Mzdy po letech stagnace rostou, top manažerům nejméně

Po několika letech stagnace či velmi mírného růstu mezd firmy konečně přistoupily k výraznějšímu zvyšování finančního ohodnocení kvalifikovaných zaměstnanců. Ukázal to průzkum mezinárodní personálně poradenské společnosti Hays.

I přes mírné zpomalení české ekonomiky v minulém roce firmy nadále zintenzivňovaly nábory. Potřeba nových zaměstnanců se promítla prakticky do všech odvětví, klesající míra nezaměstnanosti a nárůst počtu pracovních míst pak v důsledku zvýšil tlak na růst mezd ve většině sektorů, ukázal průzkum.

Více než kdy dříve je ze strany zaměstnanců kladen důraz na rychlost výběrového řízení. „Uchazeči negativně vnímají výběrová řízení o třech a více kolech a dávají přednost firmám, které rychle komunikují a jsou schopny se pro daného kandidáta rozhodnout v krátké době. Zavedený trend těchto zdlouhavých procesů zatím bohužel stále v řadě firem komplikuje jejich nábory,“ uvedl ředitel Hays Ladislav Kučera.

„Neochota uchazečů o práci podstupovat více kol výběrových řízení souvisí i se situací s vysokou zaměstnaností. Za podmínek pokračujícího převisu poptávky po pracovní síle, kdy se firmy o uchazeče přetahují, si uchazeči mohou klást více podmínek. Přirozeně pak preferují výběrová řízení, kde očekávají menší transakční náklady v podobě kratšího výběrového řízení a rychlejší komunikace s možným zaměstnavatelem,“ doplnil ekonom skupiny Roklen Michal Šoltés.

Mnoho firem v souvislosti s jejich zvýšenou aktivitou přistupuje k přerozdělování kompetencí. Vznikají tak nová pracovní místa, zejména pro uchazeče s krátkou praxí a schopné absolventy.

„V uplynulém roce byl profil uchazeče s praxí do dvou let právě jedním z nejpoptávanějších, což se výrazně projevilo i do růstu ohodnocení těchto mladých talentů. Absolventi a juniorní uchazeči si v současné době polepšili dle konkrétního sektoru o 10 až 20 procent. To se týká zejména oblasti podpůrných rolí, obchodních pozic či techniků. Oproti tomu, mzdy top manažerů velkých změn nezaznamenaly a drží se na stejné úrovni. Případné zvýšení celkového ohodnocení bylo spíše formou bonusů a odměn,“ dodal Kučera.

Kučera pro server Roklen24 uvedl, že pro absolventy je praxe obrovskou výhodou. Absolvent, který pracuje a pracuje v relevantním prostředí, už o konkrétní práci něco ví. Dokáže se v prostředí pohybovat, už si také prošel základní návyky. Zaměstnavatelé to vnímají jako velké plus. I v ohodnocení kandidáta, což může se na mzdě může projevit nárůstem až o 25 procent, dodal.

Mzdy v sektoru IT vzrostly v průměru o pět procent, mimo to se firmy častěji snaží vyjít kandidátům vstříc ohledně home office, který je v sektoru IT nejžádanějším benefitem.

Výrazné zrychlení trhu v oblasti financí je patrné již od roku 2015, v minulém roce však bylo ještě razantnější. Otevřených pozic přibylo, zejména juniorních – tedy mnoho příležitostí pro absolventy a uchazeče s krátkou praxí.

Retailové společnosti masivně zintenzivnily nábory a právě pro ně je vzhledem k vysoké konkurenci rychlost výběru kritická. Mzdy v sektoru rostly přibližně kolem pěti procent.

Vzhledem k rozmachu výrobních společností a výrobního průmyslu se poptávka po technicky zdatných specialistech stále zvyšuje. V České republice, stejně jako ve většině evropských ekonomik je však uchazečů kritický nedostatek.

Oblast Business Service center je jeden z nejrychleji rostoucích oborů v regionu střední a východní Evropy. Přestože v minulém roce nebylo tolik nových investic, jako v roce předchozím, stávající centra se dále rozvíjela a co do počtu zaměstnanců vyrostla o 19 procent.

V sektoru stavebnictví a realit loni firmy poptávaly přibližně o 15 procent uchazečů více, než v roce předchozím. Sektor však
naráží na problémy s dlouhými schvalovacími procesy, lokální trh rovněž nenabízí dostatek projektů / pozemků, které by společnosti mohly koupit.

V administrativě, HR a právu se vzhledem ke zvýšené aktivitě firem výrazně rozrůstaly i podpůrné týmy. Oblast HR zaznamenala nové trendy, stále je poptávána role HR Business Partnera, společnosti však nově zakládají interní „sourcing“ týmy, které aktivně vyhledávají a oslovují potenciální uchazeče.

Z doplňujícího průzkumu Hays vyplývá, že stále více zaměstnanců se snaží najít tu správnou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, pravidelnou potřebu práce přesčas uvádí pouze 27 procent oslovených. Zaměstnanci rovněž přiznávají, že pracovním činnostem nevěnují plnou pracovní dobu – více než každý desátý stráví efektivní prací během pracovní doby méně než polovinu času.

 

Newsletter