Návrat k derivátům. Bude se opakovat scénář z 2008?

Letošní rok se nese ve znamení velkého očekávání. To se týká především avizovaného zvýšení amerických krátkodobých sazeb. I přesto, že se ekonomika Spojených států nevyvíjí přesně tak, jak by si nejen vedení Federálního rezervního systému představovalo, valná většina investičního publika sází na zářijové zasedání měnového výboru jakožto na dobu první normalizace úrokové politiky.

I přesto, že si tímto termínem nemůže být nikdo stoprocentně jistý, banky a velcí investoři na Wall Street se postupně začínají zaměřovat na možná zajištění, která by co nejvíce omezila dopady tohoto kroku. Jedním takovým je i obnova trhu derivátů, konkrétně tzv. swapy úvěrového selhání (Credit Default Swap, CDS).

CDS je v podstatě cenný papír odvozený od poskytnutého úvěru a slouží především jak prostředek přenosu rizika úvěrového selhání dlužníka na třetí stranu. Kupující derivátu, který je zároveň věřitelem, se chce zajistit proti neschopnosti dlužníka splácet svůj dluh. Sjedná si s prodávajícím swap úvěrového selhání, přičemž v rámci tohoto vztahu mu platí pravidelnou platbu, zatímco na oplátku získá záruku dohodnutého plnění v případě defaultu dlužníka. Právě tento druh cenného papíru bývá skloňován ve spojitosti s poslední finanční krizí, kdy hromadná neschopnost dlužníků společně se spekulativním chováním některých investorů způsobila, že se prodávající CDS dostali do problémů s vyplácením dohodnutého plnění.

Banky a velcí investoři se ve strachu z nadměrné volatility, která je v souvislosti se zvýšením sazeb očekávána, vracejí k tomuto cennému papíru. Subjekty na Wall Street se tak začaly zaměřovat na vybudování jednotného swapu, který by byl navázán na dluhopisy konkrétních společností. Tuto snahu samozřejmě nevidí rádi regulátoři, u kterých je neustále vžita poslední krizová situace na trhu s těmito instrumenty.

Chystá se však důležitá změna. Podniky se totiž snaží přesunout obchodování s těmito deriváty z bilaterálního neregulovaného trhu na ten s centrálním vypořádáním, u kterého jsou kapitálové náklady i omezení mnohem nižší. Díky tomu je pak i samotný produkt a jeho obchodování mnohem jednodušší. Na začátku letošního roku se počet subjektů majících zájem obchodovat CDS skrze ty největší clearingové domy zvětšil o více jak dvě třetiny.

Nově vzniklý swap úvěrového selhání by tak měl pomoci investorům dostat se k méně likvidním a tedy obtížně sehnatelným dluhopisům. „Jednotné swapy poskytují snadnou a efektivní cestu, jak si rozšířit dluhovou expozici o instrumenty, jejichž likvidita je minimální. Investor si jednoduše koupí CDS navázaný na daný bond, aniž by ho musel sám kupovat,“ vysvětlila pro server Financial Times Supurna VedBratová, šéfka oddělení online obchodování ve společnosti BlackRock.

S finanční krizí a následným zpřísněním regulatorních opatření se likvidita úvěrových derivátů razantně snížila. Z hlediska historického srovnání dosahují derivátové obchody méně jak třetiny úrovně z roku 2008. Od nového CDS se tak čeká, že vžene do plachet derivátového trhu nový vítr a zároveň usnadní i prodej a nákup korporátních dluhů. To potvrzuje i VedBratová. „Jakmile se obchodování s jednotnými swapy úvěrového selhání rozjede naplno, investoři si uvědomí jeho přínos pro podkladový trh dluhových aktiv společností, což celkově zlepší skomírající volatilitu derivátových trhů.“

Poslední výdobytek finančního inženýrství – eBond

P2P deriváty. Příležitost, nebo další bublina?

Newsletter