LIGS University? Zkoušku můžete dát třeba i ve vlaku

Představte si, že jste top manažer, který pracuje někdy i dlouho do noci a často jezdí na služební cesty. V takovém případě je velmi složité docházet do školy na přednášky nebo se snažit naučit na termíny zkoušek. Na LIGS University neexistují žádné termíny. Zkoušku můžete složit třeba ve vlaku po cestě na služební cestu. Serveru Roklen24 to řekl prezident LIGS University Pavel Makovský.

LIGS University vznikla v roce 2006 jako česká organizace s cílem a posláním stát se kvalitním a inovativním vzdělávacím institutem, který bude realizovat přínosné a zajímavé MBA programy pro časově zaneprázdněné manažery. Můžete se krátce ohlédnout a nastínit, jak vše začalo?

Prvotní nápad na vznik institutu zaměřeného na profesní manažerské vzdělávání vznikl vlastně už v roce 2004. Poháněla nás touha přijít s něčím novým a na českém trhu nevídaným. Naším cílem bylo a vždy bude přinášet kvalitní a cenově dostupné studium, které je vyučováno interaktivní online formou, což umožňuje studovat i časově zaneprázdněným manažerům.

Velké mety v naší historii jsme dosáhli v roce 2011, kdy jsme založili LIGS University jako univerzitu na Havaji, odkud působíme, takže všichni naši studenti po absolvování získají titul z americké univerzity.

Jaké magisterské a doktorské problémy univerzita nabízí?

V současné době nabízíme online programy MBA (Master of Business Administration) a MSc (Master of Science) na magisterské úrovni. Na doktorské úrovni si naši studenti volí mezi programy DBA (Doctor of Business Administration) a PhD (Doctor of Philosophy). Výběr daného programu vždy záleží na tom, jestli se chce student zaměřit na získání praktičtějších, nebo spíše teoretičtějších znalostí a dovedností.

O které programy je největší zájem?

Víte, to se liší podle jazykové mutace. V České republice a na Slovensku je bezkonkurenčně největší zájem o program MBA. V posledních letech ale zaznamenáváme zvýšený zájem o program PhD. Na druhou stranu, v anglické jazykové mutaci máme momentálně nejvíce studentů programu PhD, přičemž počet studentů MBA a DBA programů je zhruba vyrovnaný.

 

V kolika jazycích je možné studovat?

Odpověď na tuto otázku mě naplňuje patřičnou hrdostí! Naše programy lze samozřejmě studovat v češtině, slovenštině a angličtině, ale jako jediní na českém trhu nabízíme také možnost studia ve španělštině. Na LIGS University si studenti navíc mohou nakombinovat jazyk studia, takže pokud mají zájem, mohou absolvovat předměty jak v češtině, tak třeba i angličtině a španělštině. Vždy mě velmi potěší, když se někdo takový objeví – ukazuje nám to, že jsou Češi opravdu světoví! LIGS University ale samozřejmě neusíná na vavřínech. Právě naopak, neustále zkoumáme možnosti dalších jazykových mutací, takže příště to už může být zase jinak.

Můžete přiblížit, jak vysoké je školné?

Velmi se snažíme, aby bylo studium na LIGS University maximálně dostupné. V současné době se školné programů MBA a MSc pohybuje na 124 500 Kč a doktorských programů na 159 000 Kč. Školné je samozřejmě možné rozložit na splátky bez navýšení takovým způsobem, který co nejvíce vyhovuje potřebám a možnostem každého jednotlivého studenta. Rozhovory s našimi studenty nám navíc ukazují, že školné neberou jako nutné zlo, ale jako investici do vzdělání a svého rozvoje. Osmdesát procent absolventů nám navíc potvrdilo, že se jejich investice vrátila do dvou let, z čehož máme velkou radost.

Hlavním faktorem kvality programů LIGS jsou podle Vás lektoři, kteří zajišťují vysokou kvalitu online přednášek (webinářů) a individuální přístup ke každému studentovi. Jak velký je nyní lektorský tým LIGS?

