Miliardář Krúpa míří na Monetu, kvůli likvidaci Agrobanky

Skupina Arca Capital slovenského miliardáře Pavola Krúpy podala trestní oznámení pro podezření z protiprávního jednání při likvidaci společnosti Agrobanka a úplatkářství v souvislosti s uzavřením narovnávací dohody mezi členy orgánů Agrobanky na jedné straně a společnostmi GE Money Bank, nyní Moneta Money Bank, GE Capital International Holdings Corporation a GE Money Czech Holding Company na straně druhé.

Arca Capital v tiskové zprávě uvedla, že Petr Čermák, jednající za společnost Value Added, likvidátora Agrobanky, a členové představenstva a dozorčí rady Agrobanky se svým omisivním jednáním mohli dopustit porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Přes řadu soudně potvrzených pochybností nad platností kupní smlouvy o prodeji a koupi Nové Agrobanky, součásti podniku Agrobanka, ze dne 22. června 1998 uzavřené mezi GE Capital Bank, Agrobankou a Jiřím Klumparem, tehdejším nuceným správcem Agrobanky, se náležitým způsobem nedomáhali určení její neplatnosti.

Miliardář Krúpa chce žalovat banku Moneta. Půjde o miliardy

Uzavřením této smlouvy a prodejem Nové Agrobanky ve prospěch GE Capital Bank vznikla podle Arca Capital značná škoda a likvidátor svou dlouhodobou nečinností způsobuje stále rostoucí újmu jak akcionářům Agrobanky, tak Agrobance samotné. Členové statutárního a kontrolního orgánu Agrobanky pro nápravu tohoto stavu rovněž neučinili potřebné kroky a tolerují protiprávní vyvedení většiny majetku Agrobanky na úkor akcionářů společnosti. Tento prodej navíc nebyl dosud zapsán do obchodního rejstříku.

Euro: Akcionáři zkrachovalé Agrobanky si rozdělí 177,5 milionu Kč

V souvislosti s uskutečněním narovnávacích dohod uzavíraných od roku 2011 se mohli členové statutárního a kontrolního orgánu Agrobanky a osoby jednající za společnosti GE Money Bank,

GE Capital International Holdings Corporation a GE Money Czech Holding Company dopustit trestného činu podplacení. Aby si zajistili nenapadnutelnost kupní smlouvy o prodeji části podniku z roku 1998, poskytli jednotlivým akcionářům, a pravděpodobně i členům statuárního a kontrolního orgánu Agrobanky, prostřednictvím uzavření dohody o narovnání vyplacení částky
ve výši 15% jmenovité hodnoty jejich akcií Agrobanky.

Uzavřením narovnávací dohody se akcionáři zavázali k tomu, že nebudou podnikat žádné kroky, které by směřovaly ke zpochybnění kupní smlouvy z roku 1998, zápisu části podniku do obchodního rejstříku a nucené správy Agrobanky nebo blokovat likvidaci Agrobanky.

Arca Capital dnes uvedla, že apeluje na neodkladnost prošetření trestního oznámení, neboť likvidace Agrobanky v současné době spěje do svého konce a hrozí, že rozdělením likvidačního zůstatku a výmazem společnosti z obchodního rejstříku se stanou škody způsobené možnou trestnou činností téměř nevratné

Newsletter