Evropské i americké výnosy rostou. Euro je proti dolaru ve ztrátě, obchoduje se pod 1,0900 EURUSD. Měny regionu jsou v mírné ztrátě. Koruna se obchoduje nad 24,80 za euro.

Miliardář Pavol Krúpa: OKD bude třeba zavřít

Černouhelnou firmu OKD bude třeba zavřít s ohledem na zásoby uhlí a vývoj komodit. Peníze, které jsou potřeba na sanaci, ale Zdeněk Bakala vytuneloval. Jedná se o finanční částky v řádek desítek miliard, které teď OKD chybí. V rozhovoru pro server Roklen24 to řekl slovenský miliardář Pavol Krúpa. Dodává, co přinesl loňský rok jeho investiční skupině Arca Capital.

Pokud se ohlédnete za rokem 2016, tak pro skupinu Arca Capital mediálně dominovaly zprávy o OKD. Jak hodnotíte vývoj této kauzy?

OKD je jen jeden z řady našich projektů. Tím, že jde o politické téma se sociálním aspektem, je pro média atraktivní. Zisky ale skupině Arca Capital přináší především jiné projekty. OKD je spíše principiální záležitostí, kde se naší soustavnou aktivitou snažíme dosáhnout, aby se zde určité věci daly do pořádku a abychom dokázali, k jakým tunelům ve firmě OKD došlo a že se od začátku jednalo o účelový podvod. Pokud bych měl zhodnotit průběh našich aktivit – veřejnosti i odborníkům jsme naším postupem dokázali, že z naší strany nejde jen o prázdná slova, ale konkrétní průšvihy, které zde nastaly, umíme jasně definovat a reálně konat za účelem jejich nápravy. Uvedu konkrétní příklad. Tvrdili jsme, že zde vznikla z důvodu nadměrně vyplacených dividend ze strany bývalých vlastníků OKD škoda ve výši desítek miliard korun, kterou si budeme z pozice akcionáře společnosti zpětně nárokovat. Jsme zde o pár měsíců později a na základě našich analýz a podnětu vyzval insolvenční správce OKD současné vedení společnosti, aby takto vzniklou škodu vymáhalo od členů dřívějšího představenstva a dozorčí rady OKD. Před rokem by to byla jen vize, nyní se v této věci začalo skutečně konat. Můžu říct, ano, Arca dokázala, že tam, kde ostatní průšvih neviděli, jsme ho my dokázali definovat.

Jsem přesvědčený, že jsme naší činností státu ušetřili vysoké náklady. Realizací našich analýz předáváme státu, zástupcům OKD a jejímu insolvenčnímu správci know-how, jak problémy řešit. Naší aktivitou jsme upozornili na konkrétní neodborné jednání bývalých majitelů OKD a díky našim informacím je nyní jasně zřejmé, že se OKD nedostala do současné krizové situace z důvodu poklesu cen uhlí, ale kvůli účelovému vyvádění peněz ze společnosti. Jsem rád, že se potvrdilo to, co jsme tvrdili. Díky naší činnosti začala policie jednat. Naší nedávnou aktivitou byla také výzva směřovaná policii k zablokování majetku Zdeňka Bakaly. Jsem přesvědčen, že to policie udělá.

Jaké budou Vaše další kroky?

V rámci OKD pokračujeme v naší činnosti dál. Budeme se snažit pohledávku ve výši nadměrné částky vyplacených dividend odkoupit, myslím, že nám to morálně náleží. Vyzvali jsme insolvenčního správce, aby zapsal tuto pohledávku do majetkové podstaty jako samostatnou položku za účelem jejího vyššího zhodnocení – aby nedošlo k jejímu prodeji v rámci plánovaného prodeje podniku OKD. To, co je v Čechách vymezené jako trestný čin či žaloba využijeme, abychom to žalovali z pohledu mateřské společnosti NWR. Nyní disponujeme dluhopisy vůči NWR a z této pozice se budeme obracet na příslušné zahraniční orgány činné v trestním řízení za účelem dosažení náhrady škody, která byla neodborným postupem bývalých vlastníků společnosti způsobena. Naši aktivní činností se snažíme postupovat k dosažení co nejlepšího výsledku v zájmu OKD a věříme, že všechny podněty k prošetření, které byly předány příslušným orgánům, budou řádně přezkoumány.

