Které akcie nejlépe odolávají finančním krizím?

Světové trhy prochází hromadným výplachem, který byl rozpoután propadem čínských akciím jenž byl doplněn dalším poklesem cen ropy. Čím dál tím více se množí komentáře ekonomů a analytiků, kteří hovoří o možné nastávající krizi. Pokud by se tyto predikce opravdu vyplnily, investoři by se hromadně vrhly na bezpečné přístavy typu zlato či stříbro. Pravděpodobně každý obchodník by se chtěl vyvarovat držení akcií, u kterých se každý výkyv projeví nejcitlivěji.

Faktem je, že v rámci rozdělení na světové trhy existuje jeden, jehož tituly nejlépe odolávají krizím, a to jak v případě války či teroristickému útoku. A který to je? Možná se budete divit, ale jsou to Spojené státy. Ukázalo se totiž, že během těchto událostí byly cenové výkyvy v USA mnohem nižší než v Asii či v Evropě.

Tento výsledek vyplývá z analýzy společnosti Fidelity International, globálního lídra v oblasti investic. Ačkoliv většina krachů a pádů burz začala v USA, poklesem cen akcií trpěly daleko více trhy v Evropě nebo v Asii. Obdobně tomu bylo i v případě přírodních katastrof, finančních krizí či teroristických útoků, které vedly ke zhroucení akciových trhů.  

Během posledních 30 let se objevilo mnoho pádů burz. K největším z nich patří „Černé pondělí” z roku 1987, asijská a ruská krize v letech 1997 a 1998, internetová bublina (tzv. Dotcom bublina) z roku 2000 a finanční krize v roce 2007, která opět vypukla v menší míře v roce 2011 (viz graf č.1). Největší dopad na akciové trhy měly přitom internetová bublina a finanční krize z roku 2007. Ty vedly k poklesu cen akcií v USA a v Evropě o více než 50 %. Avšak ztráty v průmyslových zemích tichomořského regionu a rozvíjejících se trzích v Asii byly ještě větší. Ztráty v Tichomoří dosáhly např. po prasknutí internetové bubliny téměř 80 % a v Asii 60 %. Zajímavým zjištěním podle Fidelity International tedy je, že i když většina burzovních krachů začala v USA, daleko větší dopady pocítily trhy v Evropě a v Asii. A to i pokud vezmeme v úvahu vliv měnových kurzů.

„Důvodem relativně větší stability akciového trhu v USA je s největší pravděpodobností jeho velikost a hloubka. Ty brání velkým cenovým výkyvům. Důvěra v silnou americkou ekonomiku, která je méně závislá na výkyvech poptávky ze zahraničí, často stabilizuje ceny i v dobách krize,“ říká Adam Lessing, ředitel Fidelity International pro Rakousko a východní Evropu.

„Krachy a pády burz fungují často jako bouřky, které pročistí vzduch. Zkorigují akciový trh a sníží dopady bublin po fázi vysokých cen akcií. V těchto situacích se dlouhodobým investorům doporučuje držet se jejich investiční strategie a v době turbulence na burze zachovat klid. Historie již ukázala, že i když pády cen jsou významné, ceny akcií se velmi rychle vrátí zpět na svoji původní úroveň,“ doplňuje Lessing.

Četné jiné krize způsobily krátkodobé zhroucení akciových trhů po celém světě. Patří sem přírodní katastrofy jako např. japonské tsunami, které vedlo k vážné katastrofě ve Fukušimě, platební neschopnosti velkých amerických společností jako jsou Lehman Brothers a Worldcom, stejně tak i teroristické útoky z 11. září 2001 a invaze iráckých jednotek do Kuvajtu v 1990 (viz graf č.2). „Velmi překvapivým zjištěním je, že v případě války nebo teroristického útoku byly cenové výkyvy amerického akciového trhu (MSCI USA Price Index) nižší než v Evropě (MSCI Europe Price Index) nebo v Asii, i když se tyto události odehrály v USA,“ vysvětluje Lessing. To platí pro analýzu změn cen v amerických dolarech a v eurech.

Newsletter