V současné době máme 120 lektorů, z toho přes 40 jich je ze zahraničí. Prakticky každý týden dostáváme nové nabídky spolupráce ze strany odborníků z praxe z celého světa, kteří by u nás rádi vyučovali. To nás samozřejmě velmi těší, a navíc nám dovoluje pečlivě si vybírat budoucí lektory tak, aby splňovali naše přísné nároky na kvalitu a odbornost.

Jako jednu z předností zmiňujete Oxfordský tutorský model. Můžete vysvětlit, jak funguje?

Oxfordský tutorský model je vlastně tzv. one-on-one výuka. Znamená to, že v rámci každého předmětu je studentovi přiřazen lektor, se kterým student konzultuje načerpané znalosti a který studenta vede při psaní prací. Oxfordský tutorský model je založen na aktivní komunikaci a výměně informací mezi lektorem a studentem. Výhodou oproti klasické formě výuky je především to, že se daný lektor plně věnuje pouze jednomu studentovi, a ne celé skupině, takže student v rámci výuky získá skutečně maximum pozornosti.

Uvádíte, že online forma studia spolu s flexibilním rozvrhem je ideální kombinace pro studenty s náročným povoláním nebo podnikáním. Proč je podle Vás lepší než „tradiční“ způsob výuky jaký známe?

Víte, každému vyhovuje něco jiného a já to plně respektuji. Představte si ale, že jste vysoký manažer, který pracuje někdy i dlouho do noci a často jezdí na služební cesty. V takovém případě je velmi složité docházet do školy na přednášky nebo se snažit naučit na termíny zkoušek. Flexibilní online forma studia vám naproti tomu dovoluje studovat kdykoliv a odkudkoliv chcete. Stejně tak si můžete zvolit, jak dlouho chcete studovat. Například když víte, že následující dva měsíce budou v práci opravdu hektické, tak studium zkrátka na chvíli odložíte. Na LIGS University neexistují žádné termíny a zkoušku můžete složit třeba ve vlaku po cestě na zmiňovanou služební cestu.

Hlavním cílem LIGS University je získat akreditaci uznávanou americkým ministerstvem školství. Co bude podle Vás nejobtížnější?

Upřímnost mě nutí říci, že vlastně celý proces je více či méně obtížný, jelikož asociace WASC Senior College and University Commission (WSCUC) akredituje pouze ty nejkvalitnější americké univerzity. My jsme ale plně odhodláni se mezi tuto špičku dostat, takže pracujeme usilovně na všech reportech a implementujeme veškerá doporučení, která od WSCUC dostaneme. Startovní pozice LIGS University byla možná trochu odlišná, protože jsme stoprocentní online univerzita, což se u WSCUC běžně nestává, ale ničemu to nebrání a my sebevědomě postupujeme dál v akreditačním procesu.

Jaký je Váš názor na vzdělávací systém v ČR? V čem jsou jeho slabé a silné stránky?

Vysokoškolské vzdělávání v České republice je v mnoha ohledech na vysoké úrovni, a to především v technických oborech a medicíně. U humanitních a ekonomických oborů mi ale chybí větší míra propojení teorie s praktickými znalostmi a dovednostmi, které jsou ihned uplatnitelné v praxi. To byl vlastně i jeden z důvodů vzniku LIGS University. My se snažíme, aby byl ve výuce kladen důraz především na praxi, a proto jsou i naši lektoři skutečnými odborníky, kteří se dané problematice věnují i ve svém profesním životě.

Můžete jmenovat některé úspěšné a známé absolventy LIGS? Případně v kterých firmách působí?

Mezi našimi absolventy se často vyskytují majitelé firem, vysocí manažeři a ředitelé firem, starostové i politici. MBA u nás studoval například bývalý ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček či výkonný ředitel společnosti LINET Tomáš Kolář. Program PhD momentálně studuje například předseda představenstva investiční skupiny Delta Capital Radim Pařík a ze zahraničních studentů mohu zmínit třeba Petera Winklera, který působí jako District Director pro amerického kongresmana. Mnoho studentů (z celkem 54 zemí světa) působí na manažerských pozicích v afrických, asijských a dalších zemích. Na závěr ale musím říci, že jsme velice hrdí na všechny naše studenty a absolventy, a s potěšením sledujeme jejich kariérní rozvoj po absolvování LIGS University. Díky tomu totiž víme, že se jejich snaha a investice vyplatila!

 

Newsletter