Je momentální konstelace u drahých kovů předzvěstí nového trendu?

Drahé kovy zaznamenaly v minulém měsíci pokračující odliv kapitálu. Za jeden z hlavních důvodu lze považovat aktivitu býčích investorů, jež namísto investic do bezpečných přístavů volili nákup aktiv nabízených akciovým trhem v USA, který i díky tomu v minulém měsíci několikrát pokořil historická maxima. Aplikovaný stimulus Evropské centrální banky společně s relativním uklidněním situace na Ukrajině způsobil nárůst dolaru oproti euru, což zároveň působilo na výprodej drahých kovů.

Poté co vzhledem k očekávanému zúžení a postupnému ukončení kvantitativního uvolňování Fedu v první polovině roku cena zlata i stříbra zažila prudký pokles, nesla se druhá polovina roku na vlně pásmového obchodování obou kovů. U obou kovů je z dlouhodobějšího měřítka patrné utváření takzvané wedgeové formace, což by v momentě důležitějšího katalyzátoru mohlo nastínit zásadní „breakout“ pohyb v obou směrech.

Co se týče stříbra, tak to v posledních týdnech obchoduje ve stále se zužujícím pásmovém rozsahu. Klíčová úroveň podpory, tedy 18,50 dolaru, značí dno tohoto obchodního rozpětí, zatímco dvě diagonálně sestupné trendové linky označují úroveň rezistence. V momentě opětovného zvýšení volatility je pravděpodobné, že cena stříbra prolomí buďto úroveň  suportu nebo rezistenční úroveň, což by mělo naznačit budoucí dlouhodobější směr pohybu tohoto aktiva.

Rozsah obchodování zlata je mnohem širší než obchodní rozsah stříbra, což znamená, že průlom v obou směrech je méně bezprostřední. Zdá se, že momentální sentiment je spíše klesajícího rázu, stlačující cenu zlata směrem k úrovni suportu. Stejně jako u stříbra, případné prolomení jak hranice dlouhodobějšího suportu tak i hranice dlouhodobější rezistence by mohlo být pravděpodobnou předzvěstí trvalejšího pohybu stejným směrem.

U indexu amerického dolaru se zdá, že v několika posledních týdnech dochází k býčímu technickému průlomu. To je fundamentálně podloženo hlavně pokračujícím zúžením kvantitativního programu Fedu společně se spuštěním stimulačního plánu Evropské centrální banky. Drahé kovy a index US dolaru mají vysoce inverzní vztah, což v případě býčího breakoutu dolarového indexu zvyšuje šance na pokles cen drahých kovů.

Nárůst S&P500 na hodnoty historických maxim se řadí do seznamu medvědích faktorů působících negativně na cenu drahých kovů. Podobně jako index amerického dolaru, tak i americké akcie mají v posledních letech inverzní vztah s drahými kovy.

Summa summarum, pro tuto chvíli by obchodníci měli zůstat trpěliví a vyčkat na katalyzátor, jež vymaní drahé kovy z jejich pásmového rozpětí. Letošní očekávaný konec kvantitativního uvolňování Fedu a navýšení základní refinanční sazby americké centrální banky vytváří prostředí, jež je více negativní než pozitivní pro vývoj ceny drahých kovů. Na druhé straně, je potřeba mít na paměti, že potenciální negativní vývoj ekonomických rizik by mohl oddálit utahování měnové politiky Fedu, což by zároveň s velkou pravděpodobností posílilo drahé kovy.

Newsletter