Mimořádná valná hromada Pegasu bude řešit navýšení kapitálu a motivační plán. Výplata dividendy v říjnu

Pegas bude na mimořádné valné hromadě 21. července mj. jednat o vydání 230 735 kusů warrantů společnosti v rámci nového motivačního plánu pro roky 2014-2016, který má být zaveden společností v červnu 2014 výlučně ve prospěch ředitelů a členů senior managementu. Uvedl to v dnes zveřejněných dokumentech k mimořádné valné hromadě.

Pegas plánuje vytvoření nového autorizovaného kapitálu o celkové částce 1.716.668,40 EUR do maximální výše akciového kapitálu 13.161.124,40 EUR („Autorizovaný kapitál“). Představenstvo by přitom mělo získat moc vyloučit nebo omezit přednostní upisovací práva akcionářů při zvýšení základního kapitálu v rámci Autorizovaného kapitálu.

Dne 16. června se konala řádná valná hromada, kde akcionáři schválili návrh managementu na výplatu dividendy z loňského zisku ve výši 1,10 eura/akcii. Meziročně dividenda vzroste o pět centů.

Pegas celkem na dividendy vyčlení 10.152.340 eur. Zdrojem výplaty dividendy bude zisk roku 2013 a nerozdělený zisk minulých let. Rozhodný den pro vznik nároku na dividendu byl stanoven na 17. října 2014 a den výplaty dividendy na 29. října 2014.

Pegas vyplatí dividendu 1,10 eura/akcii, schválili akcionáři

„Kupovat“ akcie Pegasu, doporučuje Komerční banka a zvyšuje cílovou cenu

 

 

Newsletter