Lesk i bída investic do private equity nejen v ČR

I v roce 2015 se zdá, že pro private equity investice – tedy investice soukromého kapitálu do veřejně neobchodovaných společností, jsou stále atraktivní spíše vyspělé země s likvidnějšími a stabilnějšími kapitálovými trhy, které nabízejí daleko větší pravděpodobnost úspěšné transakce. A to i přesto, že dynamika růstu i výše výnosů jsou zajímavější jinde. Alespoň tak to vyplývá z indexu The Venture Capital & Private Equity Country Attractiveness Index, který sestavuje španělská univerzita IESE Business School. Již šestým rokem po sobě v tomto indexu vede žebříček atraktivních zemí USA, za ní následuje Velká Británie, pak Kanada a pomyslnou bramborovou medaili získává pro rok 2015 Singapur. Do top desítky se dostalo ještě Japonsko, Hongkong, Německo, Austrálie, Nový Zéland a desáté Švýcarsko. Česká republika je na 33. místě ze 120 zkoumaných zemí z celého světa, o jednu příčku za Portugalskem a jednu příčku před Lucemburskem. Grafické znázornění indexu je k dispozici ve fotobance.

Index hodnotí jednotlivé země v šesti hlavních kategoriích:

  1. Ekonomická aktivita (13,6% váha v indexu)
  2. Kapitálové trhy (včetně velikosti a hloubky kapitálových trhů a aktivity na poli primárních úpisů; váha v indexu 31,8 %)
  3. Daňová zátěž (včetně administrativy, váha v indexu 4,5 %)
  4. Ochrana investorů a corporate governance (váha v indexu 13,6 %)
  5. Sociální prostředí (včetně vzdělání, regulace na trhu práce a opatření proti korupci, váha v indexu 13,6 %)
  6. Podnikatelská kultura a příležitosti (váha v indexu 22,7 %)

Syndrom „hlavně nezmeškat vlak“ a jistota tradičních trhů

Co se týče rozvojových zemí, které jsou čím dál tím více v hledáčku investorů právě kvůli rychle rostoucím ekonomikám a vysokým výnosům, autoři indexu upozorňují: velkým rizikem jsou nestabilní trhy a především slabé ukazatele z oblasti corporate governance či nedostatečná ochrana investorů. Investoři trpí z pohledu autorů indexu mnohdy falešným optimismem, či syndromem „hlavně nezmeškat vlak“ a neřeší výše zmíněné bariéry, které snižují pravděpodobnost úspěšné investice.

Z výzkumu tedy vyplývá, že nejlepší prostředí pro příležitosti, úspěšné transakce, přidanou hodnotu a příležitost z investice následně relativně jednoduše vystoupit stále nabízejí „tradiční trhy“, tedy trhy rozvinuté. Ze zemí BRICS je v žebříčku nejvýše (na 21. příčce) Čína.

ČR: Podnikatelské příležitosti i oživení ekonomiky

Česká republika v rámci své 33. příčky těží především z oživení ekonomiky a pozitivně hodnocených podnikatelských příležitostí, přispívá i sociální prostředí, ačkoli z pohledu této kategorie se ČR během šesti let propadla z 16. na 30. místo. Jednoznačnou brzdou je daňový systém, ačkoli zde je vidět postupné zlepšování, zapracovat bychom měli dle hodnocení indexu i na ochraně investorů a corporate governance. V rámci kategorie kapitálové trhy jsme skončili na 44. příčce.

 „Česká republika je zemí, která se z pohledu investičního klimatu řadí pro investory mezi vyspělejší a stabilnější země regionu, neprochází hledáním vlastní identity jako Maďarsko, ani není ovlivňována situací v Rusku a na Ukrajině. Z pohledu investičních příležitostí je to ale malá ekonomika s relativně mírným růstem HDP, a zejména globální firmy private equity zde těžko nacházejí dostatečně velké transakce, komentuje situaci Andrea Lauren, Managing Director, Roklen.

Podle dat agentury Bloomberg bylo od začátku roku v regionu střední a východní Evropy oznámeno již 77 private equity transakcí. Andrea Lauren však uvádí, že většinu transakcí v regionu střední Evropy i samotné České republiky představovaly v poslední době prodeje a koupě firem strategickými, nikoli private equity investory.

Mezi private equity transakcemi bylo v roce 2015 realizováno především několik středních a menších prodejů a investic. Jedná se například o prodej JRC, HSW Signall a Profimedia ze strany Genesis Capital, Singing Rock ze strany Arx Equity Partners nebo o investici do online retailové firmy Zoot ze strany 3TS Capital Partners. Americký PE fond Clarion koupil českou IT firmu Moravia IT. Tento typ private equity transakcí očekáváme i nadále, především ze strany lokálních private equity firem,“ dodává Andrea Lauren.

Nová dynamika pro tuzemské startupy

Andrea Lauren zároveň poukazuje na nový a velmi zajímavý trend posledních dvou let, kterým je růst lokálních venture capital fondů – tedy fondů, které investují do relativně mladých, začínajících společností, které potřebují kapitál pro svůj další rozvoj. Takovéto společnosti s krátkou či téměř žádnou historií představují vyšší riziko, které zároveň znamená vyšší požadovaný výnos ze strany investora.

Společnost Credo Ventures oznámilo v r. 2015 uzavření jednoho takového nového fondu, Credo Ventures 2, ve výši 34 milionů eur s cílem investovat do technologických startupů. Internetový podnikatel Jakub Havrlant získal od investorů stovky milionů financování pro svou technologickou investiční skupinu Rockaway a do venture kapitálu investují i finanční skupiny J&T a KKCG. V současné době také probíhají dva velmi zajímavé fundraisingy pro české technologické fondy, které chtějí investovat do českých a regionálních startupů.

Všechny tyto nové české VC fondy přinesly tuzemským startupům novou dynamiku. Nejen tím, že jim poskytují financování, ale především díky aktivnímu managementu jejich růstu a globální expanze. To je pro nás v Roklen velkým povzbuzením. Roklen Corporate Finance pracuje v tomto segmentu velmi aktivně. Věříme, že v technologické inovaci, včetně fintech, je budoucnost a dlouhodobá udržitelnost růstu pro malé země jako Česká republika,“ uzavírá Andrea Lauren.

Newsletter