K čemu je dobré sledovat úvěrový cyklus?

Nejaktuálnější téma dluhopisového investora? Bezpochyby plánované zvýšení amerických úrokových sazeb. Ale je tato událost, o které lze bez jasně daných vodítek pouze spekulovat, opravdu to nejdůležitější? Není, a proto na ni alespoň na minutu zapomeňte. Otázku, kterou by si dluhopisoví investoři měli pokládat, je, v jaké fázi úvěrového cyklu se právě nacházíme.

Úvěrový cyklus je v podstatě etapa zobrazující přístup dlužníků k úvěrům. Pro ranou fázi bývají typické nízké úrokové sazby a uvolněná pravidla poskytování půjček. Obě tyto charakteristiky subjektům značně usnadňují přístup k dodatečným financím. V další etapě však následuje kontrakce, která zvyšuje sazby a zpřísňuje úvěrová pravidla, a to až do doby, než jsou rizika poskytovatelů půjček snížena a celý cyklus může začít opět od začátku.

Právě odhad toho, v jaké fázi se vybraný sektor či region nachází, by měl být klíčový pro každé investiční rozhodnutí. Jak píše Ashish Shah společně s Gershonem Distenfeldem, oba specialisti na oblast dluhových trhů serveru Alliance Bernstein, dluhopisoví investoři mají tendenci se vždy zaměřovat na to, kde se nachází potenciální nebezpečí. V roce 2012 se obávali krize rozvojových trhů, rok poté pak možné bubliny v oblasti vysokovýnosových instrumentů a dnes je to otázka zvýšení amerických sazeb.

Šance toho, že právě poslední zmiňovaný krok proběhne ještě letos, je prozatím stále aktuální. Faktem ale zůstává, že tuto událost individuální investor nemůže vůbec nijak ovlivnit. To, co však ovlivnit může, je změna vlastní portfoliové expozice směrem k lepšímu. Jak? Jednoduše. Zaměří se na konkrétní sektory, aby zjistil, v jaké fázi úvěrového cyklu se nacházejí, a na základě toho pak využije příležitosti, kterou běžný investor zaměřující se pouze na činnost Fedu vidět nemůže.

Různý sektor, různá fáze

Jednotlivé sektory každé ekonomiky se navzájem odlišují. Tím pádem je nutné si uvědomit, že se od sebe navzájem liší i fáze úvěrového cyklu vybraného segmentu. A v jaké se nacházíme právě teď? Odpověď záleží na tom, na co se zaměříme. V případě vyspělých trhů se dostáváme do pozdější etapy, odpovídající zhruba polovině mezi expanzí a kontrakcí. K potvrzení tohoto odhadu se stačí zaměřit na několik hlavních ukazatelů.

Prvním z nich je fakt, že se společnosti více zadlužují proto, aby mohly provést fúze či akvizice, stejně tak aby bylo možné zahájit zpětné odkupy svých akcií. Ze všech těchto kroků pak profitují akcionáři a nikoliv věřitelé. Dalším náznakem pozdější fáze je nedostatek tradiční ochrany věřitelů, jako je například maximální omezení množství emitovaných dluhů. Poslední vodítkem je skutečnost, že dluhopisovému trhu trvá čím dál tím déle, než se vzpamatuje z rozsáhlejšího výprodeje.

Pokud bychom se zaměřili na světový dluhový trh, je patrné, že americké vysokovýnosové bondy a ty z oblasti průmyslu se nachází ve fázi expanze. Naopak energetické společnosti a rozvojové trhy, které jsou závislé na komoditách, např. Rusko či Brazílie, ty se už naopak vyskytují ve fázi kontrakce (viz obr.).

Buďte vybíraví a diverzifikujte

Jakmile víte, že se jednotlivé sektory, a tedy i jejich fáze úvěrového cyklu, od sebe navzájem liší, nezbývá nic jiného než diverzifikovat. Tato činnost totiž nejen napomáhá k nastavení a další správě kreditního rizika, ale stejně tak umožňuje investorům možnost, jak se vyhnout „přeplněným“ trhům, ze kterých se špatně dostává, pokud se všichni najednou rozhodnou k výprodeji. Typickým příkladem takové oblasti jsou dle Shaha a Distinfelda rozvojové země a evropské vysokovýnosové bondy.

Proto je důležité být vybíravý. Skutečnost je taková, že současné dluhové trhy neposkytují mnoho levných příležitostí, proto by se investoři měli vyhnout především těm nejrizikovějším aktivům. Během několika let minimálních úrokových sazeb totiž snaha získat co nejvyšší zhodnocení vyhnala ceny těchto instrumentů příliš vysoko a dostupná kompenzace vzhledem k riziku možného defaultu není zcela odpovídající.

Aktivní přístup jako cesta k novým příležitostem

Vzhledem k silným odlišnostem by se investoři měli vyhnout také pasivním dluhopisovým fondům. Jejich expozice bývá ve většině případů poměrně široká a zahrnuje i segmenty nacházející se v kontrakční fázi úvěrového cyklu. Investoři přehlížející tento fakt tak dopadají jako například ti, kteří během minulého roku vsadili na energetický sektor. Z tohoto pohledu je mnohem profitabilnější aktivní přístup.

Faktem zůstává, že stejně jako blížící se zvýšení sazeb nikdo nedokáže ovlivnit průběh úvěrového cyklu. Dříve či později se úvěrová expanze zastaví ve všech segmentech. Povědomí o tom, však umožní fanouškům dluhopisů „přeparkovat“ své portfolio tak, aby stále dosahovali adekvátních výnosů.

Sázka na dluhopisy aneb honba za co největší alfou

Akcie vs. dluhopisy aneb jak to vidí Barclays

Newsletter