Jak velký je dnešní finanční trh a z čeho se skládá?

Jak velký je světový finanční trh a z čeho všeho se skládá? Přesně tuto otázku si položil Sanjeev Sanyal, globální investiční stratég z Deutsche Bank. Dle jeho propočtů dosahuje hodnota současného finančního trhu zhruba 294 bilionů dolarů (viz.galerie).

Za minulý rok tvořily největší podíl celkového finančního trhu akcie, jejichž odhadovaná hodnota dosáhla 69 bilionů dolarů. Druhý největší podíl o hodnotě 62 bilionů dolarů pak patří nesekuritizovaným dluhovým instrumentům. Na třetím místě jsou umístěny dluhopisy finančních institucí o velikost 60 bilionů dolarů. Poté následují veřejné dluhové instrumenty zahrnující i státní dluhopisy o hodnotě 58 bilionů dolarů. Korporátní dluhopisy nefinančních institucí pak tvoří 31 bilionů dolarů. Na posledním místě se umístily sekuritizované dluhové instrumenty na úrovni 14 bilionů dolarů.

„Zjistili jsme, že světový finanční trh pokračoval v růstu i v roce 2014. Avšak jeho podíl na globálním HDP se mírně zmenšil,“ píše ve své studii nazvané Mapování světových finančních trhů Sanyal. „Investoři určitě nebudou překvapeni, když se dozví, že kapitál proudil především do akciových a dluhopisových trhů vyspělých zemí namísto do těch rozvojových. Tento trend se pravděpodobně udrží i v roce 2015.“

I přes patrný rostoucí trend od roku 2009, však Sanyal poukázal na to, že celkový objem obratu na akciových a dluhopisových trzích je stále pod úrovní roku 2011. Stejně je na tom i objem derivátových obchodů, který nadále zůstává utlumený.

Newsletter