Jak si vedly americké banky?

Zdroj: Depositphotos

S příchodem jara se otevírá i ta část období, která přináší zvědavost a napětí pro všechny zúčastněné na finančních trzích. Ano, mluvím o výsledkové sezoně. Pětice největších amerických bank oznámila své výsledky za první čtvrtletí tohoto roku. Ty přinesly nejen očekávané výnosy, ale také další zajímavá data. Tento článek bude netradičním ohlédnutím za výsledky bank s důrazem na kvalitu úvěrových portfolií.

Bank of America

Bank of America dosáhla v prvním čtvrtletí čistého zisku ve výši 6,7 miliardy USD, což je méně než v prvním čtvrtletí roku 2023, kdy dosáhla 8,2 miliardy USD. Asi nikoho nepřekvapí, že nás velmi zajímal vývoj úvěrových portfolií.

Když se podíváme na Bank of America, můžeme pozorovat, že tato banka již začala ve svém výkazu promítat ztráty z úvěrů na komerční nemovitosti. Mě osobně velmi překvapil fakt, že bance meziročně narost podíl nevýkonných úvěrů na komerční nemovitosti (non-performing loans), ale zároveň zde můžeme pozorovat meziročně mnohem nižší rezervu na úvěrové ztráty (allowance for loans).

Zdroj: Bank of America

Bank of America má úvěry na kancelářské nemovitosti v hodnotě 17,4 miliardy USD, což představuje pouze 1,6 % jejího úvěrového portfolia. Přibližně 12 % úvěrů na kanceláře bylo v prvním čtvrtletí klasifikováno jako nesplácené a 16 úvěrů bylo odepsáno. Celkem 7 miliard USD, tedy zhruba 41 % portfolia úvěrů na kancelářské budovy, má být splatných v letošním roce.

Zdroj: Bank of America

Ovšem největší potíže v prvním čtvrtletí tohoto roku měla Bank of America ve spotřebitelském sektoru. Míra úvěrových ztrát z kreditních karet dosáhla 3,62 %, což je nejvyšší úroveň od pandemie COVID-19.

Zdroj: Bank of America

Wells Fargo

Čistý zisk banky meziročně poklesl na 4,62 miliardy USD ve srovnání s předchozím rokem, kdy dosáhl 4,99 miliardy USD. Wells Fargo také zaznamenala pokles čistého úrokového výnosu (NII) na 12,23 miliardy USD, zatímco ve stejném období předchozího roku banka dosáhla 13,34 miliardy USD.

Zdroj: Wells Fargo

Ani Wells Fargo se nevyhnula ztrátám z úvěrů na komerční nemovitosti. Banka ve své kvartální zprávě uvádí to, že ztráty z úvěrů na komerční nemovitosti dosáhly výše 187 milionů USD s tím, že většina těchto ztrát pochází z úvěrů poskytnutých na kancelářské prostory.

Stejně jako v případě Bank of America, i zde můžeme pozorovat meziročně mnohem nižší rezervu na úvěrové ztráty (ACL). Toto snížení bylo způsobeno nižší rezervou na úvěrové ztráty z úvěrů na automobily a na komerční nemovitosti. Částečně bylo toto snížení vykompenzováno vyšší rezervou na úvěrové ztráty z úvěrů na kreditní karty.

Zdroj: Wells Fargo

Stejně jako u Bank of America, tak i u Wells Fargo si můžeme všimnout nárůstu úvěrů z kreditních karet, kde jsou dlužníci v prodlení se splátkami více než 90 dnů.

Zdroj: Wells Fargo

Goldman Sachs

Nejlepší výsledky z velké bankovní pětky doručily Goldmani. Banka vykázala za první čtvrtletí čistý zisk ve výši 4,13 miliardy USD. Meziročně se jedná o 24,4 % růst čistého zisku.

Poměr úvěrů na komerční nemovitosti k celkovým úvěrům, po odečtení rezervy na úvěrové ztráty (Allowance for Loan and Lease Losses – ALLL), tvoří pouze 14,1 %. Nejvyšší expozici u úvěrů na komerční nemovitosti tvoří úvěry na skladové prostory. Úvěry související s kancelářskými budovami tvoří velmi malou část na celkovém úvěrovém portfoliu. Banka uvedla, že tyto úvěry jsou navíc zajištěny především kancelářskými nemovitostmi třídy A.

Zdroj: Goldman Sachs

Rezervy na úvěrové ztráty za první čtvrtletí roku 2024 činily 318 milionů USD. V meziročním srovnání je to mnohem méně než ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023, kdy tyto rezervy činily 577 milionů USD.

Zdroj: Goldman Sachs

Co mě ovšem u Goldman Sachs znepokojilo, je to, že v 4Q23 měla banka 36 % úvěrů na kreditní karty poskytnutých dlužníkům s FICO nižším než 660 (sub prime).

Zdroj: Goldman Sachs

JPMorgan

Banka uvedla, že zisk za první čtvrtletí vzrostl oproti předchozímu roku o 6 % na 13,42 miliardy USD, tj. 4,44 dolaru na akcii, k čemuž přispělo převzetí společnosti First Republic Bank během loňské bankovní „krize“. Zisk na akcii by byl o 19 centů vyšší bez započtení poplatku FDIC ve výši 725 milionů USD, který pokrývá náklady na loňské krachy bank.

Rezervy na úvěrové ztráty v prvním čtvrtletí tohoto roku činily 1,9 miliardy USD.

