Jablonský (Springtide Ventures): Úspěch startupu? Jedinečný produkt

Aby se firma stala z našeho pohledu “investovatelnou”, musí se strefit do existující nebo vznikající tržní příležitosti. Musí mít produkt, který je něčím jedinečný. Její tým musí mít odhodlání uspět, odpovídající schopnosti a zkušenosti a musí být ochoten naslouchat. Serveru Roklen24 to řekl CEO Springtide Ventures Marek Jablonský. Ten již tento čtvrtek 26. října povede v rámci „Angel Academy“ workshop na téma „Na co se ptát start-upu“.

Zaměřujete se na podporu „early stage“ firem ve střední Evropě a Izraeli? Jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Ano, přesně tak. Rozdíly obecně vidíme v úrovni ambice, pracovního nasazení a zkušeností s rozvinutím prodeje / komerčního prosazení na světových trzích. Zatímco startupy vznikající v regionu CEE si typicky dávají za cíl uspět v rámci EU a od začátku míří na exitovou hodnotu v jednotkách či desítkách milionů eur, ty Izraelské mívají řádově výrazně vyšší ambice, míří do USA, EU a Asie a podřizují díky tomu vše brutálnímu tempu rozvoje.

Jak důležité pro Vás je, že jste součástí KKCG?

Fakt, že jsme součástí velké industriální skupiny, nám pomáhá uspět v konkurenci s dalšími fondy, jak zde v střední Evropě, tak zejména v Izraeli. Zázemí skupiny nám umožňuje nabídnout technickou i manažerskou expertízu, přístup k trhům EU i silnou finanční podporu v kterékoli fázi rozvoje firmy.

Co je pro startupy v rané fázi důležité? Existuje něco jako „nutné podmínky“, které musí splnit?

Zcela určitě! Aby se firma stala z našeho pohledu “investovatelnou”, musí se strefit do existující nebo vznikající tržní příležitosti, mít produkt, který je něčím jedinečný a její tým musí mít odhodlání uspět, odpovídající schopnosti a zkušenosti a musí být ochoten naslouchat. V našem konkrétním případě pak navíc hledáme firmy, které již ideálně získaly své první platící zákazníky, vykazují významný růst, a které mají ve svém produktu a/nebo modelu vybudován “X factor”, umožňující vysokou škálovatelnost a schopnost budovat si konkurenční výhody s tím, jak dále rostou.

 

Dokážete na první dobrou rozeznat potenciál startupu? Jak ten personální, tak nápad?

Ano. Od toho tu jsme, to je zásadní část naší práce! Je to věc znalosti daného oboru, zkušenosti a ve velké míře i srovnání. Rozhodující je pak schopnost odhadu lidí a práce s týmem při přípravě investice, ale také zodpovědné odpracování analýz trhu, trendů, konkurenčního prostředí a produktu.

Jaký sektor má podle Vás budoucnost?

Pokud se přidržím oblasti IT tak v blízkém horizontu příštích 3-5 let například automatické zpracování videa s využitím principů “machine learning” či Artificial Inteligence (AI), dlouhodoběji pak širší aplikace AI nebo celá široká oblast “Cyber security”. Mluvit ale o sektorech, které mají budoucnost, ale není obecně správné. V každém sektoru, lze najít tržní příležitosti. Vždy jde o hluboký vhled do problematiky a/nebo představivost, invenci a odhodlání!

Dá se říct, že české startupy, dle Vás coby Angel investora, mají nějakou Achillovu patu? Co je brzdí v rozvoji?

Obecně je to poměrně malá zkušenost s komerčním prostředím mimo ČR a zejména pak přeceňování produktu / služby samotné na úkor prodeje, marketingu a distribuce. Jedno bez druhého totiž neuspěje, což české startupy bohužel příliš často, bolestně (a draze) zjišťují třeba až po několika letech od svého vzniku.

A v čem naopak vynikají, dá-li se to tak říci?

V invenci, technické virtuozitě a i jisté nebojácnosti, i když někdy bohužel hraničící s arogantností.

Marek Jablonský je výkonným ředitelem investičního fondu Springtide Ventures patřícího do skupiny KKCG. Jeho nynějšímu působení předcházelo v roce 2012 odkoupení poskytovatele služeb 1188 od Telefoniky ČR a transformace do nezávislého poskytovatele informačních a zákaznických služeb. V letech 2007-2011 řídil oddělení strategie Telefoniky ČR, čemuž předcházelo několik let práce v roli konzultanta u společností PA Consulting v Londýně a Arthur D Little v Cambridge, UK. Před studiem a získáním titulu MBA na London Business School založil, řídil a úspěšně odprodal  společnost GMI Media, která vyvíjela inovativní internetová řešení. Technické vzdělání získal v oboru radioelektroniky na Fakultě elektrotechniky ČVUT.

 

Newsletter