Na burzu míří lasery. Představujeme AtomTrace na trhu START

Společnost AtomTrace patří k předním českým výrobcům přístrojů provádějících laserovou analýzu. V rámci další expanze se firma rozhodla vstoupit na trh START  pražské burzy. Podle majoritního akcionáře Georga Hotara jde o ideální příležitost, která spojuje privátní a profesionální investory zaměřující se na technologické startupy vzniklé na základě legendárních „českých mozků a zlatých českých ručiček“. V rozhovoru pro server Roklen24 říká, proč osobně sází na AtomTrace i proč by doporučil investici právě prostřednictvím trhu START.

Jak jste se k investici do společnosti AtomTrace, českého výrobce specializovaných přístrojů provádějících prvkovou laserovou analýzu materiálů metodou LIBS, dostal?

V rámci Photon Energy sledujeme zajímavé technologie a startupy v oblasti energetiky ve střední Evropě. Technologie AtomTrace sice pro Photon Energy není úplně relevantní, osobně mě však zaujala široká aplikovatelnost technologie LIBS, vize týmu kolem profesora Kaisera pro další rozvoj společnosti a hlavně globální potenciál obchodního rozvoje. A tak jsem se rozhodl vstoupit do společnosti AtomTrace jako soukromý investor.

Co je to trh START a jak na něm investovat?

Jaké je praktické využití technologie společnosti AtomTrace? Můžete ji stručně popsat?

LIBS je relativně dobře známá, dravá a stále populárnější metoda analýzy anorganických prvků využitelná v téměř neomezené škále laboratorních, ale i průmyslových aplikací. LIBS umožňuje velmi rychlou a precizní neinvazivní analýzu v reálném čase, prakticky téměř ihned, a to nejen v čisté laboratoři. Například zařízení X-Trace umožňuje aplikovat LIBS jak v průmyslových procesech, tak v „outdoorovém“ prostředí.

Kde vidíte hlavní potenciál produktů společnosti AtomTrace?

Laboratorní aplikace budou tzv. „bread and butter“ business, ale hlavní potenciál spatřuji v aplikacích pro průmyslové oblasti. V dalších letech jsme se rozhodli primárně zaměřit na komercializaci řešení pro analýzu betonových a železobetonových celků nebo spíše na poškození jejich vnitřních struktur. Zde věříme, že se zařízením řady A-Trace budeme schopni rychle a precizně analyzovat např. stav poškození silnic, mostů, budov, elektráren a dalších infrastrukturních celků.

Další aplikace, na kterou sázíme, je zařízení Road-Trace, kterou aktuálně vyvíjíme. Ta podle mě přinese metodu LIBS jako metodu 21. století v oblasti detekce a mapování brzdných stop, tedy jako klíčový důkaz při šetření dopravních nehod. Road-Trace bude umístěn na robotickém podvozku a naváděn přes GPS. Bude autonomně vytvářet precizní mapy brzdných stop u automobilových nehod, a to i v dnes okem neviditelné části těchto stop. To bude představovat revoluci jak pro práci bezpečnostních složek či pojišťoven, ale i pro výrobu automobilů nebo pneumatik. Budoucí využití Road-Trace už dnes vidíme i u autonomní inspekci zanesení vzletových ploch civilních a vojenských letišť brzdnými drahami kol letadel. Obě aplikace se z mého pohledu vyznačují výrazným globálním komerčním potenciálem.

Lasery na START. Pro peníze si jde AtomTrace

V roce 2017 jste měli první velmi úspěšné období. Realizovali jste zakázky za více než 17 milionů korun. Co stálo za tímto úspěchem?

Povedla se první instalace do průmyslu, do výrobního procesu brusných kotoučů, která umožňuje jeho optimalizaci a také řízení kvality samotného výrobku při snížení jeho energetické náročnosti. V roce 2017 jsme také dodali první laboratorní zařízení do výzkumné laboratoře jedné z univerzit v USA.

Naopak v roce 2018 se již tak dobré výsledky nerýsují. Čím to je zapříčiněno?

Prodejní cyklus do akademického sektoru je relativně dlouhý i navzdory úspěšnému rozšíření naší partnerské distribuční sítě v USA, Číně, Švýcarsku, Francii a na dalších trzích. Realizace zakázek není v tomto segmentu uskutečnitelná přes noc, ale věříme, že naše úsilí přinese ovoce už v dalším roce. Co se týče aplikací, rok 2018 se nesl především ve znamení zahájení vývoje produktu Road-Trace a příprav na zahájení vývoje produktu řady A-trace určeného pro analýzu betonu a železobetonu. Jako zásadní obchodní pokrok v letošním roce vnímáme první dodávku na velmi perspektivní čínský trh. Tu jsme získali v tendru jedné z čínských univerzit, přičemž práci na ní jsme zahájili před dvěma měsíci. Od čínského trhu si díky dalším, aktuálně rozpracovaným poptávkám vůbec slibujeme silný růstový impulz v dalších letech.

Jaké stimuly podle Vás společnost AtomTrace potřebuje, aby se stala globální společností?

Jednoznačně zásadní je podpora prodeje posílením vlastního týmu skrze další distribuční partnery. Vývoj a komercializace A-Trace a Road-Trace, ale i dalších průmyslových aplikací se nepochybně téměř automaticky potká s globální poptávkou po těchto bezkonkurenčních řešeních, kterou bude potřeba uspokojit.

Proč jste se s akcionáři AtomTrace rozhodli pro emisi na trhu START?

Vnímáme START jako velmi důležitou iniciativu Burzy cenných papírů Praha určenou k propojení rychle rostoucí komunity privátních, ale i profesionálních investorů zaměřujících se na technologické projekty v České republice a na nemalé komunity startupů vzniklých na základě legendárních „českých mozků a zlatých českých ručiček“. Moje osobní zkušenost z Photon Energy, kterou jsem spoluzakládal a kterou jsme uvedli na segment NewConnect varšavské burzy v roce 2008 během prvního roku existence, a ještě k tomu na rozdíl od AtomTrace dříve, než jsme generovali obrat, ze mě udělala „věřícího“ ohledně financování startupů přes veřejný kapitálový trh. Vím, že z pohledu emitenta se není čeho bát.

Proč Vy osobně sázíte na AtomTrace a proč byste doporučil vstup nových akcionářů prostřednictvím trhu START?

AtomTrace je, řečeno bez nadsázky, lídrem ve velmi perspektivní technologii, která má svou podstatou globální uplatnění v téměř nekonečném počtu možných aplikací. To znamená, že růstový potenciál AtomTrace je ve srovnání se současnou velikostí společnosti enormní a že hlavní překážky růstu firmy jsou primárně interní – tou hlavní bude schopnost úspěšné komercializace zařízení a aplikace AtomTrace. Získání patřičných finančních zdrojů umožní zásadní posílení v této klíčové oblasti. Pevně věřím, ze AtomTrace představuje velmi zajímavou příležitost s atraktivním poměrem potenciálu a rizika investice. Stávající akcionáři mají dlouhodobou vizi pro rozvoj AtomTrace jako samostatné společnosti. Já jsem již dnes přesvědčen i o rostoucím zájmu strategických investorů a globálních producentů o technologické know-how AtomTrace, což z mého pohledu investorům významně snižuje rizikovost jejich investice do naší společnosti prostřednictvím trhu START.

Možnosti trhu START. Jak investovat?

Jak hodnotíte českou startupovou scénu, konkrétně aktivity Jihomoravského inovačního centra (JIC) a VUT?

Startupová scéna je velmi živá. Zjevně čím dál tím více mladých talentovaných podnikatelů a vědců se nebojí jít s vlastní kůží na trh. Přes nemalé právní a jiné bariéry jsou aktivity brněnského VUT a JIC v této oblasti jednoznačně krok správným směrem, který odráží silnou snahu propojit akademický a komerční svět. Rostoucí počet úspěšných startupů absolventů VUT právě díky podpoře JIC, což je nakonec i případ AtomTrace, nejen dokazuje dobrou kvalitu podpory, ale hlavně slouží jako motivace pro další mladé podnikatele. Propojení startupů a investorů samozřejmě zůstává jedním z hlavních problémů určených k řešení, takže vytvoření trhu START jako platformy propojující nabídku a poptávku po rizikovém kapitálu na trhu startupů technologických projektů vnímám jako důležitý krok vedoucí ke zlepšení situace.

