Koruna vypálila analytikům rybník

Při pohledu na roční vývoj kurzu koruny vidíme, že od přelomu srpna a září 2019 česká měna vůči euru intenzivně posiluje. Na konci minulého a na začátku letošního roku tento trend zintenzivnil. Mezi hlavní důvody patří celkově lepší nálada na globálních trzích z důvodu odeznění rizik (tvrdý brexit či eskalace obchodních sporů, zejména mezi USA a Čínou), která se negativně projevovala v podnikatelské náladě (především průmysl), což nutně přispívalo k celkovému ekonomickému zpomalení.

Posílení domácí měny bylo, vezmeme-li v potaz predikce trhu, celkem překvapivé. Zatímco medián odhadu ekonomů a analytiků dotázaných agentury Blooomberg dosahuje pro první kvartál 25,50 za euro, aktuální spot je o zhruba 30 haléřů nižší.

Koruna má oproti euru několik výhod. To první je sice ve srovnání s předchozími roky pomalejší, ale zato stále relativně robustní výkon ekonomiky, vedle toho pak vyšší úrokové sazby. Právě ty v současném prostředí, kdy se volatilita světových devizových trhů – a i samotné koruny – nachází poblíž historických minim, podporují tzv. strategii carry trade, kdy si obchodník půjčuje měnu s nízkým úrokem, například euro, a tu následně smění za měny s úrokem vyšším, například právě koruna.

V rámci této strategie se sice najdou zajímavější měny s vyšším výnosem, avšak vzhledem k dobré kondici české ekonomiky, nízké volatilitě kurzu a výhledu stabilních, případně mírně vyšších, úroků je koruna pro mnohé obchodníky vyhledávanou příležitostí. Na pozadí toho všeho je třeba brát v potaz i trvající podhodnocenost domácí měny či konvergenci reálné ekonomiky, což je z dlouhodobého pohledu proměnná nahrávající silnější domácí měně.

Proč se tak „napřímo“ neděje a domácí měna není ještě silnější? Důvod je třeba hledat v době před ukončením kurzového závazku ČNB. Tehdy do koruny připlulo velké množství spekulativního kapitálu sázejícího na zpevnění kurzu. Po ukončení kurzového závazku sice část kapitálu odplula, což se se projevilo ve výkyvech kurzu, další část však zůstává „zaparkovaná“ v české měně (ze spekulantů se stali střednědobí až dlouhodobí investoři). Vzhledem k tomu, že zmiňovaný kapitál je citlivý na globální rizika, kurz domácí měny během let reagoval právě na celkovou náladu globálních trhů. A ta, jak se zdá, je v posledních dnech relativně dobrá, což představuje riziko silnější koruny.

V posledních měsících se do hry postupně navrací spekulace ohledně vyšších sazeb. Byť česká ekonomika zpomaluje, což je důsledek zpomalování hlavních obchodních partnerů, které se u nás projevuje se zpožděním, inflace se nachází nad cílem, ba dokonce nad horní hranicí tolerančního pásma inflačního cíle ČNB. To by naznačovalo potřebu zvýšit sazby, avšak centrální banka se vždy řídí primárně výhledem inflace na horizontu měnové politiky, který ukazuje návrat směrem k inflačnímu cíli.

Vnější faktory, jako již zmiňované zpomalování například německé ekonomiky, potažmo celé evropské, sice v posledních týdnech naznačují možnou stabilizaci a dosažení potenciálního dna propadu, po němž by mohla přijít obnova podpořená zejména odezněním již zmiňovaných rizik, stále je podle nás velmi brzo, aby tato v podstatě spekulace ovlivnila rozhodnutí centrální banky. Z našeho pohledu je klíčové, že inflační očekávání jsou dobře ukotvená, vedle toho navíc dochází ke zpřísňování měnových podmínek skrze silnější kurz koruny, což ČNB uvolňuje ruce, a není tak nucena manipulovat se sazbami.

I proto považujeme současnou spekulaci na blízké zvýšení sazeb za mylnou. ČNB na únorovém zasedání ponechá sazby beze změny, což by mohlo zklamat část trhu, díky čemuž by koruna mohla mírně oslabit. Již dříve jsme ale viděli, že tento pohyb může být hravě zbrzděn rétorikou ČNB, vyzní-li v jestřábím duchu.

Aktuální dobrá nálada a výhled možné evropské obnovy a na ní navazující spekulace na vyšší sazby (připouštíme, že později během roku by ČNB opravdu mohla alespoň jednou zvýšit sazby, vidíme to však nejdříve na květen, spíše až dále) nahrávají silnější koruně. K  oslabení by mohla přispět horší nálada světových trhů ovlivněná černými labutěmi, např. geopolitické konflikty, případně neshodami v rámci vyjednávání obchodních podmínek odchodu Velké Británie z EU v rámci tranzitního období, jehož termín na konci roku 2020 považujeme za celkem šibeniční. Nabízí se rovněž eskalace obchodních sporů mezi USA a Čínou v rámci jednání o obchodní dohodě ve fázi dva. Sázíme však na to, že americký prezident Trump nebude chtít celou situaci hrotit, obzvláště před prezidentskými volbami.

V rámci delšího výhledu nesmíme zapomínat ani na domácí exportéry. Jejich zajištění již sice není na historických maximech jako v předchozích čtvrtletích, stále je však poměrně vysoké, což v podstatě představuje absenci dodatečné „síly“ posouvající korunu k silnějším hodnotám.

Co bude dál?

V tomto týdnu jsme byli svědky dosažení nejsilnějších hodnot po ukončení kurzového závazku ČNB, a to pod hranicí 25,10 za euro. Co se týče dalšího vývoje, záležet bude nejen na celkové náladě ovlivňující například eurodolar, potažmo ostatní měny regionu, ale i na vývoji domácích tržních sazeb.

Stále se přikláníme k tomu, že ČNB v únoru ponechá úroky beze změny, což podle nás nahrává kurzu nad 25,20 za euro – odhadujeme pásmo 25,20 až 25,30 za euro. Data agentury Bloomberg vycházející z korunového opčního trhu náš výhled potvrzují. Pravděpodobnost toho, že se česká měna během jednoho měsíce udrží nad zmiňovanou hranicí 25,20 EURCZK dosahuje bezmála 55 %.

Výhled pro dnešní den

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,16 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,12 až 25,20 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,45 až 22,60 USDCZK.*

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1170 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,26 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1122 do 1,1216 EURUSD.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na  modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

 

Newsletter