LYNX Pro: Jak profesionálně spravovat peníze v ČR

Cílíme na institucionální investory, ale i na menší fondy či na kolektivy traderů. Úspěchu dosahujeme díky poskytování služeb v jedinečné kvalitě a komplexnímu řešení vycházejícího ze znalosti českého prostředí a z dobrých vztahů, uvedli v rozhovoru pro server Roklen24 Ondřej Likeš a Šimon Janů ze společnosti LYNX. Na jaké trhy se primárně soustředí a proč? A jakým směrem se bude podle nich ubírat budoucnost tradingu?

Pamatujete si na Váš první obchod?

Ondřej: Já ano, exotický FX pár, denní support/resistence úroveň a RRR asi 1:58 – má první ztráta.

Šimon: Konkrétní obchod ne, ale několik dní jsem zkoušel demo s CFD na různá podkladová aktiva.  Následně jsem se odhodlal k intradennímu obchodu US akcie.  

Jak dlouho sledujete akciové trhy?

Ondřej: Zájem přišel s rokem 2008, na denní bázi od roku 2015. 

Šimon: Trhy přitáhly mou pozornost po roce 2008. Zajímaly mne v té době více trhy jakožto celek, tedy jak fungují a co všechno je ovlivňuje. Konkrétně akciové trhy a jednotlivé tituly jsem začal sledovat kolem roku 2014.  

Co jste obchodovali ve vašich začátcích?

Ondřej: Začínal jsem s intraday na FX, pak jsem se přes intradenní trading futures a dluhopisů dostal ke komoditním spreadům a nakonec jsem už dlouhodobě zakotvil u opcí a akcií.

Šimon: První obchody jsem provedl na akciových titulech. Následně jsem se začal věnovat obchodování futures kontraktů. Z počátku jsem se věnoval především internímu obchodování futures na index S&P 500 následně jsem přidal komoditní a opční spready, které obchoduji doteď.

Na webu uvádíte, že chcete, aby lokální správci kapitálu a další profesionální klienti již nemuseli vyhledávat pro svůj trading služby zahraničních partnerů a mohli svým klientům poskytovat své služby skrze českého brokera. Jak toho chcete dosáhnout?

Ondřej: LYNX Pro je unikátem na českém trhu, jelikož je plně zaměřen na profesionální klienty. Úspěchu dosahujeme díky poskytování služeb v jedinečné kvalitě a komplexnímu řešení. Díky znalosti českého prostředí, dobrým vztahům s asset managery, advokátními kancelářemi, které se specializují na toto odvětví práva, a obchodním kontaktům s investičními společnostmi a depozitáři pro fondy kvalifikovaných investorů (FKI) můžeme zajistit komplexní službu.

Díky našim dlouholetým zkušenostem a širokému portfoliu klientů známe požadavky našich klientů. Často klienti nejsou v této oblasti zkušení, proto ocení, že jim dokážeme i předvídat, co bude nutné řešit následně či jak najít optimální cestu pro uspokojení jejich požadavků.

Doposud máme velmi pozitivní ohlas na naše služby od všech klientů LYNX Pro.

Na jaké klienty se službou LYNX Pro cílíte?

Šimon: Jednu skupinu tvoří především institucionální investoři typu fondy kvalifikovaných investorů a další alternativní (hedge) fondy.

Druhou skupinou jsou menší fondy – typologicky dle § 15 ZISIF, které za minimálních finančních i administrativních nákladů umožňují sdružení kolektivům investorů a následně jim dávají možnost neveřejného fundraisingu. Fondy dle § 15 ZISIF jsou šikovnou alternativou známým Friends & Family účtům využívaných zejména v USA.

Další potenciální klienti jsou kolektivy traderů pro tzv. collective deals, obchodníci s cennými papíry, compliance oddělení velkých firem – pro které máme dobrý produkt díky výraznému usnadnění reportingu, a v neposlední řadě i poskytovatelé obchodních signálů, pro které jsme vytvořili kompletní infrastrukturu pro zadávání obchodů a rozesílku signálů.

Takže díky vaší infrastruktuře může své obchodní signály prodávat každý trader?

Šimon: Ano, je to komplexní řešení pro každého úspěšného tradera, který se nebojí jít se svou kůží na trh. Trader dostane přístup do prostředí, přes které zadává obchody a zvolí si metodu, jak o obchodu mají být informováni jeho followeři. Navíc k obchodu může přidat vysvětlení formou krátkého textu nebo podrobné analýzy. Z našeho průzkumu vyplynulo, že naprostá většina traderů, kteří by o podobnou službu měli zájem, ztroskotali na tom, že se jim nepodařilo zajistit kvalitní technologickou infrastrukturu. Vyžadujeme, aby trader obchody prováděl živě, aby výsledky byly transparentní. Chceme, aby za tradery mluvily reálné výsledky a nikoliv pěkně znějící marketing.

