Míří české sazby k nule?

Česká národní banka minulý týden na mimořádném zasedání snížila hlavní úrokovou sazbu o 50 bazických bodů. Ten samý krok od Rusnoka a spol. očekáváme i ve čtvrtek na řádném setkání bankovní rady. Tím by se proces akomodace měnové politiky mohl na nějakou dobu zastavit. Trh je však opačného názoru.

Jak jíž dříve uvedl kolega Šoltés: „Samotný vliv snížení sazeb ekonomiku nyní nijak neovlivní, (nemocní) lidé do práce přes zákaz dřív nedostane a obchody v nákupních centrech rovněž neotevře.“  Co však ovlivní, je očekávání a nálada na trzích. Jde o důkaz toho, že se centrální banka chce připravit na případné déle trvající (negativní) ekonomické dopady celosvětové pandemie koronaviru na české hospodářství.

Sazby by měly být sníženy i přesto, že se inflace nachází nad úrovní inflačního cíle, a to dokonce těsně pod horní hranicí tolerančního pásma. V tomto směru je třeba si uvědomit, že každá centrální banka je vpředhledící. Již zveřejněná čísla tempa růstu cen jsou pro ni „nedůležitá“, tím hlavním, čím se řídí, je prognóza inflace na horizontu měnové politiky. A právě ta už v posledním vydání naznačovala postupný návrat směrem k inflačnímu cíli. Pokud k tomu přičteme pokles cen ropy a zejména očekávaný pokles, případně propad, agregátní poptávky z titulu ekonomických dopadů koronaviru, pro ČNB by cut o půl procentního bodu měl být adekvátním postupem, který je, s nadsázkou řečeno, spíše než v souladu s mandátem udržení cenové stability v souladu s opatrným přístupem vzhledem k odhadovanému ekonomickému zatížení, za nímž stojí pandemie viru COVID-19.

Nižší sazby přispějí k uvolnění měnových podmínek. Tím samým směrem ale přispívá i oslabující kurz koruny, kterého jsme v posledních dnech svědky. I proto věříme, že po čtvrtečním snížení úroků si dá ČNB na nějaký čas pauzu. Nečekáváme však, že by centrální banka ponechala kurz v současných turbulentních podmínkách světových trhů oslabovat „donekonečna“. Pokud by kurz výrazně oslaboval, hrozil by scénář převahy negativních vedlejších efektů zatěžujících vybrané sektory ekonomiky, který by zastínil pozitivně vnímané uvolnění měnových podmínek. Více uvolněné podmínky (proinflačními tlaky) by pro centrální banku byly v prostředí slabé agregátní poptávky pozitivním faktorem, slabý kurz by ale zároveň zatěžoval sektor importu. Exportérům by sice měl pomoci, avšak za situace narušených dodavatelských řetězců by se jejich odbyt nemusel setkat s potřebnou zahraniční poptávkou (otázkou je, o jak dlouhý časový horizont by šlo).

Odpovídající reakcí na výrazně oslabující korunu by byla intervence prostřednictvím devizových rezerv směrem k silnější koruně. Odhadujeme, že by k tomuto kroku ČNB mohla přistoupit, pokud by kurz oslaboval nad hranici 28,00 za euro. A právě k této úrovni se můžeme během příštích dnů snadno dostat.

Dlouhodobě za oslabováním koruny stojí očekávání trhu ohledně snížení sazeb. Při pohledu na tržní sazby kontraktů FRA ve srovnání s mezibankovní sazbou Pribor je vidět, že na horizontu 12 měsíců tržní účastníci sázejí na pokles úroků směrem k 0,2 % (odpovídá pokles sazeb o cca 150 bazických bodů). To je podle nás v tuto chvíli spíše přehnané očekávání. Byť takový scénář nelze zcela vyloučit, dle našeho názoru bude ČNB k otázce úroků přistupovat opatrněji – po čtvrtečním snížení by měly zůstat stabilní po většinu roku.

Hlavním katalyzátorem oslabování koruny je celosvětový úprk do bezpečí. Obchodníci prodávají českou měnu jakožto rizikovou, což je navíc umocněno prostředím nízké likvidity a přítomností citlivého zahraničního kapitálu, který je pozůstalostí doby kurzového závazku ČNB.

Více prodávajících než kupujících vyúsťuje v oslabující korunu.  Za nejbližší hranici rezistence považujeme již zmiňovaných 28,00 za euro. Pokud by se naše domněnka potvrdila a ČNB opravdu kolem této úrovně intervenovala, dá se předpokládat i varianta, že se trh do budoucna „poučí“. Tím pádem by s každým přiblížením se k „osmadvacítce“ čekal další zásah centrální banky, což by ve výsledku mohlo mít „samoregulující“ efekt bránící výraznějšímu kurzovému oslabení.

Budeme sledovat, zda se k tomuto tématu ČNB vyjádří, a to již ve čtvrtek po zasedání bankovní rady prostřednictvím guvernéra Rusnoka. Samozřejmě nepadne konkrétní hodnota, u které by centrální banka uvažovala o kurzovém zásahu. Spíše se v obecnějším měřítku dozvíme, že je připravena zasáhnout na takové úrovni, u které by dle odhadu začaly převažovat vedlejší nežádoucí efekty oslabujícího kurzu. Vedle toho zřejmě padne zmínka i o dalších opatřeních, jako je například změna nastavení proticyklického polštáře či možnost odkladu splátek úvěrů. Sledovat budeme také komentáře k případnému skupování českých státních dluhopisů centrální bankou (od komerčních bank), na kterém se dle včerejších slov ministryně financí Schillerové ČNB s MF ČR domluvila. Takovému kroku však bude muset předcházet schválení potřebné legislativy – Schillerová pro ČT24 uvedla, že návrh dnes předloží vládě.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,0831 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 101,43 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0750 do 1,0829 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 27,68 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 27,33 až 27,93 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 25,36 až 25,87 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na  modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

 

Newsletter