Máte nyní nějaké informace o tom, co dělá pan Bakala nebo jaké další kroky připravuje?

Mám, ale moc mě to nezajímá. Žaloby jsou podány a teď je na příslušných orgánech, aby konaly.

Přijde Bakala o majetek? Jde po něm slovenský miliardář

Co podle Vás nyní OKD čeká? Zavře se Paskov. Skončil generální ředitel Dale Ekmark. Co tu firmu čeká v roce 2017?

Cena uhlí aktuálně stoupá, ale to podle mě jen sníží náklady na sanaci firmy. Jednoznačně si myslím, že OKD bude třeba zavřít s ohledem na zásoby uhlí a vývoj komodit. Peníze, které jsou potřeba na sanaci, ale Bakala vytuneloval. Jedná se o finanční částky v řádek desítek miliard, které teď OKD chybí. My nejsme expert na uhlí, v této věci mluvím s lidmi z OKD, s odborníky z trhu. My jsme zde na to, abychom definovali toto porušení zákona ze strany managementu, kde se neoprávněně vyvedly peníze. A to se potvrzuje.

Co mě ale dále znepokojuje je fakt, že je zde řada bodů, kterými by se mělo OKD aktuálně zabývat a řešit je, ale firma to nedělá. Myslím si, že by bylo možné v OKD přibližně 5 % nákladů ušetřit. Firma má stále obrat kolem 15 miliard korun, ale je v podstatě bez kontroly. Je tam insolvenční správce, nicméně nemá takové pravomoci, aby ochránil firmu od dalšího tunelování ze strany managementu. My se stavíme do role strážného psa, který je do toho tlačí. Naše žaloba, kterou jsme podali k Evropské komisi z důvodu neoprávněných zvýhodnění polských státních dolů, na jejichž základě dochází k narušení řádné hospodářské soutěže a značnému znevýhodnění společnosti OKD, je naše dobrovolná iniciativa pro OKD. Opět jsme touto naší činností ušetřili státu hodně peněz, půl roku jsme se tím zabývali. V rámci řešení v této věci jsem byl na jednání u EK v Bruselu a nyní jsme vyzvali jak společnost OKD, tak český stát, ať se k této naší stížnosti v zájmu OKD připojí.

Polsko se bez uhlí neobejde, energetika je na něm postavena. Poláci nemají jaderné elektrárny…

A to je také důvod, proč Poláci masivně podporují těžbu uhlí. Jedna věc je podporování zavírání nerentabilních dolů, ale Polsko nepřímo podporuje i produkci ztrátových firem například prostřednictvím odkupu jejich dceřiných společností za nepřiměřeně vysoké ceny. Tvrdíme, a OKD to má ve výroční zprávě napsané, že i kvůli podpoře polského uhlí je OKD v takové situaci, kde je.

Vyzvali jsme OKD, ať prošetří smlouvy s firmou AWT, která je vlastníkem vlečky. Vlečky jsou strategické, bez nich nemůže OKD transportovat uhlí. Vyzýváme AWT ke zprůhlednění cen, což by mohlo vést ke snížení nákladů. Vlastnictví vlečky OKD má strategický význam, proto prodej společnosti AWT prošetřovala i bezpečnostní rada státu.

Arca žádá o podporu kvůli zvýhodněnému polskému uhlí

Jednal jste ještě s majitelem Carbounion Bohemia Petrem Pauknerem, který měl o OKD zájem?

Nyní jsme spolu delší dobu nekomunikovali, aktuálně není o čem. Pro nás se projekt OKD prozatím vyvíjí dle představ a v našich aktivitách budeme pokračovat nadále.

Dalším významným obchodem v roce 2016 bylo pro Arca Capital získání Karlovarské Korunní. Byla to dlouho připravovaná akvizice? Připravujete v tomto segmentu něco dalšího?

