Mexická rarita na dluhopisovém trhu

Od roku 2010 emitovalo Mexiko celkem pět emisí státních dluhopisů se stoletou splatností. Tyto dluhové instrumenty byly vydány ve třech světových měnách a jejich celková hodnota se vyšplhala až na téměř 6 miliard dolarů. V tomto směru je Mexiko ojedinělé. Žádná jiná země v poslední době neemitovala bondy s tak dlouhou dobou splatnosti.

Vidí snad mexická vláda něco, co ostatní ne? Analytici jsou přesvědčeni, že jde o kombinaci snahy co nejvíce prodloužit maturaci státních dluhových instrumentů a tak předejít opakování měnové krize z roku 1994, a odkazu technokratických snah vytvářet co nejexotičtější finanční strategie.

Vzhledem k tomu, že stoleté bondy jsou spjaty s mnohem vyššími výpůjčními náklady, a že sazby ve většině vyspělých zemí jsou na, či dokonce pod nulou, žádná jiná země si nechce připlatit za něco, co je splatné až za tři generace od této chvíle. Státy i firmy, přes Bulharsko až po Čínu, využily situace klesajících výpůjčních nákladů v Evropě a emitovaly eurodluhopisy o hodnotě 20 miliard euro. Dle dat agentury Bloomberg však žádná ze zemí nevydala dluhopis se splatností delší jak 17 let.

V roce 2014 prodalo Mexiko stoleté librové dluhopisy o hodnotě jedné miliardy liber. Od roku 2010 pak převládaly povětšinou dolarové bondy, kterých se podařilo prodat za 2,68 miliardy dolarů. Eurová emise letošního roku se vyšplhala na 1,5 miliardy euro (1,6 miliard dolarů) se splatností v březnu 2115.

Faktem je, že emise stoletých dluhopisů ovládne titulky médií. Jedinou zemí, která ještě před Mexikem vydala dluhopisy o tak dlouhé maturaci, byla Čína, a to v roce 1996. Výnos mexického stoletého eurodluhopisu vydaného letos v březnu se dle agentury Bloomberg pohybuje na úrovni 4,2 %, což je o 1,4 procentních bodů více, než u eurobondu se splatností v roce 2045. Vzhledem k prodaným instrumentům o přibližné hodnotě 1,6 miliardy dolarů, roční náklady na výplatu kupónů vycházejí přibližně na 22,4 milionu dolarů.

„Prodej stoletých dluhopisů odlišuje Mexiko od všech ostatních rozvojových zemí,“ míní Alejandro Diaz de Leon, šéf oddělení veřejných úvěrů mexického ministerstva financí. „Dluhové portfolio by nemělo být silně procyklické, což znamená emisi krátkodobého dluhu v době, kdy vláda potřebuje rychle získat dodatečné fiskální zdroje, a emisi dlouhodobého, jakmile takovou potřebu nemá,“ řekl Leon.

Mexiko je vůbec považováno za zemi finančních prvenství. V roce 2014 jako první rozvojová země od krize 2008 emitovala dvacetileté bondy denominované v japonských jenech. V roce 2009 pak bylo Mexiko prvním příjemcem flexibilně úročené úvěrové linky od Mezinárodního měnového fondu, jež byla vytvořena pro země s prokazatelně silnými a zdravými fundamenty.

Mexiko kvůli levnější ropě snižuje veřejné výdaje

Newsletter