Jepičí život „nováčka“ aneb blíží se konec dalšího derivátu?

Investiční svět se aktuálně veze na vlně trendu alternativního financování. Vzhledem ke zkostnatělosti tradičního bankovnictví se ke slovu dostávají nové formy poskytování úvěrů, jako je například crowdfunding či peer-to-peer (P2P). Souběžně s tím vznikají i nové derivátové investiční instrumenty, příkladem budiž aktivy kryté cenné papíry navázané na poskytnuté P2P půjčky. V jejich případě se však na obzoru rýsuje černý mrak. Stejně rychle jako rostla jejich oblíbenost, totiž aktuálně sílí nervozita ohledně jejich (ne)ziskovosti.

V polovině prosince, těsně před Vánoci, agentura Moody‘s Investors Service potěšila americké investory tím, že jim umožnila nákup juniorní tranše dluhopisů s investičním hodnocením, jejichž podkladovým aktivem byly peer-to-peer půjčky. Radost však nevydržela dlouho, když jen osm týdnů poté ta samá agentura těm samým investorům oznámila, že zvažuje zhoršení ratingu v případě nejrizikovějších emisí sledovaných dluhopisů. A důvod? Zvyšující se množství nesplácených půjček, které má za následek rostoucí míru jejich odpisů.

Tento krok tak do řad finančních nováčků, kterými deriváty kryté P2P půjčkami jsou, vypustil vlnu nervozity, jež se přehnala nejen nejrizikovějšími tranšemi, ale rovněž i těmi relativně „bezpečnějšími“. Tato aktiva se díky svým nadprůměrně vysokým výnosům dostala do hledáčku mnoha manažerů a bank z Wall Street, kteří se buďto podílí na jejich emisi, neboli „balíčkují“ poskytnuté půjčky do jednotlivých tranší, či figurují jako zprostředkovatelé mezi emitentem a konečným investorem. V tuto chvíli tak ve vzduchu visí otázka, zda jsou sledované instrumenty předvojem mnohem většího propadu, nebo zda je aktuální vývoj  „pouze“ důkazem jejich nadprůměrně vyšší rizikovosti.

Dluhopisy, kterých se týkalo sražení ratingu, vystupují pod zkratkou „CHAI“ (Citi Held for Asset Issuance). Jejich podkladovým aktivem jsou peer-to-peer půjčky, které poskytuje například společnost Prosper Marketplace, druhý největší věřitel tohoto typu ve Spojených státech, a další. Samotná emise derivátů pak byla pod taktovkou banky Citigroup.

V některých případech v dolarech denominované 126milionové emise derivátů již instrumenty dosáhly tzv. prahové hodnoty, určující podíl podkladových aktiv, která nejsou splácena (viz graf). V tu chvíli se tato tranše dostává v podstatě defualtu a výnosy putují pouze k držitelům vyšších, tedy méně rizikových, tranší.

„Alternativní poskytování půjček zažilo v posledních letech exponenciální růst. Postupem času se do hry zapojovali i institucionální investoři, kteří v sekuritizaci P2P derivátů spatřovali čím dál tím významnější prostředek financování,“ přepisuje Bloomberg slova studie Morgan Stanley ohledně aktuálních trendů derivátového světa. „V odrazu zpomalujících finančních trhů je možné, že právě tato oblast bude jedna z těch, které potenciální propad pocítí jako první, a proto je potřeba ji pečlivě sledovat,“ varovala banka.

Není to však pouze sektor alternativních úvěrů, který se v posledních týdnech potýká s vyšší mírou nesplácení. Ten samý problém se řeší i v případě segmentu kreditních karet a automobilových půjček. I přesto se však najdou optimisté.

„Tempo aktivity v oblasti sekuritizace zpomaluje. Svou vinu na tom nesou rozšiřující se spready, které pozorujeme na většině trhů dluhových instrumentů. To ve výsledku zvyšuje náklady financování, a tedy i nedodržení splátkového kalendáře,“ popsal situaci Ram Ahluwalia, zakladatel firmy PeerIQ, který poskytuje služby risk managementu investorům a provozovatelům P2P platforem. „I přesto je většina obavy zbytečně přehnaná. Veškerá nervozita vznikla především z toho důvodu, že investoři sektor alternativního financování stále moc dobře neznají .“

To, že se nerýsuje žádná další kreditní blubina, by dle Ahluwalia měl dokazovat i fakt, že hlavní američtí peer-to-peer věřitelé, jako je například LendingClub či Prosper, začali na svých platformách poměrně razantně navyšovat úroky především těm nejrizikovějším dlužníků, což by mělo investory alespoň částečně uklidnit. Jediné, k čemu tedy teď dochází, je dle experta generálka, která musí proběhnout před započetím dalšího úvěrového cyklu.

Jak se nakonec celá situace vyvine ukáže až čas. Pravdou ale je, že P2P deriváty silně připomínají instrumenty, které stály u zrodu krize z let 2008/2009. Na druhou stranu je evidentní, že jejich investiční „oblíbenost“ zatím nedosáhla úrovních, ve kterých banky a fondy obchodovaly s hypotečními deriváty, v jejichž případě bylo splasknutí realitní bubliny logicky nejcitelnější.

Návrat k (ne)osvědčeným instrumentům

Newsletter