Kdo drtí trhy? Lesby, gayové, bisexuálové, transsexuálové

Co mají společného pochody hrdosti a akcie firem překonávajících trh? Za oběma stojí skupina lidí hlásících se k tzv. „LGBT“, neboli lesby, gayové, bisexuálové a transsexuálové. Podle studie banky Credit Suisse se ukázalo, že společnosti, v jejichž vedení stojí osoby s menšinovým sexuálním zaměřením, mají na akciovém trhu dlouhodobě lepší výkon, než je tomu v případě ostatních.

Analytický tým Credit Suisse zkoumal celkem 270 společností, jejichž seniorní zaměstnanci a členové vedení se otevřeně hlásí k LGBT. Na základě toho byl sestaven index zahrnující akcie sledovaných společností pocházejících především ze Severní Ameriky, Evropy a Austrálie, který byl srovnán s vybranými benchmarky, jako je například index MSCI ACWI. Výsledek ukázal, že speciální index LGBT prokazoval o 3 % vyšší roční tempo růstu, a to už od roku 2010. Téměř 60 % LGBT indexu pak bylo tvořeno tituly firem podnikajících v oblasti informačních technologií, financí a nezbytného spotřebitelského zboží.

Samotné získávání dat však nebylo zcela jednoduché, a to především z důvodu nedostatku respondentů. Ve světě samozřejmě existuje mnohem více společností, jejichž vedení spadá do jedné ze sledovaných skupin, ovšem jejich tzv. comming out ještě nepřišel.

„Pouze 4 % pracovní síly se identifikuje jako LGBT,“ přepisuje server CNBC slova studie banky. „Podle sebraných dat žije 41 % pracovníků s menšinovou sexuální orientací a 72 % zaměstnanců působících ve vrcholném managementu stále v „utajení“, a to především co se týče informovanosti ostatních členů pracoviště.“

K lepším výkonům, jak se zdá, přispívá i vedení v rukou žen. Akcie těch firem, které mají v managementu alespoň jednu ředitelku, si za posledních deset let udržely solidní roční růst v průměru dosahující 3,4 %. Podniky, ve kterých je vedení tvořeno ženami z více jak 15 %, pak rostly rychleji než ty, u kterých něžné pohlaví dosahovalo pouze 10 %.

Podle autorů budou zmiňovaná čísla do budoucna nadále růst. Svou roli by měl sehrát fakt, že své „odhalení“ provede více zaměstnanců, ale rovněž by měl zafungovat i rostoucí počet startupů. Právě v jejich případě je klíčový rostoucí počet fúzí a akvizic, které jsou navíc spojeny s tzv. IPO a vstupem firmy na burzu. Více veřejně obchodovaných akcií tak podle Credit Suisse bude znamenat i více LGBT pracovníků. Tim Cook už tak nebude jediným CEO velkého podniku, který otevřeně přiznává svou homosexualitu.

Newsletter