Komodita budoucnosti? Investujte do vody!

Zatímco ve vyspělých zemích vnímáme pitnou vodu jako samozřejmost, v jiných částech světa se stále jedná o vzácnou komoditu. A vzhledem k tomu, že počet obyvatel planety roste, přirozeně roste také poptávka po pitné vodě. Ta se tak v budoucnu může stát zajímavým investičním instrumentem.

Vody je na světě sice víc než dost, avšak drtivá většina nemůže být využita jako pitná. Zhruba 97,5 % je ve formě slané vody, která je nevhodná ke spotřebě. Ze zbylých 2,5 % jsou více než dvě třetiny zmrazeny v ledovcích. Dostupné zásoby pitné vody tak představují méně než 1 % z celkového množství.

XIV – nejlepší dlouhodobá investice?

Ačkoliv se nám ve vyspělých zemích přístup k pitné vodě nejeví jako žádný problém, na světě stále existuje dost oblastí, kde tento luxus řada lidí nemá. Nikoho nepřekvapí, že nejhůře je na tom subsaharská Afrika, kde se k pitné vodě dostane méně než 30 % obyvatel. Situace není slavná ani v jižní Asii, kde je to něco málo přes 40 %.

Jak uvádí ETF Daily News, problém s pitnou vodou se však stává čím dál tím aktuálnější zejména na rozvíjejících se trzích, kde značný populační růst snižuje její množství na jednoho obyvatele. Zásoby vody totiž nejsou mezi zeměmi rovnoměrně rozložené. Pitná voda je výzvou například pro takovou Čínu, která drží pouze 7 % zásob, avšak tvoří zhruba 20 % populace. Tato nerovnováha by mohla být ještě zhoršena nedávným zrušením politiky jednoho dítěte.

Kromě toho, že s růstem počtu obyvatel klesá množství sladké vody na jednotlivce, může zde docházet i ke snižování celkového množství zásob. V řadě rozvojových zemí totiž chybí dostatečně silné zákonné předpisy, které by zabraňovaly kontaminaci vody. Ruku v ruce s výrazným ekonomickým růstem tak často dochází i ke znehodnocování části zásob pitné vody.

Lithium je na maximech. Bude to nejžádanější komodita?

Vlády rozvojových zemí se však v posledních letech snaží problém řešit, a to tím, že investují čím dál více do vodní infrastruktury a ochrany vody před znečištěním. Jak uvádí ETF Daily News, výdaje na vodní infrastrukturu vyjádřené v % HDP rostou v posledních letech ve většině rozvíjejících se ekonomik.

Jak ukazuje graf, výdaje na infrastrukturu v těchto oblastech představují zhruba polovinu globálních výdajů na infrastrukturu.

A jak odhaduje studie PwC a Oxford Economics, tento poměr se do roku 2025 dostane na 60 %, přičemž hybnou složkou růstu investic do infrastruktury by měly být právě investice do vody. ETF Daily News tak radí investorům, kteří hledí do budoucnosti, aby investovali do společností zabývajících se budováním vodní infrastruktury a čištěním vody.

Do vody lze investovat například prostřednictvím burzovně obchodovatelných fondů (ETFs, Exchange Traded Funds), které vydávají vlastní akcie. Mezi takové patří třeba fond PowerShares Global Water Portfolio, který investuje do vodárenských společností v USA, ale i v rozvojových zemích. Dále server uvádí například Guggenheim S&P Global Water Index, sledující index Standard & Poor´s Global Water, či First Trust ISE Water Index Fund, zahrnující akcie 36 vodárenských firem.

Otec pasivního investování k politikům: Zaměřte se na ETF!

Newsletter