Náš aktuální tržní podíl v oblasti balených minerálních vod je cca 25 procent. Ondrášovka je na tomto trhu ČR jedinou rostoucí značkou zejména díky ochuceným minerálním vodám. Značka Korunní je velmi kvalitní minerální voda, která dobře chutná, a proto skýtá značný potenciál, který při zlepšení distribučního pokrytí povede k nárůstu tržeb a tržního podílu. Naším cílem je posílení naší pozice dvojky v oblasti minerálních vod. Jsme přesvědčeni, že díky spojení obou značek dosáhneme na prodejní ploše v kumulaci většího prostoru paletových umístění i umístění v regálech než když byly společnosti Ondrášovka a Karlovarská Korunní konkurenty. Vzhledem k tomu, že podíl je dle odprodejů našich značek vyšší než podíl na skutečné prodejní ploše vůči konkurenci, očekáváme zlepšením pozic nárůst prodejů na úkor konkurence. Spotřebitel by nás tedy v obchodech měl lépe vidět. Chceme přinášet větší pestrost značek i příchutí podpořenou vývojem a inovacemi. Díky regionálním dceřiným společnostem očekáváme i konsolidaci gastro programu a posílení distribuce v segmentu HoReCa. Akvizicí Korunní jsme koupili klientskou bázi, technologie na gastro, koupili jsme dobře zavedenou značku. Výhodou je, že to umíme synergicky sloučit, což výrazně sníží náklady. Další akvizice určitě budou, oblast zatím necháme bez bližšího komentáře, ale zcela jistě se bude jednat o subjekty související s aktuální činností.

Miliardář Krúpa koupil Karlovarskou Korunní, vznikne dvojka na trhu

Jak dlouho se obchod připravoval?

Korunní jsem chtěl koupit šest, sedm let. A v loňském roce se to opravdu povedlo. Intenzivní vyjednávání trvalo půl roku. Pro nás je to významná investice. Momentálně disponujeme takovou pozicí, kdy už si můžeme určovat podmínky i vůči dominantnímu hráči na trhu.

Vrátím se ještě k nabídce, kterou jste dal panu Altnerovi, tedy koupit jeho pohledávku za ČSSD. Pokračuje to nějak poté, co pan Altner zemřel?

To, co jsme tvrdili, se ukázalo. Pan Altner od nás dostal nabídku, mohl se tak rozhodnout, zda peníze dostane hned. Myslím si, že Nejvyšší soud výši pohledávky v nejvyšší míře neuzná. Buď ji popře, to by bylo ale naše riziko, nebo ji sníží o nějakou přiměřenou sumu. Zatím se o tom nerozhodlo. Naše nabídka vůči panu Altnerovi ale byla dle mého názoru korektní.

Když se ještě vrátíme k loňskému roku v Arca Capital. Je něco, co byste zmínil, nebylo medializováno a pro Vás to bylo důležité?

Loňský rok jsme narostli do výšky aktiv jedna miliarda euro. To považuji za výrazný úspěch. Překonali jsme tím takovou naši magickou hranici, které jsme dosáhli dříve, než jsme předpokládali. Byl to neobyčejně úspěšný rok, doba je hodně pozitivní a byznysu přeje. Uvidíme, co nás bude čekat letos, máme zase vyšší ambice a plány.

Můžete přiblížit strukturu firmy?

Skupina Arca Capital je aktivní nejen v Česku a na Slovensku, investice realizujeme v rámci celé střední a východní Evropy. Každý trh přináší jiný typ příležitostí. Zatímco na Slovensku je to hlavně energetika, nemovitosti a správa pohledávek, v Česku a v Evropě jsou zejména investice do private equity a nemovitostí. Oblast tzv. opportunity byznysu, private equity divizi, řídím z větší míry já. Důležitým krokem na Slovensku bylo založení Arca Financial Group, kterou má na starosti Rastislav Velič, spoluakcionář skupiny Arca. Mimoto máme pod sebou síť finančních poradců, kteří pracují samostatně a prodávají naše produkty. Další milník je to, že jsme partnerem velkých finančních investorů. Z těch významnějších „dealů“ bych ještě zmínil, že jsme koupili procento rakouské pojišťovny VIG (Vienna Insurance Group).

Uváděli jste, že se akcie VIG můžou vyšplhat až na 1000 korun. Platí to?

Ano, můžou, záleží samozřejmě na vývoji. Je to finanční sektor, který je senzitivní na všechny možné výkyvy a politické deklarace. VIG potvrdí svoje finanční výsledky, očekává se, že splní plán a zisk před zdaněním bude na úrovni 400 milionů eur. Pokud by to mělo vyjít standardně, tak by to trh mohl ohodnotit na 1000 korun za akcii.

 

Newsletter