Jaký je výhled energetické firmy ČEZ pro rok 2017?

Skupina ČEZ letos očekává provozní zisk před odpisy (EBITDA) na úrovni 52 miliard korun a čistý zisk očištěný o mimořádně vlivy ve výši 12 až 17 miliard korun. Důvody poklesu zisku ve videorozhovoru pro Roklen24 komentuje finanční ředitel ČEZ Martin Novák.

Vedle rizik existuje příležitost pro zlepšení očekávaných výsledků spočívající v potenciálním zisku z případné realizace prodeje uhelné elektrárny Počerady. Opci na prodej elektrárny firmě Czech Coal finančníka Pavla Tykače mohl ČEZ na základě smlouvy využít už v roce 2015. Tehdy ji ale nevyužil a elektrárna zůstala jeho majetkem.

Šéf týmu Rozvoj ČEZ Tomáš Pleskač popsal, na jaké obnovitelné zdroje se tým zaměří. Dodává, jaké to budou regiony.

 

Newsletter