Jaký je průměrný počáteční vklad vašich klientů?

Ondřej: U velkých fondů se bavíme o stovkách tisíc a milionech USD, u menších klientů typu fond dle § 15 to samé, jen v českých korunách.

Jaké jsou náklady spojené s vedením účtu?

Šimon: Žádné extra náklady nad provedené transakce nebo vypůjčené prostředky.

Zmiňujete, že dokážete nabídnout lepší podmínky než Interactive Brokers. V čem spočívají lepší podmínky?

Ondřej: Podmínky pro LYNX Pro klienty jsou individuální. Jiné podmínky nabízíme fondům se zaměřením na rebate trading s obratem desítek milionů akcií za měsíc a jiné fondu dle § 15 ZISIF, který si založila skupina kamarádů za účelem dlouhodobého kolektivního investování. Support na profesionální úrovni je samozřejmostí pro obě skupiny.

Díky tomu, že jsme největší introducing broker pro Interactive Brokers, máme své vlastní oddělení, které nás má na starosti. Většina klientů nejvíce oceňuje, že přebíráme za klienta komunikaci s Interactive Brokers – pro klienta to znamená jen zvednout telefon a my následně vše vyřešíme násobně rychleji, než by to zvládl sám klient. Navíc máme vytvořeny i vlastní softwarové nástroje pro asset managery a poskytovatele signálů. Pro klienty dokážeme vytvořit i jiná komplexní technologická řešení.

Cílem je, aby se klient mohl soustředit na trading a my řešili co nejvíce podpůrných činností.

Co můžete nabídnout navíc oproti konkurenci ve smyslu vzdělání o finančních trzích, zpravodajství, atd.?

Šimon: Právě spouštíme projekt LYNX Cesta Tradera – unikátní vzdělávací cyklus, který poběží deset týdnů. Každý týden proběhne několik vzdělávacích akcí (články, webináře, ebooky, testy apod.), které jsou uskupeny do tematických cyklů, ve kterých vystoupí mnoho z nejznámějších českých traderů a investorů, kteří se podělí o vlastní expertízu. Chceme, aby každý investor nebo trader, ať už začínající nebo pokročilý, dokázal najít svou vlastní cestu k úspěchu. Vzdělávací akce s tak širokým záběrem a propracovaným plánem a navíc zcela zdarma nemá v ČR obdobu. Ostatně prohlédněte si sami na https://www.lynxbroker.cz/cesta-tradera/.

Nedávno jsme spustili investiční zpravodajství LYNX WhatsApp, které je první české zpravodajství svého druhu přes WhatsApp. Každý den zasíláme dvě krátké zprávy, díky kterým budete mít neustále přehled o tom, co se děje na trzích. Přihlásit se můžete na https://www.lynxbroker.cz/vzdelavani/lynx-whatsapp/.

Na LYNX Vzdělávacím portálu téměř denně zveřejňujeme analytické, zpravodajské i vzdělávací články. Navíc jsou tu k dispozici nápomocné nástroje jako dividendový kalendář, přehled společností reportující kvartální výsledky, burzovní kalendář a mnoho dalších oblíbených nástrojů.

Dále pravidelně připravujeme školení přes webináře i semináře, včetně sérii s profesionálními tradery a investory.

Na jaké trhy se primárně soustředíte, které jsou podle vašeho názoru nejlepší na investování (poměr výnos/riziko) a jsou přímo nějaké konkrétní tituly, které dlouhodobě sledujete a investujete do nich?

Ondřej: Akcie zavedených US společností z defenzivních průmyslových sektorů jsou větší část portfolia, zde to kombinuji s opcemi. Spekulativní složka je věnována společnostem, které by měly podle mého profitovat z dlouhodobých socioekonomických trendů – jako je stárnoucí populace a prodlužující se průměrný věk dožití, horšící se bezpečnostní situace (nebo alespoň její vnímaní) v některých zemích EU, kyberbezpečnost apod. Nadprůměrný růst daného odvětví samozřejmě není zárukou, že úměrně tomu poroste i vaše investice, ale díky UCITS ETF se dá docela jednoduše investovat do odvětví jako celku.  

