly atraktivní příležitost, nebát se jí využít,“ neopouští svůj buffettovský přístup.

R24: Co znamená pro Řeky a jejich zemi krach jednání s věřiteli? Jaký bude dopad na trhy?

To, že Řecko nebude schopno splácet své dluhy, bylo zřejmé už několik let a otázkou bylo, kdy k tomu dojde. V tomto směru asi řecký default těžko někoho překvapuje. Bohužel pro Řecko se k tomu přidal i kolaps místního bankovního sektoru. K tomu dojít nemuselo a podle mého názoru je to dílem způsobu vyjednávání, který vedla řecká vláda. To samozřejmě Řecku výrazně přitíží. Ekonomika se na čas prakticky zastaví a výsledkem bude další recese. Restrukturalizace dluhu je nevyhnutelná. Její dopad na trh však bude omezený, protože téměř veškerý zahraniční dluh je držen neprivátním sektorem.

R24: Je odchod Řecka z eurozóny hotovou věcí bez konkrétního data?

Zatím zůstává otevřenou otázkou. Podle mého názoru se Řecko do eurozóny dostalo podvodem a vědomým přehlédnutím tohoto podvodu. Řecko nikdy do eurozóny nemělo vstupovat a EU ho nikdy neměla přijmout. Ale stalo se. Pro Řecko i pro eurozónu by bylo lepší, kdyby Řecko zavedlo vlastní měnu. Díky jejímu nižšímu kurzu by mohlo dojít k tolik potřebné nápravě reálných cen a mezd a Řecko by dostalo šanci na nový začátek. Samotná myšlenka společné měny je podle mně chybná, ale když už tady je, pak by eurozóna i samotná měna byly stabilnější, pokud by se zbavily nejslabšího řeckého článku.

R24: Troufnete si na odhad vyústění této krize?

Jak to dopadne, si netroufám odhadnout, protože nad ekonomickými budou převažovat politické motivy a tady člověk nikdy neví… V každém případě si myslím, že ať tak, či onak, není „řecká otázka“ pro globální trhy tak důležitá, za jakou je zřejmě pokládána.

Dopad bude drastický pro Řeky, nepříjemný pro jejich věřitele – a Česko k nim naštěstí nepatří díky tomu, že má vlastní měnu – a zanedbatelný pro zbytek světa.

R24: Jako fundamentální investor ve své knize Akciové investice razíte, že investor potřebuje umět dvě zásadní věci: Ocenit společnost a správně nahlížet na pohyby trhu. Jak teď mají investoři naložit s ne zrovna příjemnými pohyby trhu na řecké krizi? Akcie procházejí výprodejem, euro se zotavuje…

Znovu si uvědomit, že akcie je především podíl na podnikání společnosti a že investování je o kupování podílů v dobrých společnostech za dobré ceny. Zamyslet se nad tím, zda a případně jak velký dopad na hodnotu konkrétních společností řecká krize má. V drtivé většině případů prakticky žádný. Pokud dnešní nižší ceny přinesly atraktivní příležitost, pak se nebát ji využít. V opačném případě nedělat nic.

Daniel Gladiš vystudoval VUT Brno. V letech 1993-1998 byl ředitelem společnosti Atlantik finanční trhy, a.s., člena Burzy cenných papírů Praha, kterou založil. Pracoval pro zahraniční institucionální investory. V letech 1999-2004 byl ředitelem ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. a podílel se na akvizicích tří českých penzijních fondů. V roce 2004 založil investiční fond Vltava Fund SICAV, jehož je dodnes ředitelem. Vltava Fund je hodnotově orientovaný, v souladu s fundamentální analýzou spravovaný, investiční fond kvalifikovaných investorů. Daniel Gladiš je autorem knih Naučte se investovat a Akciové investice.

Daniel Gladiš: Dobrý investor potřebuje umět dvě věci

Newsletter