„Nakažené“ komoditní měny

Koronavirus neustupuje. Počet nakažených – jen v Číně – dosahuje více než 17 tisíc, mrtvých je již více než 360. Ne zlepšení tržní nálady to tak nevypadá, zejména pokud se zaměříme na čínské trhy, které dnes otevřely po prodloužených prázdninách. Tamní akcie padají, stejně tak i poptávka po komoditách a kurz jüanu. Otázkou je, zda se tento propad promítne do ostatních trhů. Pokud ano, i když to tak dnes ráno (zatím) nevypadá, můžeme čekat růst bezpečných přístavů a naopak odliv kapitálu z rizikových aktiv. To samé platí i na devizových trzích, kde se epidemie projevuje zejména u jedné specifické skupiny. Hovořit lze o „nakažených“ komoditních měnách.

Ještě než se zaměříme na svět devizových trhů, ukažme si, jak se koronavirus podepisuje na těch ostatních. V případě světových akcií, u kterých jako proxy použijeme Bloomberg World Stock Market Capitalization index, vidíme pokles tržní hodnoty o zhruba 2,7 bilionu dolarů (odpovídá například HDP Indie). U dluhopisů se zase projevuje sílící poptávka, která zvyšuje jejich hodnotu, a to například těch s již záporným výnosem na více než 13,9 bilionů dolarů.

Z hlediska dopadů na reálnou ekonomiku si na konkrétnější čísla budeme muset počkat. Pomineme-li pravděpodobné zhoršení podnikatelské nálady, které přinesou únorové měkké indikátory, například v případě Číny se spekuluje o poměrně citelném zpomalení HDP za první kvartál. Ekonomický tým agentury Bloomberg odhaduje pokles z 6 % až na možných 4,5 %. V tomto směru je zajímavé srovnání s epidemií SARS z let 2002/2003, která z čínského HDP za první čtvrtletí „ukousla“ dva procentní body (pokles z 11,1 % na 9,1 %). Zasažen byl zejména sektor služeb, jehož podíl na tehdejším čínském HDP dosahoval zhruba 42 %.

Koronavirus mohl být ještě ničivější. Jeho dopady se rovněž silně dotknou sektoru služeb, jehož aktuální podíl na HDP dosahuje více než 54 %. Vedle toho je třeba vzít potaz i podíl čínské ekonomiky na té globální, která je ve srovnání s dobou před 17 lety mnohem integrovanější. Zatímco v roce 2003 se Čína na globální růstu podílela 4 %, aktuálně to samé číslo dosahuje 17 %. Pokud se zaměříme na konkrétní odvětví, například letecká doprava, u které lze očekávat nezanedbatelný vliv koronaviru, se za tu samou dobu více než zdvojnásobila.

Na devizových trzích spatřujeme vliv koronaviru skrze dva kanály. Tím prvním je odvrat od rizikovějších měn směrem k tzv. bezpečným přístavům, kam patří například japonský jen a švýcarský frank, potažmo i americký dolar (i když ten vinou klesajících amerických výnosů v závěru minulého týden oslabil). Druhý kanál se odvíjí o faktu, že Čína je světově nejsilnějším hráčem na trhu komodit. Dojde-li tak na oslabení poptávky po komoditách, což se ostatně projevilo již dnes ráno, kdy velká většina čínských komoditních futures narazila na maximální denní limity propadu, vyústěním toho je oslabování tzv. komoditních měn. Do této skupiny lze zařadit například australský, novozélandský a kanadský dolar či norskou korunu.

Každá komodita má své specifické proměnné ovlivňující její cenu. Pokud se chceme zaměřit na čínskou komoditní poptávku, jako nejlepší proxy nám poslouží například kovy, a to měď a železná ruda. Významnou roli ale hraje i ropa, i když v jejím případě lze celosvětově počítat s možným zásahem ze strany OPECu. Asi nejzajímavější je v rámci výčtu měď, u které tvoří čínská poptávka zhruba polovinu celosvětové. Navíc ji lze považovat jako určitý barometr reflektující ekonomickou aktivitu, ať už jde o Čínu, ale především o celou globální ekonomiku.

Při pohledu na měsíční vývoj ceny mědi ve srovnání s kurzem australského a novozélandského dolaru a norské koruny (vůči USD) je jasně patrná pozitivní korelace. To samé pak platí i pro kurz kanadského dolaru. V případě CAD a AUD navíc sehrává roli spekulace na budoucí snížení tamních úrokových sazeb.

Ze sledovaného vývoje FX trhů je rovněž vidět odklon od strategií, jako je carry trade, které ještě před vypuknutím epidemie koronaviru patřily mezi oblíbené, zejména šlo-li o financování z eur. Se zaměřením na výše vyjmenované komoditní měny data agentury Bloomberg ukazují, že za poslední měsíc patří v rámci skupiny hlavních světových měn do osmičky s největšími ztrátami z carry. Vedle toho jsme svědky i odražení volatility globálních FX trhů od historických minim z předchozích dní, a to zpět nad úrovně 5,3 %

Zůstaneme-li u „nakažených“ komoditních měn, pozorovaný scénář oslabování bude pokračovat, dokud se situace kolem koronaviru alespoň částečně neuklidní. Klíčové je, aby se jeho šíření zastavilo. Tehdy lze očekávat, že se trhy minimálně stabilizují a budou čekat na lepší zprávy. Tento scénář je však, jak se zdá, v nedohlednu. Tržní nervozita tak zřejmě jen tak neopadne. Ostatně přiživují ji i další proměnné.

Ve spojení s komoditami lze zmínit propad Baltic Dry indexu, který měří náklady na dopravu surovin, a tedy v podstatě reprezentuje nejen samotnou globální poptávku, ale rovněž i náladu daného trhu. Jeho kolaps na nejnižší úrovně od roku 2016 není pro komoditní měny žádnou dobrou zprávou. A pokud se podíváme na finanční trhy celoplošně, nervozitu může přiživit například opětovná inverze americké výnosové křivky jakožto možný prediktor blížící se recese. V tomto směru jsme svědky inverze například u spreadu tříměsíčních pokladničních poukázek a 10letého Treasury. I přesto, že je tento indikátor například vinou programu QE a změnou časové prémie deformován, nelze mu upřít to, na co poukazuje agentura Bloomberg, a že za posledních padesát let nepřinesl jeden falešný signál.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1073 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,53 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1011 do 1,1102 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,21 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,16 až 25,24 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,72 až 22,86 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na  modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter