Dolar se drží v mírném zisku v dolarovém indexu i proti euru. Evropské i americké výnosy rostou. Měny regionu jsou ve ztrátě, jediná koruna dopoledne zpevnila. Kurz se krátce podíval pod support 25,90 za euro, poté ale zisky mírně zkorigoval.

Jak českou ekonomiku posunout k těm nejpokročilejším?

Česká republika může mít do roku 2025 jednu z nejpokročilejších ekonomik v Evropě. Jak toho dosáhnout? Češi musí  využít svých dobrých předpokladů pro rychlou digitalizaci. Pokud se Česko srovná se zeměmi západní a severní Evropy, zdvojnásobí do roku 2025 česká digitální ekonomika svůj podíl na HDP z osmi na 16 procent. To představuje dodatečné HDP ve výši 26 miliard eur ročně a růst domácí ekonomiky by se tím urychlil o téměř jeden procentní bod. Novým motorem růstu produktivity je podle studie společnosti McKinsey The rise of Digital Challengers – Perspective on the Czech Republic právě digitalizace. 

Jak uspět v digitální budoucnosti?

K tomu, aby se Česká republika stala jednou z nejpokročilejších digitálních ekonomik Evropy, musí spolupracovat stát, firmy i jednotlivci. Je třeba vyřešit řadu „domácích úkolů“, jako je například podpora podnikatelské orientace ICT absolventů, větší zapojení firem do školení zaměstnanců v pokročilých IT dovednostech, urychlená a uživatelsky přívětivá digitalizace veřejných služeb, zlepšení nejhorších oblastí institucionálního prostředí, pracovního trhu a zdanění a podpora většího zapojení venture kapitálu.

ČR může získat posílením spolupráce s ostatními středoevropskými zeměmi, které řeší podobné problémy. Tato spolupráce pomůže ČR lépe hájit zájmy své digitální ekonomiky na úrovni EU.

Česká republika od roku 1990 zažívá značný ekonomický růst. HDP na obyvatele za posledních dvacet let vzrostl o 62 procent a díky tomu doháníme západní Evropu. V uplynulých dvou letech rostla ekonomika rychlým tempem 3,4 procenta ročně. Hlavní zdroje tohoto růstu, jako je vysoká zaměstnanost a zvyšování počtu pracovních hodin na zaměstnance, ovšem naráží na své limity. 

„Čísla z ekonomiky vypadají skvěle, ale není to tak. Vedlejší náklady práce jsou velmi drahé. Levná práce není příčinou, ale důsledkem. Jsme ekonomikou spíš subdodavatelskou, nemáme finalisty,“ konstatoval viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar

Tradiční zdroje růstu se vyčerpávají

„Za ekonomickým růstem v posledních 20 letech stál tradiční průmysl, dynamický vývoz, investice ze zahraničí, výhodná cena práce a také dotace z fondů Evropské unie,“ říká Tomáš Karakolev, Senior Expert McKinsey. Tyto tradiční zdroje však podle studie naráží na limity. V Česku se jedná především o trh práce. „Bez nového impulzu, který zvýší produktivitu práce, můžeme v budoucnosti přijít skoro o třetinu růstu HDP,“ dodává Karakolev. Nový zdroj ekonomického růstu vidí autoři studie v digitalizaci, ve které se můžeme dostat na přední místa v Evropě, zautomatizovat velkou část práce a tím vyřešit omezení, na která nyní narážíme. 

Špicar poznamenal, že české firmy si díky intervencím ČNB dost vydělaly. Řeší teď dva problémy. Nemají lidi, dramaticky rostou platy. Proto musí digitalizovat a robotizovat. „Studie McKinsey přichází v pravou chvíli. Je to pro nás užitečný materiál. Možností, jak digitalizovat je obrovské množství, “ míní Špicar.