Zdroj: JPMorgan

Stejně jako u Bank of America a Wells Fargo si můžeme i u JPMorgan všimnout nárůstu delikventních úvěrů z kreditních karet. Jedná se o úvěry, u nichž je dlužník v prodlení se splátkou 30 a více dní, nebo 90 a více dní. V obou případech můžeme pozorovat meziroční nárůst těchto delikventních úvěrů.

Zdroj: JPMorgan

Expozice v oblasti real estate činila k 31. březnu 2024 205,8 miliardy USD. Kritizovaná expozice se zvýšila o 1,9 miliardy USD z 9,2 miliardy USD k 31. prosinci 2023 na 11,1 miliardy USD k 31. březnu 2024, což bylo způsobeno snížením ratingů v oblasti kancelářských nemovitostí.

Zdroj: JPMorgan

Citigroup

Citigroup se potýká s nejhorším čtvrtletím za posledních 15 let a v rámci probíhající restrukturalizace plánuje ve „střednědobém horizontu“ snížit počet svých zaměstnanců o 20 000. Toto oznámení přišlo spolu s ohromující čtvrtletní ztrátou ve výši 1,8 miliardy USD, která vznikla v důsledku nákladů na exit z Ruska, reorganizaci a také vinou devalvace argentinského pesa.

Citi vykázala v prvním čtvrtletí 2024 čistý zisk ve výši 3,4 miliardy USD, což je o 27 % méně než před rokem.

Zdroj: Citigroup

Banka v loňském roce zahájila nejvýznamnější reorganizaci za téměř dvacet let ve snaze zvrátit roky nevýrazného vývoje ceny akcií. Reorganizace, která by měla do roku 2026 vést ke zrušení 20 000 pracovních míst, probíhá rychleji, než se dříve uvádělo. Od zahájení reorganizace dostalo výpověď 7 000 zaměstnanců, což je o 2 000 více, než banka dříve oznámila.

Nedávná zpráva od Citi Research analyzovala potenciální ztráty bankovního systému v důsledku expozice vůči komerčním nemovitostem a zjistila, že i kdyby delikvence vzrostla na 6 %, rezervy by byly dostatečné.

Ovšem i u Citigroup můžeme pozorovat nárůst delikvencí v segmentu kreditních karet.

Zdroj: Citigroup

U kreditních karet je pak zajímavé to, že pouze 15 % úvěrů z celkového portfolia úvěrů na kreditních kartách má FICO score nižší nebo rovno 660. To znamená, že 15 % úvěrů je na úrovni subprime.

Zdroj: Citigroup

New York Community Bancorp

NYCB vykázala za čtvrtletí čistou ztrátu ve výši 327 milionů USD. Kromě toho čisté úrokové výnosy dosáhly v 1Q24 celkem 624 milionů USD, což je o 116 milionů USD, tj. o 16 %, méně než v předchozím čtvrtletí. Pokles oproti 4Q23 byl způsoben především snížením čisté úrokové marže o 54 bazických bodů.

Za 1Q24 činila rezerva na úvěrové ztráty 315 milionů USD ve srovnání s rezervou ve výši 552 milionů USD za 4Q23.

Zdroj: New York Community Bancorp

NYCB předpokládá zvýšenou úroveň tvorby rezerv na ztráty z úvěrů po zbytek roku 2024 v souvislosti s potenciálním dopadem tržních a úrokových podmínek na výkonnost dlužníků u některých částí úvěrového portfolia.

Společnost zaznamenala nárůst nesplácených úvěrů, které se k 31. březnu 2024 zvýšily o 370 mil. USD na 798 mil. USD ve srovnání s 31. prosincem 2023. Nárůst nesplácených úvěrů ve srovnání s předchozím čtvrtletím byl způsoben především nárůstem nesplácených úvěrů na komerční nemovitosti.

Zdroj: New York Community Bancorp

Pozitivní je, že Společnost zvýšila podíl pojištěných vkladů na 84 %, oproti 67 % v roce 2023.

Zdroj: New York Community Bancorp

FDIC zasahuje

Regulační orgány zabavily problémovou filadelfskou banku Republic First Bancorp. Banka byla v pátek 26.04.24 uzavřena státním regulačním orgánem v Pensylvánii a prodána v aukci, kterou provedla Federální agentura pro pojištění vkladů (FDIC).

Podle prohlášení FDIC převezme v podstatě všechna aktiva Republic First ve výši 6 miliard USD a vklady ve výši 4 miliard USD nově Fulton Bank v Lancasteru v Pensylvánii.

Republic First provozovala pobočky v Pensylvánii, New Jersey a New Yorku pod názvem Republic Bank. Na konci roku 2023 měla celková aktiva ve výši přibližně 6 miliard USD.

Společnost Republic First se několik měsíců snažila udržet nad vodou. Podle údajů FDIC byla na konci roku 2023 zhruba polovina jejích vkladů nepojištěná.

Její celkový vlastní kapitál neboli aktiva minus závazky činil na konci roku 2023 podle údajů FDIC 96 milionů USD. To nezahrnovalo 262 milionů dolarů nerealizovaných ztrát z dluhopisů, které označila jako „držené do splatnosti“, což znamená, že ztráty nebyly započítány do její rozvahy.

V loňském roce se banka pokusila získat od investorů dodatečný kapitál ve výši 125 milionů USD. Snaha byla zahájena ve stejný den, kdy zkrachovala Silicon Valley Bank. Dohoda nakonec ztroskotala jen o několik měsíců později.

V únoru Republic First zveřejnila, že propustila svého auditora, který na konci roku 2022 upozornil na „podstatné nedostatky“ v kontrolních mechanismech banky.

Zdroj: Bloomberg, Reuters

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter