Jak drahý bude pro Česko letní energetický balíček?

AKTUALIZOVÁNO – Evropská komise dnes představila letní energetický balíček se sadou dokumentů, které dále vytyčují milníky k realizaci energetické unie a ke splnění klimaticko-energetických cílů pro rok 2030. Dnes zveřejněný závazek pro sektory mimo systém celoevropského obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) představuje významné zpřísnění oproti našemu cíli pro rok 2020, uvedl šéf energetické společnosti ČEZ a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Daniel Beneš.

Pro naplnění cíle bude podle něj třeba vynaložit značné finanční prostředky z veřejných i soukromých zdrojů a přijmout dalekosáhlá opatření na mnoha úrovních státní správy. „Přesto je i takto ambiciózní cíl žádoucí, jelikož se týká emitentů, kteří dosud v příspěvku k boji se změnami klimatu zaostávali za průmyslem či energetikou,“ doplnil.

Šéf ČEZ také připomněl, že zatímco podniky a provozy nakupující emisní povolenky v uplynulé dekádě snížily emise skleníkových plynů o více než pětinu, u sektorů mimo systém EU ETS byl zaznamenán jen minimální pokles.

Mezi cíli balíčku na předním místě figurují sdělení k evropské strategii pro nízkoemisní mobilitu, návrh metodiky pro započítávání emisí skleníkových plynů v agrárním sektoru a zejména návrh nařízení o tzv. sdíleném úsilí (Effort Sharing Regulation) o redukci emisí v sektorech neúčastnících se EU ETS.

Polsko se v čele Visegrádu zaměří na migraci a energetiku

Komisí navržené nařízení o sdíleném úsilí, které se týká například vytápění domácností, odpadového hospodářství, zemědělství či dopravy, stanovuje závazný emisní cíl pro Českou republiku k roku 2030, a to redukci o 14 procent oproti stavu z roku 2005.

Energetický expert Hnutí DUHA Karel Polanecký se domnívá, že potenciál pro snižování emisí z malých zdrojů má Česká republika podstatně vyšší než Evropskou unií navrhovaných 14 procent. Možnosti nejlépe vyniknou při porovnání emisí navázaných na vytápění špičkové budovy a domu postaveného před 40 lety. „Nová zelená úsporám dokazuje, že ambiciózní program ke snižování emisí lze v České republice zvládnout. K tomu, abychom potenciál bez problémů využili, bude třeba vyvarovat se zbytečných chyb, jakou bylo například otevření kotlíkových dotací pro nové kotle na uhlí,“ dodal Polanecký.

Newsletter