Česká digitální ekonomika je králem regionu

Česká republika má podle studie výhodu díky otevřenosti trhu, nadprůměrnému podílu IT absolventů, stále ještě dobré úrovni základního a středního školství i široké dostupnosti digitální infrastruktury. Česká digitální ekonomika se na HDP podílí ze 7,8 procenta. To je je již dnes více než 6,9 procenta u pětice největších zemí EU ( Německo, Francie, Velká Británie, Itálie a Španělsko). Česká digitální ekonomika také roste rychleji než v EU5 a značně předbíhá ekonomiku tradiční. Zároveň se tím ČR řadí na špici středoevropského regionu, v němž podíl digitální ekonomiky na HDP dosahuje 6,5 procenta.

Mimořádný prostor pro automatizaci

„V současné době existují technologie, které v Česku umožňují automatizaci 52 procent pracovních aktivit. Patříme tak mezi země s největším prostorem pro automatizaci na světě. Do roku 2030 bude 24 procent pracovních činností automatizováno, což odpovídá zhruba 1,1 milionu pracovních míst,“ říká Dan Svoboda, Managing Partner McKinsey. Digitalizace podstatně změní charakter potřebných dovedností v ekonomice. „Ti, jejichž práce bude zautomatizována, si najdou novou práci. Dopad na zaměstnanost a celkovou produktivitu bude záviset na jejich připravenosti a struktuře ekonomiky,“ doplnil Svoboda.

V digitalizaci vedou ICT a finanční služby, zaostává veřejný sektor a doprava

Ve většině odvětví Česko v míře digitalizace značně předstihuje ostatní země v regionu. V sektoru finančních služeb či výroby dokonce v tomto směru předčí i nejvýkonnější ekonomiky v EU. Nízkou úroveň digitalizace pak vykazuje veřejný sektor včetně zdravotnictví, školství i státní správy. Právě státní správa má však podle studie značný potenciál automatizace (43 procent pracovních míst). „I přes řadu investic do IT systémů není český e-government uživatelsky přívětivý a integrovaný. Také proto Češi aktivně využívají služeb e-governmentu nejméně z EU po Italech,“ podotýká Svoboda.

„Nejsme startup nation. Stát nedělá dost. Statistiky to potvrzují. Mladí lidé chtějí být spíš zaměstnanci než zaměstnavatelé. Neúspěch je stále stigma. Investoři říkají, že máme málo nápadů. Přístup investorů je velmi konzervativní. Musíme se zbavit levné ekonomiky. Musíme mít více Linetů, Avastů, Kiwi,“ konstatoval Špicar. „Tématu digitalizace je třeba se věnovat. Musí se o něm mluvit. Podařilo se nám vyškolit přes 60 tisíc lidí, máme 30 lokálních partnerů,“ dodal Luděk Motyčka, Regional Marketing Director Google pro region CEE.

Češi zaostávají v pokročilých digitálních dovednostech

„Začnou-li firmy postupně využívat svůj automatizační potenciál a zapojovat digitální technologie, vzroste také poptávka po IT expertech, programátorech nebo vědeckých výzkumnících. Stejně tak se mnohem silněji projeví potřeba rozvíjet tyto technologické dovednosti i u současných zaměstnanců. Podle našich výpočtů do roku 2030 poptávka po technologických dovednostech vzroste o více než 50 procent,“ říká Michal Skalský, Partner & Leader of Digital McKinsey CEE. V pokročilých digitálních schopnostech ale česká populace výrazně zaostává za digitálními šampiony EU, obzvláště ve věkové skupině nad 35 let.

O studii
Tato zpráva je součástí širšího výzkumu potenciálu digitální ekonomiky ve střední a východní Evropě. Ve zprávě z listopadu 2018 „The rise of Digital Challengers: How Digitazition can become the next growth engine for Central and Eastern Europe“ se McKinsey & Company věnovala pohledu na regionální úrovni, k němuž se nyní přidávají další zprávy za jednotlivé země: Českou republiku, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko. 

Newsletter