Když se mistr tesař utne aneb co je špatně se sazbami

Tento týden, konkrétně ve čtvrtek, proběhne zasedání Evropské centrální banky. Většina investičního publika očekává, že guvernér Draghi během následné tiskové konference ohlásí určitou formu uvolnění měnové politiky tak, jak již naznačoval ve svých předchozích vyjádřeních.

Jednou z možností další monetární expanze je prohloubení depozitní sazby banky do ještě hlubšího záporu, než je aktuálních -0,2 %. Cílem tohoto opatření je donutit banky přestat držet přebytečnou likviditu na rezervních účtech a naopak ji, například formou úvěrů, „vyslat“ do ekonomiky.

Politika záporných sazeb je již aplikována například ve Švýcarsku, Švédsku či Dánsku. Jedna ze švýcarských bank – Alternative Bank Schweiz – se dokonce rozhodla zavést záporné sazby na účtech retailových klientů. Depozita do sto tisíc franků budou vystavena sazbě -0,125 %, nad sto tisíc pak -0,75 %. Hlavním argumentem tohoto kroku je zavedení záporných sazeb samotnou švýcarskou centrální bankou. Právě to dle slov ředitele ABS banky stojí jeho instituci téměř „celý zisk z minulého roku.“

Někteří analytici však začínají poukazovat na to, že efekt záporných sazeb má naprosto opačný účinek, než jeho autoři původně zamýšleli. Posledním byl Huw van Steenis z Morgan Stanley, který upozornil na to, že jakmile se začnou banky obávat toho, že klienti vyberou své úspory, začnou se rovněž zdráhat poskytovat další úvěry.

Obdobně se na situaci dívá i banka Deutsche Bank. Ta ve svém poslední infografice (viz galerie) popsala situaci, kdy záporné sazby nevedly k uvolnění, ale k utažení měnové politiky. Úroky pod nulou z teoretického hlediska  vedou ke slabšímu euru, strmější výnosové křivce, vyšším cenám investičních aktiv ovšem nikoliv ke zhoršení úvěrových podmínek. Praxe je ovšem jiná. Dle banky záporné sazby opravdu vedou ke striktnějším úvěrovým podmínkám, například v podobě vyšších úroků z úvěrů.

Vzhledem k tomu, že první banka, která by plošně zavedla záporné úročení účtů retailových klientů, by se pravděpodobně se zlou potázala, spatřuje Deutsche jako jedinou alternativu tohoto kroku právě razantní navýšení úvěrových sazeb.

 

Newsletter