Jak se orientovat na trzích s vysokou volatilitou?

V dnešních aktualitách z akciových trhů si povíme, jak se připravit na změny v trendech akcií. Protože volatilita zůstane ještě nějakou dobu vysoká, budou akcie vykazovat častý návrat k průměru. Ukážeme si, jak účinné byly strategie návratu k průměru v roce 2008 a také jak si mohou investoři takové strategie připravit.

Jaké ponaučení si mohou vzít investoři a obchodníci z roku 2008, aby se lépe orientovali v současném obchodním prostředí? Určitě je dobré mít nějaký „záchranný balíček“. Index VIX se nachází poblíž 50, a tak je prostředí akciových trhů extrémně volatilní, což historicky neznamená jen vyšší volatilitu, ale i nižší návratnost.

Strategie: Návrat k průměru

Ale ještě důležitější je, že vysoká volatilita u akcií často přináší návrat k průměru, což znamená, že po dnech s velkým poklesem přicházejí dny s velkým růstem, čehož jsme byli svědky i v posledních dvou obchodních seancích. Na trzích s nízkou volatilitou je naopak hlavní silou setrvačnost. Cokoli mezi tím je samozřejmě chaotičtější. Volatilita je strukturální příčinou opakovaného návratu k průměru, což nabízí investorům příležitost víc taktizovat. Vlastně by se dalo říct, že s rostoucí volatilitou by se měli investoři orientovat spíše na krátkodobé než na dlouhodobé obchody. Díky taktice návratu k průměru mohou rozšířit své portfolio o významný zdroj výnosů. Ale jak takovou strategii návratu k průměru realizovat?

Existuje několik možností. Tou nejjednodušší je shortovat akcie, které si vedly nejlépe, a nakupovat ty, které si vedly nejhůře. Vzhledem k tomu, že vzestup či pokles se často týkají celých sektorů, je vhodné neshortovat a nenakupovat ve stejném sektoru. Dalším způsobem, jak využít návrat k průměru, je s pomocí technických indikátorů, jako jsou Bollingerova pásma a prodej a nákup podle RSI, kde mají tyto indikátory vysoké, respektive nízké hodnoty. Myšlenka, na níž jsou postaveny strategie návratu k průměru, aby se udržela nízká volatilita, je zároveň nakupovat i prodávat, což lze nejlépe realizovat na obchodních platformách Saxo prostřednictvím CFD.

Graf od FactorResearch ukazuje, že návrat k průměru byl v roce 2008 klíčovou strategií všech portfolií. Podle dostupných údajů lze soudit, že strategie návratu k průměru fungují nejlépe, když se index VIX nachází nad úrovní 22, která je považována za dlouhodobě rovnovážnou hladinu z hlediska volatility. Vzhledem k tomu, že cenová válka ohledně ropy mezi Ruskem a Saúdskou Arábií v kombinaci s virem COVID-19 pravděpodobně znamená, že bude volatilita ještě nějakou dobu zvýšená, začneme pravidelně publikovat seznamy, kde se mohou investoři inspirovat a které jim mohou pomoci při přípravě strategie návratu k průměru.

Autorem textu Peter Garnry, vedoucí kapitálové strategie Saxo Bank.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter