Jak je na tom česká ekonomika? Napoví Roklen indikátor

Tuzemská ekonomika se stále nachází nad dlouhodobým trendem. Přesto je z některých předstihových dat patrný mírný posun směrem k ochlazení současné expanze. Vyplývá to z nového Roklen indikátoru hospodářského cyklu, který poskytuje grafickou formou ucelený obrázek o současném stavu české ekonomiky.

Čtvrtletní ukazatele v mírné expanzi

Čtvrtletní indikátory se nacházejí v kvadrantu „expanze“, tedy nad dlouhodobým trendem a v rostoucí fázi (oproti předchozímu období a po sezónním očištění – více v boxu níže). Ze čtvrtletních ukazatelů se nejvíce nad trendem drží nabídkové ceny bytů (za druhé čtvrtletí) a počet odpracovaných hodin (za první čtvrtletí). Oba údaje pravděpodobně odráží i strukturální problémy a ne pouze cyklický vývoj. Cyklická složka počtu odpracovaných hodin dokonce vzrostla mezičtvrtletně nejrychleji ze všech ukazatelů. To svědčí o náročnosti současného růstu ekonomiky na práci, která se výrazně projevuje i na aktuálnějších měsíčních datech z trhu práce.

Interpretaci čtvrtletních ukazatelů limituje prodleva při zveřejňování výsledků – většina z hodnot reprezentuje stále první čtvrtletí. O aktuální situaci tak víc napoví nová data, která budou následně zapracována do příštího vydání Roklen indikátoru. Už tento týden se přesto dočkáme předběžného odhadu HDP za druhé čtvrtletí, který může leccos naznačit. Trh očekává růst na úrovni tří procent.  

Dynamika trhu práce zpomalí

Vysoko nad dlouhodobým trendem se nacházejí již delší dobu ukazatele trhu práce. Oba indikátory –  volná pracovní místa a míra nezaměstnanost značí silnou expanzi. I tak by podle našich odhadů měla letos nezaměstnanost ještě mírně klesnout a minima dosáhnout v listopadu. Jedná se však o pravidelný sezónní výkyv a pokles sezónně očištěné nezaměstnanosti by měl zpomalovat. To odpovídá poloze obou ukazatelů na Roklen indikátoru poblíž hranici „zpomalení“.

Trh práce tak trochu „kulhá na jednu nohu“. Zatímco poptávka funguje a v červenci vznikalo v průměru přibližně 250 nových pracovních míst každý pracovní den, nabídka vázne a volné pozice se nedaří obsazovat. Jedním z důvodů by mohla být, mimo evidentní nedostatek pracovníků, i relativně nízká mzdová atraktivita nejpoptávanějších pozic (více zde). Napjatá situace na trhu práce se také výrazněji podepíše na růstu průměrných mezd v podnikatelském sektoru. Platy v netržní sféře se zvýší v důsledku jejich schváleného navýšení od letošního července. Celkově by tak letos meziroční růst průměrných nominálních mezd mohl přesáhnout šest procent.

Ceny nemovitostí nadhodnoceny, ne však neudržitelně

Boom nabídkových cen bytů odráží nejen pomalejší novou výstavbu, ale i nárůst zadluženosti domácností prostřednictvím úvěrů na bydlení. V důsledku toho se na realitním trhu roztáčí cenová spirála. Na to koneckonců upozorňuje i ČNB. Zároveň však dodává, že současné nadhodnocení cen nemovitostí je spíše mírné a pravděpodobně i citelně nižší než např. v letech 2007-2008. Úvěrová expanze se projevila i na M3 peněžní zásobě, která se nachází ze všech ukazatelů vůbec nejvýše nad svým dlouhodobým trendem. Do jisté míry jde o hypoteční mánií, tedy snahu lidí pořídit si hypotéku raději dříve za výhodnějších podmínek než později za přísnějších podmínek a s vyšším úrokem. 

První známky ochlazení?

Náznaky zpomalení jsme zaznamenali v předstihových ukazatelích důvěry spotřebitelů (za červenec) a nových zakázek v průmyslu (za červen). V červnu také velmi mírně poklesla cyklická složka průmyslové výroby. Zatím však nejde o zásadní výstrahu.

Proti razantnímu růstu průmyslu působí zejména výše zmiňované napětí na trhu práce. Částečně se projevuje i důsledek posilující koruny. Průmyslová data však nebudou v prázdninových měsících (za které ještě data nemáme k dispozici) příliš spolehlivá, jelikož je ovlivní odstávky výroby v automobilkách. V červenci proběhla celozávodní dovolená v mladoboleslavské Škodě, v srpnu pak v kolínské TPCA.

 

O Roklen indikátoru hospodářského cyklu
Roklen indikátor hospodářského cyklu jednoduchou formou znázorňuje momentální situaci české ekonomiky, zejména fázi hospodářského cyklu, ve kterém se nachází. Cílem je zachytit a kvantifikovat velikost odchylky od dlouhodobého trendu, který někdy bývá interpretován jako přibližný odraz potenciálu ekonomiky. Metodologicky staví náš ukazatel zejména na přístupu nizozemského statistického úřadu a OECD.
Model zahrnuje čtvrtletní a měsíční data, která jsou barevně odlišená – černé značky znázorňují čtvrtletní data, modré měsíční. Výstupem je diagram rozdělený na čtyři kvadranty. Vertikální osa znázorňuje, zda se konkrétní ukazatel nachází nad nebo pod dlouhodobým trendem. Vodorovná osa ukazuje, zda cyklická složka daného indikátoru oproti předchozímu období roste nebo klesá.  Kvadranty tedy znázorňují následující fáze hospodářského cyklu:
1)Zelená – expanze – nad dlouhodobým trendem a roste
2)Oranžová – zpomalení – nad dlouhodobým trendem a klesá
3)Červená – pokles – pod dlouhodobým trendem a klesá
4)Žlutá – oživení – pod dlouhodobým trendem a roste
Čím blíže jsou tedy ukazatele středu diagramu, tím menší je momentální cyklický výkyv ekonomiky, a tím blíže je růst roven „stabilní“ situaci růstu na úrovni dlouhodobého trendu (potenciálu). „Běžný“ cyklický vývoj ekonomiky by teoreticky měl na digramu postupovat směrem proti směru hodinových ručiček. Odchylky od tohoto směru vývoje hospodářského cyklu nicméně samozřejmě v realitě nastávají. Roklen indikátor hospodářského cyklu je aktualizován jednou měsíčně.

 

Jak to funguje?
Nejdříve jsou data sezónně očištěna, aby byla jednotlivá pozorování srovnatelná mezi sousedními periodami a zbavila se sezónního efektu, který se každoročně opakuje a pro naše potřeby není příliš zajímavý. Následně je odfiltrován dlouhodobý trend neflexibilním Hodrickovým-Prescottovým filtrem a výsledná cyklická složka standardizována odečtením průměru a vydělením standartní odchylkou, aby se odstranil vliv jednotek a bylo možné jednotlivé ukazatele srovnávat na stejné škále. U nezaměstnanosti je v grafu převrácená hodnota, aby bylo zohledněno to, že v dobách expanze klesá, nikoli roste. Vybrané ukazatele by měly v průběhu hospodářského cyklu zaznamenávat podobný cyklický vývoj. Při tom je vhodné brát v úvahu, že jsou data zveřejňována s různým zpožděním a frekvencí. Navíc některé z ukazatelů cyklický vývoj předbíhají, zatímco jiné za ním zaostávají. Sledovaná data byla v našem případě vybrána především s cílem co nejlepšího popisu aktuální situace.
Ukazatele a zdroje dat
Veškerá data jsou z veřejně dostupných zdrojů a k termínu zveřejnění indikátoru jsou vždy použity poslední (v té době) známé hodnoty.
Čtvrtletní časové řady
HDP (ČSÚ)
Spotřeba (ČSÚ)
Tvorba hrubého fixního kapitálu – investice (ČSÚ)
Export (ČSÚ)
Odpracované hodiny (ČSÚ)
Ceny bytů – nabídkové (ČSÚ)
Měsíční časové řady
Spotřebitelská důvěra (ČSÚ)
Podnikatelská důvěra (ČSÚ)
Průmysl (ČSÚ)
Nové zakázky v průmyslu (ČSÚ)
Nezaměstnanost (MPSV)
Volná pracovní místa (MPSV)
M3 peněžní zásoba – stav (ARAD ČNB)
10R dluhopis – úroková sazba desetiletých státních dluhopisů (ARAD ČNB)

Newsletter