Kdo doopravdy kontroluje cenu zlata a stříbra?

Někteří analytici se domnívají, že tržní cenu drahých kovů ovládají centrální banky v čele s americkým Fedem. Ten prý může zařídit, aby cena zlata vystoupala, anebo aby spadla až k nule, kdykoli se mu to hodí. Avšak data tvrdí něco jiného. Kdo doopravdy kontroluje cenu zlata i stříbra? To prozradil server SRSroccoReport.com.

Ekonomie nás učí, že cenu jakékoliv komodity ovlivňují především dva faktory – nabídka a poptávka. Avšak pokud se podíváme na data, zjistíme, že u zlata mají poptávkové i nabídkové podněty vliv na cenu pouze v krátkém v období, v dlouhém naopak vymizí. V tu chvíli pak na scénu nastupuje „černé zlato“.

Jak vydělat na zlatu a stříbru? Víme, kdy nakupovat

V grafu, který ukazuje vývoj ceny zlata a vývoj ceny ropy od roku 1940 do roku 2016, je patrná těsná korelace. Cena kovu a ropy se téměř po celé období pohybovala ve stejném trendu. Závislost obou komodit je patrná zejména od tzv. uzavření zlatého okna v roce 1971, kdy tehdejší americký prezident Richard Nixon zrušil směnitelnost dolaru za zlato, čímž padl i celý systém zlatého dolarového standardu. V následujících letech cena zlata značně vzrostla, avšak cena ropy také. Další prudký růst obou komodit je patrný od roku 2000.

Podobný vývoj lze sledovat také u ceny stříbra a ceny ropy:

V obou grafech je patrný výrazný růst volatility cen zlata, stříbra i ropy po roce 1971, kdy bylo zrušeno navázání hodnoty dolaru na zlato. A je také vidět, že i když pohyby cen stříbra, zlata a ropy nejsou zcela stejné, jejich trendy se do značné míry kopírují. Není tedy pochyb, že cena ropy je v otázce cen drahých kovů mnohem výraznější silou než nabídkové a poptávkové faktory.

Pojistka proti finančnímu kolapsu? Bitcoin vs. zlato

Pokud se naopak podíváme na náklady produkce zlata, takovou těsnou závislost nepozorujeme. Následující graf ukazuje rozdíl mezi celkovými náklady na těžbu dvou největších producentů zlata, Barrick a Newmont, oproti průměrné roční ceně kovu. Graf jasně ukazuje, že výrobní náklady jsou vždy nižší než tržní cena zlata.

Investiční příležitost na obzoru? Zlato poroste!

Newsletter