Jak investovat v Číně. První čtvrtletí jako čas ekonomických výzev

Zdroj: Depositphotos

Z čínských politických zasedání uskutečněných v posledním čtvrtletí loňského roku vyplývá, že Čína nepovažuje proticyklické iniciativy za příliš naléhavé. Další směr rozvojových strategií určí až Třetí plenární zasedání, které se koná v 1. čtvrtletí roku 2024. Navzdory problémům a nejistotě však mohou technologie, rozvinutá výroba, energetika a zelené kovy ve střednědobém horizontu nabídnout úrodnou půdu pro další růst.

Jak chápat 1. čtvrtletí: Poznatky z nedávných politických zasedání

V posledním čtvrtletí loňského roku zasedalo shromáždění CFWC (Central Financial Work Conference), čínské politbyro i shromáždění CEWC (Central Economic Work Conference) a jejich závěry dávají tušit budoucí podobu čínské politické reality.

Je zajímavé, jak se oficiální zprávy vyhýbaly diskusím o oddlužení a raději se věnovaly rizikům v realitním sektoru. Méně kulantní už byl článek v časopise Čchiou-š‘, hlásné troubě Strany, který zdůrazňoval, že prezident Si vystoupil na konferenci CFWC s požadavkem postupovat při reformě finančního systému podle marxistických teorií politické ekonomie. Tento článek sice hned 23krát zmiňuje různá „rizika“, ale okázale se vyhýbá jakékoli zmínce o řešení rizik v realitním sektoru či umoření dluhů místní samosprávy. Zdůrazňuje zejména to, že si musí Strana nad finančním systémem udržet kontrolu.

Na následujícím zasedání CEWC pak prezident Si zdůraznil potřebu „dosahovat pokroku při souběžném zajištění stability“ a „kvalitního rozvoje“, což jsou ustálené fráze, které bagatelizují hospodářský růst. Z devíti priorit pro rok 2024 je tou hlavní „rozvoj nových odvětví a obchodních modelů prostřednictvím technologických inovací“. Z těchto priorit je jasně patrné, že proticyklická opatření nejsou nijak naléhavá. Na CEWC znovu zazněly závěry posledního zasedání politbyra a spolu s nimi i narážky na připravovanou eskalaci fiskální a průmyslové politiky. Monetární politika zůstane beze změn a stimulace hospodářského růstu bude pro nejbližší dobu odsunuta na vedlejší kolej.

Aby si Čína zajistila hospodářský růst, potřebuje zvýšit produktivitu a obnovit podnikatelskou důvěru. Vláda navíc musí restrukturalizovat dluhy realitního sektoru a převzít realitní projekty. 1. čtvrtletí je kritickým obdobím, které poslouží jako lakmusový papírek. Čínská hospodářská politika i další strategické směřování budou jasnější po Třetím plenárním zasedání. V současnosti je s investicemi v tomto makroekonomickém prostředí spojena značná dávka nejistoty.

Nezkoušejte předvídat, raději se připravujte

Tržní podmínky se neustále vyvíjejí, a tak musíme zůstat pokorní, opatrní a flexibilní. Nemáme k dispozici žádnou mezeru v oponě, abychom mohli nahlédnout do budoucnosti.  To ale neznamená, že bychom měli ignorovat makroekonomický kontext nebo se nechat svést aktuálně převládajícím narativem. Jak zdůrazňuje Howard Marks, zakladatel firmy Oaktree Capital Management: „Nemůžeme předvídat, ale můžeme se připravit. S investicemi nám může pomoci znalost hospodářských a úvěrových cyklů i cyklického vývoje nálad.“

Semínka padající na úrodnou půdu

  1. Technologie a rozvinutá výroba: Pokud na Třetím plenárním zasedání nezazní nic diametrálně odlišného, zůstanou dvěma hlavními strukturálními tématy dlouhodobé rozvojové strategie Číny růst produktivity a technologická soběstačnost. Navzdory cyklickým výkyvům ekonomiky je nepravděpodobné, že by právě ony zašly na úbytě. Politika podpory průmyslu zpravidla prospívá vyspělým výrobním a technologickým firmám, které vyrábějí hmotné produkty. Příkladem mohou být Xiaomi, Zhejiang Sanhua Intelligent Controls, Luxshare Precision či Shenzhen Inovance, případně ETF, které se na tato odvětví zaměřují.
  2. Energetika a zelené kovy: Energetická bezpečnost, zelená transformace a potravinová bezpečnost jsou témata, která si i nadále udrží politickou podporu. V těchto oblastech podnikají firmy jako CNOOC, PetroChina, Zijin Mining, či Ganfeng Lithium.
  3. Internet a zbytné spotřební zboží: Výše uvedené kategorie nabízejí příležitost zasít semínka, která vám časem umožní podílet se na sekulárních trendech a využít příznivý vítr průmyslové politiky, ovšem obchodní příležitosti mohou přinést i akcie internetových firem a výrobců zbytného spotřebního zboží. Těch mohou využít zejména pohotoví obchodníci, kteří se orientují v dynamice cyklického vývoje čínské ekonomiky. Případně mohou tyto akcie ještě před Třetím plenárním zasedáním a souběžným zasedáním dalších dvou shromáždění (tzv. Two Sessions) posloužit investorům, kteří dokážou vyčíst budoucnost z čajových lístků. Ve zbytku 1. čtvrtletí už lze samozřejmě reagovat i na výsledky těchto zasedání.

Poznámka: Konkrétní obchodní společnosti jsou zmiňovány jako ilustrační příklady, které mohou posloužit jako inspirace. Nejedná se o rady, kam investovat.

Zdroj: Saxo Bank, Bloomberg

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter