Koruna a vidina „běžného“ fungování za neběžné situace

I na začátku zkráceného obchodního týdne jsou patrné převažující tlaky směrem k silnější koruně. Živí je dobrá nálada na světových trzích podpořená jednak stabilizací globálního tempa růstu nově nakažených koronavirem, vedle toho pak působí opatření především ze strany světových centrálních bank a poté vlád.

Tento stav může být poměrně křehký. Stále totiž existují rizika, která by domácí měnu mohla poslat výrazně zpět nad psychologickou hranici 27,00 za euro. Mezi ně by patřila například nová vlna šíření pandemie COVID-19, která by oddálila vidinu otevírání ekonomik a stáhla světové trhy opět dolů. Nic však prozatím nenaznačuje, že by se podobný scénář měl odehrát, proto věříme v udržení tržního optimismu.

Přiznáváme ale, že by dobrou náladu mohla narušit první tvrdá data, zveřejněná napříč celým světem, ukazující dopady počáteční a v tuto chvíli nejsilnější vlny ekonomických dopadů opatření proti šíření koronaviru. Oproti tomu se dá namítnout, že výrazná zhoršení jsou široce očekávána, tudíž by již mohla být alespoň částečně součástí cen, případně by jejich vliv nemusel mít delší trvání. Z pohledu trhů, které mají tendenci reagovat s předstihem, je klíčová vidina otevírání ekonomik a postupný návrat k „běžnému“ fungování, byť stále za neběžné situace.

Pro nejbližší dny tak předpokládáme, že se kurz české měny udrží pod hranicí 27,00 za euro, byť s postupným posilováním mohou přijít mírné korekce. Případná rally směrem pod 26,50 za euro ale není v našem hlavním scénáři. Každopádně je nutné mít na paměti, že se koruna obchoduje v prostředí nízké likvidity. To znamená, že i menší obchody mohou kurz ovlivnit mnohem citelněji, a to oběma směry.

Zajímavé bude také sledovat, zda se udrží provázanost koruny s eurem proti dolaru. Tato vazba, tedy posilování eura proti zeleným bankovkám pomáhající české měně k silnějším hodnotám, je obzvláště patrná od minulého úterý. Z vývoje letošního roku – zejména z jeho začátku – si ale stále pamatujeme, že tato provázanost obou párů nebyla tak silná (a trvalejšího charakteru), jako tomu bylo dřív.

Uvidíme, zda koruna opět otestuje „kulatý“ support na hranici 25,80 za euro. Včera se ostatně ukázalo, že by tato hranice mohla nějakou dobu „vydržet“. Dnes je na pořadu dne aukce státních dluhopisů se splatností 2,7 a 11 let. Aukce z předchozích týdnů ukázaly vysoký zájem ze strany investorů. Pokud by se situace opakovala a jednalo by se o zahraniční investory, můžeme spekulovat o tom, že by se koruně dostalo podpory i z jejich strany.

Podle dnešních hodnot predikčního modelu skupiny Roklen by se kurz koruny měl pohybovat v pásmu 26,72 až 27,00 za euro, což jsou podobné úrovně, jako ukázala včerejší predikce.* Výpočty agentury Bloomberg vycházející z korunového opčního trhu pak ukazují pravděpodobnost 50,4 %, že se koruna bude v době za týden obchodovat pod hranicí 26,80 za euro. To samé číslo avšak pro kurz pod úrovní 26,70 za euro dosahuje 39,4 %.

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na  modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter