Jak vybudovat své bohatství v šesti jednoduchých krocích

Budování bohatství je téma, o němž se často pouze hovoří, ale skutek utek. Důvodem je to, že vytváření bohatství vyžaduje mnoho času a úsilí. I když proces budování bohatství není složitý, je obtížné jej realizovat jednoduše proto, že vyžaduje tvrdou disciplínu.

Zde je několik jednoduchých kroků, které vám pomohou budovat své bohatství:

Čím dříve, tím lépe

Říká se, že čím dříve začne člověk investovat, tím lépe se pak jeho peníze rozrůstají. Pravidlo „čím dříve, tím lépe“ platí u investování těžícího z brzkého startu snad více než u čehokoli jiného v životě. Princip složeného úroku působí na rozrůstání bohatství jako magie.

Když začínáte svou kariéru, je pochopitelné, že nástupní plat bývá nízký. Nicméně i malé množství úspor vložené do dobré investice může pomalu a postupně vést k budování vlastního velkého majetku.

Podívejme se například na dvě fiktivní osoby – Jana a Petra. Jan, kterému je 25 let, investuje měsíčně 2 000 korun po dobu dalších 35 let. Při průměrném ročním výnosu 7 % bude mít na konci doby 3 184 000 Kč, a to při kumulovaném vkladu pouhých 842 000 korun. Petr, který je o pět let starší a chce mít ve svých šedesáti letech podobnou sumu naspořených peněz, si bude muset měsíčně odkládat 2 850 Kč. Ve výsledku tak bude mít Petr výrazněji zatížený měsíční rozpočet a také bude muset do investic vložit podstatně více vlastních prostředků (1 028 850 Kč). V obou případech však hraje největší roli čas, který nám díky složenému úročení přisype na naši hromádku výrazně větší část než my se svými vlastními úsporami. Z tohoto důvodu pamatujte na sílu složeného úročení a začněte se svým investičním plánem již v raném věku.

Pravidelnost a disciplína

Další mantrou pro budování bohatství je pravidelnost a disciplína. Časté přestávky v investičním plánu narušují Vaše cíle a brzdí růst peněz.

Zkuste si to zautomatizovat tak, abyste nikdy nezapomínali si měsíčně odkládat část svých úspor na investice. A pokud se náhodou stane, že v jednom měsíci Vám nezbydou finance pro Vaše investice, ať už kvůli autu nebo manželce, pak si v dalším měsíci odložte stranou dvakrát více. Holt jeden měsíc jsem hodně utratil, další musím více ušetřit. Je také nutné se zvyšujícím se příjmem pravidelně navyšovat i měsíční částku pro své investiční záměry.

Dlouhodobé investování

Často si lidé stěžují, že navzdory pravidelným investicím nevidí nárůst svého bohatství. Je to často proto, že z naspořené částky vybírají peníze na nejrůznější věci a nedávají tak svému majetku šanci se rozrůst. Nezapomínejte, že čím déle necháte peníze investované v dobré investiční příležitosti, tím vyšší bude růst díky násobícímu se efektu.

Provádějte pravidelné kontroly

Z uvedeného vyplývá, že byste neměli zapomínat pravidelně kontrolovat své investice z hlediska jejich výkonosti. Máte-li určitou investici, jež Vám přináší nízké výnosy, pak své peníze z dané investice okamžitě stáhněte a investujte je do aktiv slibujících lepší výkon. Také myslete na pravidelné sledování své investice z hlediska změny alokace aktiv v závislosti na věku a rizikového profilu.

Neustále se vzdělávejte

Další důležitou věcí, kterou je třeba mít na paměti, je se ujistit, že máte potřebné znalosti v investiční třídě aktiv, než do ní vložíte své těžce vydělané peníze. Například Michal slyšel hodně o finančních derivátech. Především to, jak je investice do nich velmi výnosná. Michal nicméně neměl žádné hluboké znalosti funkčnosti těchto derivátů, šel do toho slepě po hlavě a investoval značnou část svých úspor do různých derivátů.

Globální recese v nedávných letech, Čína apod. zapříčinily pád na akciových trzích a v důsledku toho ztratil Michal téměř vše, co do svých investic vložil. Z tohoto důvodu je nutné mít o dané investici co nejvíce informací, ať už jsou to výhody či nevýhody. Nejprve je třeba investovat do vzdělání a rozvíjení svých schopností. Nicméně si nezapomínejte před investováním nejprve udělat vždy vlastní průzkum a ne slepě následovat radu někoho jiného.

Pochopení poměrů

Sledujte všechny své příjmy a výdaje spolu s pozicí cash flow. Pokud budete ve svém cash flow pozorovat meziměsíční nárůst, pak to znamená, že byste měli začít více investovat, aby Vaše bohatství ještě více rostlo. Na druhou stranu konstantní deficit v peněžních tocích vysvětluje, že máte pravděpodobně potíže se svými výdaji, nebo naopak hledejte způsoby, jak navýšit své příjmy.

Pojištění je pak často opomíjeným aspektem budování bohatství. I když nemá pojištění za následek přímé vytváření bohatství, pomáhá v době nouze pokrýt nezbytná rizika. Tyto jednoduché kroky Vám pomohou neustále a systematicky rozvíjet Váš majetek. Budování bohatství vyžaduje z Vaší strany jednoduše a pouze úsilí. Nehledejte žádnou zkratku.

Newsletter