Za sebe ale také mohu jedním dechem kriticky říct, že vzhledem k růstu české ekonomiky v minulých letech je alokace kapitálu do startupů bohužel stále spíše „homeopatická“. Po zprůhlednění procesu financování startupů přes trh START zůstává chybějící „equity kultura“ a velmi omezená schopnost správného ohodnocení a řízení rizika, například skrz diversifikaci investic mezi držiteli kapitálu v české ekonomice, což je z mého pohledu největším problémem. Toto je celoevropský jev a zůstává podle mě největší konkurenční výhodou USA. Rozsáhlé formy stimulace startupů ze strany EU a jednotlivých členských států jsou samozřejmě vítány, ale nemohou nahradit soukromou iniciativu a soukromý kapitál. Jsme v Evropě stále na začátku dlouhé cesty. Pevně doufám, že AtomTrace bude motivačním příkladem pro další české startupy.

Je šance, že Brno bude takové menší „Silicon Valley“?

Brno se jako místo zrodu startupů jednoznačně dostalo do hledáčku. Silicon Valley ale vnímám jako ekosystém, který je pro startupy z celého světa cílovou destinací. Z mého pohledu klíčová otázka je, zda-li úspěšné startupy v Brně zůstanou i dlouhodobě. Není neobvyklé, že se úspěšné subjekty ze střední Evropy, ale i jiných částí EU, přestěhují do USA, protože jim kombinace obrovského poolu talentů, přístupu ke kapitálu, kvality profesionálních služeb a velikosti severoamerického trhu umožní podstatně rychlejší růst. Akvizice úspěšných startupů globálními strategickými investory a následné přestěhování se mimo region pak představují další příčinu možných budoucích ztrát na úrovni úspěšně vznikajících brněnských startupů. Bude-li tedy Brno jakési menší „Silicon Valley“, to skutečně teprve uvidíme.

Pro více informací ohledně investice do akcií společnosti AtomTrace a.s., kontaktujte prosím makléře skupiny Roklen na tel. čísle (+420) 236 071 602 nebo e-mailem info@roklen.cz.
Minimální lot investice do společnosti AtomTrace je 2 000 kusů akcií při cenovém rozpětí 50 až 70 korun za akcii. Minimální investice se tak pohybuje od 100 000 korun.
Akcie je možné upisovat prostřednictvím členů Burzy cenných papírů Praha a obchodníků s cennými papíry, kteří mají přístup do systému START-Veřejná nabídka určeného pro realizaci veřejné nabídky akcií (jako např. Roklen360 a.s.). Nabídka akcií potrvá od 13. listopadu 2018 do poledne 27. listopadu 2018.
Odkaz na stránky společnosti AtomTrace a.s. týkající se emise akcií zde.
Poradcem uvedení společnosti AtomTrace na trh START je Roklen Corporate Finance.
Důležité upozornění:
Oddělení Corporate Finance společnosti Roklen Holding a.s. je autorizovaným analytikem, který se podílel na zpracování prospektu společnosti AtomTrace a.s. a vytvořil taktéž Analytickou zprávu.
Tento příspěvek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení. Text neobsahuje nabídku ani netvoří součást žádné nabídky nebo výzvy. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Tento příspěvek dále dokument neobsahuje konečné a vyčerpávající informace o zmiňovaných společnostech ani o jejich akciích a podílech. Každý čtenář tohoto příspěvku by se před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí měl poradit se svými právními, finančními a dalšími odbornými poradci ohledně vhodnosti své investice a měl by se spoléhat výhradně na informace uvedené v prospektech, které jsou uveřejněny na internetových stránkách zmiňovaných společností v sekci „Investors“.
Akcie v rámci úpisu nejsou a nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933 v platném znění (dále jen „Zákon o cenných papírech USA“) ani žádnou komisí pro cenné papíry či jiným regulačním orgánem jakéhokoli státu Spojených států amerických a v důsledku toho nesmějí být nabízeny, prodávány nebo předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou rezidenty Spojených států amerických (tak, jak jsou tyto pojmy definovány v Nařízení S vydaném k provedení Zákona o cenných papírech USA), jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti podle Zákona o cenných papírech USA nebo v rámci obchodu, který nepodléhá registrační povinnosti podle Zákona o cenných papírech USA.
Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost. 

 

Newsletter