Šimon: Aktivní obchodování soustředím na US trhy, jelikož nejvíce vyhovují mé strategii. Co se týče akciových titulů, ty už mám rozprostřeny napříč regiony. Část prostředků je investována konzervativním způsobem do zaběhlých společností. Menší část portfolia následně tvoří pro mě zajímavé technologie, jako je například využití vodíku pro dopravu. 

Co si myslíte o nastupující generaci investorů, kteří rádi investují do kryptoměn a kteří často používají nástroje, kterým ne vždy úplně rozumí, a také o tzv. udržitelném investování (investice do firem, které jsou ekologické apod.), jak tato generace změní svět investování?

Ondřej: Pokud těmhle extrémně rizikovým instrumentům věnujete přiměřenou část kapitálu, tak v tom osobně problém nevidím. Neuvěřitelné mně osobně přijde investovat do něčeho, čemu nerozumím. Svět investic se tím podle mě nezmění – na trzích byla vždy určitá skupina lidí, která se pokládala za investory, ale v jádru to byli spekulanti. Malá část z nich opravdu na burze vydělala, větší část při prasknutí bublin o peníze přišla. Je na každém, do jaké skupiny se zařadí.

Máte v plánu začít obchodovat kryptoměnami? Nebo s deriváty navázanými na kryptoměny?

Šimon: ETP a FUTURES na bitcoin jsou již burzovně obchodované instrumenty, proto je máme i my v naší nabídce. Díky splasknutí bubliny na kryptoměnách je nyní zájem o ně výrazně menší než přibližně před rokem. Uvidíme, jakým směrem se bude tento trend nadále ubírat.

Jakým směrem se bude podle vás trading ubírat? Jak moc se budou měnit technologie?

Šimon: Zcela zřetelný je růst finanční gramotnosti českých investorů. Investoři i tradeři se více zajímají o burzovně obchodované instrumenty a odvrací se od nejrůznějších derivátů, které dokonce i v dnešní době někteří tradeři obchodují v přímém střetu zájmů se svým brokerem. Jsem rád, že je patrné, že čeští investoři se více zajímají o instrumenty umožňující řídit riziko jako např. opce a spready s různými podkladovými aktivy.

Co se týká technologií, v poslední době je vidět nárůst automatického nebo částečně automatizovaného obchodování, kdy i menší retailoví klienti staví nebo si nechávají stavět automatické obchodní systémy.  Jedná se většinou o již zkušenější obchodníky, kteří mají ověřenou obchodní strategii a nyní ji chtějí exekuovat automaticky – bez nutnosti jejich dohledu a bez zásahu jejich emocí. Dále je zájem o social trading neboli možnost sledovat jiné obchodníky a kopírovat jejich příkazy. Celkově tedy obchodníci začínají více spoléhat na obchodní systémy, které vyhledávají příležitosti na trhu nebo rovnou provádí obchody.

Nevěřím však tomu, že by se v dohledné době mělo změnit, že většina lidí působících na burze budou dlouhodobý buy-and-hold investoři, jako je tomu doposud. Spíše vidím trend v tom, že tato skupina má zájem být na trzích aktivnější a pomocí opcí získává extra příjem nebo limituje riziko.

Ondřej: Souhlasím s kolegou asi ve všem. Podle mne se k tomu ještě přidá trend učící se umělé inteligence a vše se posunem mnohem více k elektronickým, samostatně se rozhodujícím systémům, které už člověka nebudou k ničemu potřebovat. Již od roku 2017 funguje ETF, která ovládá výhradně umělá inteligence – to je podle mě trend, který se bude rozvíjet i do budoucna.

Šimon Janů – Professional Clients Manager a expert na komoditní spready a opce: Obchodováním se aktivně zabývá od roku 2014. Od počátku se věnuje aktivnímu i pozičnímu obchodování komoditních spreadů a amerických indexů. Při obchodování využívá zejména technickou analýzu. U LYNX se věnuje řízení vztahů s profesionálními klienty a individuálním řešení pro investiční fondy.
Ondřej Likeš – Professional Clients Manager a expert na opce, futures a spready: Finančním trhům se věnuje od roku 2011. Přes intradenní obchodování forex, Market Profile strategie na měnových futures, komoditní spready a intradenní obchodování komodit se dostal až k dlouhodobým opčním strategiím, kde zakotvil a které v současnosti obchoduje na americké akciové indexy a produkty navázané na VIX. Za nejdůležitější považuje dobrý money management a konzistenci. U LYNX se věnuje řízení vztahů s profesionálními klienty a individuálním řešení pro investiční fondy.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

 

Newsletter