Modely vs. pudy. Úspěšní tradeři sází na instinkty

Zejména v 90. letech minulého století zažívaly americké finanční trhy doslova boom finančního inženýrství, kdy na jedné straně vznikaly nové a nové sofistikované finanční produkty a na straně druhé ještě sofistikovanější modely pro stanovení jejich hodnoty a rizika. A i když by se mohlo zdát, že v tak složitém finančním světě se již bez stejně složitých matematických vzorců nelze obejít, následná finanční krize z roku 2008 ukázala, že spoléhat se pouze na čísla může být snadnou cestou do pekel.

I proto se vědci z Cambridgeské univerzity ve svém výzkumu zaměřili na otázku, jakou roli na finančních trzích hrají tzv. „gut feelings“. Tento výraz lze do češtiny přeložit jako „intuice“ či „instinkt“, nicméně autoři používají sofistikovanější definici: jedná se interceptivní pocity, které přenášejí informace do mozku z mnoha tkání těla, včetně srdce a plic, přičemž mohou hlásat takřka cokoliv, co se děje uvnitř člověka; od abnormální tělesné teploty přes rychlost dechu až po tep srdce; stejně jako se na nich podepíší stavy, jako je hlad, smutek, bolest či úzkost.

Laicky řečeno, gut feelings jsou tedy jakýmsi alternativním vyhodnocením situace, které je opakem ke striktní logické analýze. Narayanan Kandasamy, Sarah N. Garfinkel, Lionel Page, Ben Hardy, Hugo D. Critchley, Mark Gurnell a John M. Coates pak konkrétně zkoumali proces, jakým tyto instinkty ovlivňují finanční výsledky traderů. Nicméně nejprve bylo nutné gut feelings – přesněji schopnost jejich rozpoznání ze strany jednotlivých obchodníků, potažmo míru využití v rámci rozhodování – identifikovat.

Behaviorální finance: Hladový trader je nebezpečný trader

Do experimentu bylo zařazeno 18 traderů z hedgeových fondů, kteří se zabývají tzv. vysokofrekvenčním obchodováním a pro které je typické držení pozic jen na velmi krátkou dobu v řádu sekund, minut, nanejvýše několik hodin a jejich uzavírání na konci dne. Jak přitom vysvětluje server Science Daily, tato forma obchodování vyžaduje schopnost vstřebat velké množství informací plynoucích z řady informačních kanálů, rychle rozpoznat vzorce cen a provádět rozsáhlá a riskantní rozhodnutí ve velmi krátkém časovém horizontu. 

Ve sledovaném období zrovna probíhala krize v eurozóně, takže na trzích panovala vysoká volatilita, s kterou pracují právě vysokofrekvenční obchodníci. Výzkumníci nejprve potřebovali zjistit, jak dobře umí účastníci experimentu své instinkty číst. Jako proxy pro tuto informaci využili míru, s jakou byli schopni detekovat jemné změny ve fyziologickém stavu těla, a to pomocí dvou zavedených úkolů detekce srdečního tepu. Tyto úkoly testují, jak přesně dokáže člověk, když je v klidu, spočítat svůj srdeční tep.

Každý obchodník následně získal skóre, které v podstatě měřilo procento jeho správných odpovědí. Stejný experiment byl proveden i s kontrolní skupinou studentů. Při porovnání pak vědci zjistili, že tradeři dosáhli v průměru mnohem lepšího skóre než kontrolní skupina (78,2 vs. 66,9 bodů). Avšak nejen to; když byly v rámci skupiny obchodníků s dosaženým skóre následně porovnány finanční výnosy jednotlivců, ukázalo se, že tyto proměnné vykazují signifikantní pozitivní vztah.

Sedm investorských hříchů podle behaviorálních financí

Jinými slovy, obchodníci, kteří dokázali lépe číst signály vysílané jejich tělem a podvědomím, také dosahovali systematicky lepších finančních výsledků. „Obchodníci ve finančním světě často mluví o důležitosti ‚gut feelings‛ při výběru ziskových obchodů. Vybírají z řady možných obchodů ten, u kterého to zkrátka ‚cítí‛,“ citoval server Financial Times komentář Johna M. Coatese, jednoho z autorů. „Naše zjištění naznačují, že dokážou číst skutečné a cenné fyziologické obchodní signály, třebaže si neuvědomují, že to dělají,“ dodal Coates.

„Velká část úspěchu a přežití obchodníka se zdá být spojena s jeho fyziologií,“ je pak přesvědčen Mark Gurnell, další z týmu autorů. „Takové zjištění má hluboké důsledky pro to, jakým způsobem chápat finanční trhy.“ Ostatně výsledky předchozích výzkumů naznačují, že výkon traderů je spojen s hladinou některých hormonů, jako je například stresový hormon kortizol či mužský hormon testosteron. Tento experiment však přináší jasné poselství nejen pro obchodníky, ale i pro investory, a sice, že poslouchat své instinkty se vyplatí.

Co zmítá Wall Street? Za nestabilitu trhů může testosteron

Newsletter