Kdo se (paradoxně) raduje z lednového propadu?

Lednový propad trhů stál za tím, jak si mnozí investoři rvali vlasy s každým odečteným bodem. Ať už šlo o retail či přímo management velkých investičních bank (neuvažujeme-li tzv. short-sellery spekulující na pokles) nikdo nevidí rád, když trhy padají. Jedna skupina je na tom však, paradoxně, o trochu lépe. O koho jde? Přímo o samotné výkonné ředitele amerických bank.

Začátek nového roku, konkr. leden a únor, je totiž již tradičně dobou, kdy představenstva velkých bankovních domů rozhodují o tom, jak za předchozí rok odmění své CEO. Tato odměna má obvykle formu akcií samotné společnosti a je vypočítávána dle nastavené fixní dolarové částky, která je posléze vydělena průměrnou cenou titulu za určité období od jednoho dne až po deset. Pokud je tady cena akcie ve sledované periodě vysoká, ředitel dostane méně kusů, jakmile je vysoká, obdrží více.

Dle informací agentury Bloomberg je letos absolutním vítězem CEO banky Citigroup Mike Corbat. Tomu byla 16. února přidělena odměna o hodnotě 9 milionů dolarů v akciích společnosti. Průměrná cena titulu byla vypočítána během druhého únorového týdne (představenstvo se této periody drží již třetí rok po sobě), což díky nízké průměrné ceně na 37,05 USD/ks vyústilo v to, že Corbet získal zhruba o 70 tisíc akcií více, než by obdržel o týden dříve při ceně akcie na 52,29 USD.

Z hlediska širšího srovnání na tom byl CEO Citi nejlépe ze všech, jelikož jeho ohodnocení přišlo jako poslední. Z dalších ředitelů je možné jmenovat Briana Moynihana z Bank of America, který obdržel o 300 tisíc akcií v hodnotě cca 14,5 milionů dolarů více, než by tomu bylo 31. prosince 2015. James Gorman z Morgan Stanley získal o 38 tisíc akcií navíc v hodnotě 4,64 milionů a Lloyd Blankfein z Goldman Sachs o 15 tisíc kusů více o hodnotě 14,7 milionů USD. Jamide Dimon z JP Morgan poté obdržel zhruba o 49 tisíc kusů více. (viz graf).

Pravdou je, že všichni tito finanční „titánové“ drží akcie své firmy v mnohem vyšší hodnotě, než jsou tato zmiňovaná čísla. To ve výsledku znamená, že se jejich bohatství vinou lednového propadu celkově snížilo. Na druhou stranu, pokud by se bankovní tituly obrátily na dráhu růstu, větší objemy nově získaných akcií by ředitelům stoprocentně udělaly radost.

Newsletter