Nechceme další ztracené desetiletí nízkých investic

Zdroj: Depositphotos

Přirozenou lidskou reakcí v dobách nejistoty je šetření. A málokterý rok byl tak nejistý jako ten uplynulý. Evropské domácnosti v reakci na krizi způsobenou Covid-19 zvýšily ve třetím čtvrtletí roku 2020 míru úspor na více než 17 %. Podle Eurostatu se jedná o druhou nejvyšší úroveň od počátku záznamů v roce 1999.

Střadatelé se však zdráhali přesunout tyto peníze z účtů bankovních na ty investiční. Údaje Eurostatu rovněž ukazují, že míra investic se během stejného období pohybovala mezi 8 a 9 procenty. Tato míra se drží od roku 2012 a stále se ještě nevzpamatovala z dopadů finanční krize z roku 2008, kdy se sazba pohybovala nad 11 procenty.

„Tato čísla naznačují různé příběhy, mezi kterými vyniká „pohádka“ o nákladech obětovaných příležitosti. Euro s téměř nulovým úrokem na bankovním účtu je euro, které nepřispívá k hospodářskému oživení, ani netvoří úspory na penzi,“ vysvětluje Christian Staub, výkonný ředitel Fidelity International pro Evropu, a dodává: „Tyto náklady obětovaných příležitostí se u mnoha domácností v průběhu let rychle nasčítají. Evropská asociace fondů a asset managementu odhaduje, že bohatství evropských domácností by bylo zhruba o 1,2 bilionu eur vyšší, kdyby v letech 2008 až 2019 snížily své bankovní vklady a místo toho investovaly do akcií a dluhopisů.“

Politické dilema

Ti, kteří analyzují situaci po pandemii Covid-19 a mají následně navrhovat nějaká řešení situace, stojí před obtížným úkolem. Podniky, a do jisté míry i státní pokladny, budou chtít, aby se tyto úspory vrátily zpět do ekonomiky prostřednictvím spotřeby. Zaměřit se ale pouze na krátkodobou spotřebu jako cestu k hospodářskému oživení by znamenalo promarnit velkou příležitost dostat drobné investory na kapitálové trhy EU a nasměrovat jejich úspory do dlouhodobé prosperity, která byla v minulém desetiletí opomenuta. Christian Staub k tomu říká: „Oživení založené na investicích potřebujeme stejně – ne-li více – než oživení založené na spotřebě. Proto vítáme ambici CMU (Unie pro kapitálový trh) stimulovat účast drobných investorů na trzích prostřednictvím programů, jako je PEPP (PAN EUROPEAN PERSONAL PENSION), penzijní informační panel a upravení standardů pro zveřejňování informací o produktech. Vítáme také nadcházející přezkoumání distribuce podle směrnice MiFID (a IDD).“

Svět po Covid-19 však vyžaduje rychlou reakci, která naváže na chování spotřebitelů při pandemii v tom pozitivnějším aspektu – přesunu na online. Online nástroje pro finanční zdraví a plánování, postavené na standardech Open Finance a zasazené do širší agendy, by měly být základním kamenem politických úvah do budoucna.

Podpora finančního zdraví

Nástroje finančního plánování mají dvojí přínos, pokud jde o účast drobných střadatelů: jednak přinášejí dlouhodobé účastníky na retailovém trhu, ale také podporují strategické investování před krátkodobou spekulací.

To je zvláště důležité v době, kdy je přístup ke spekulativnímu obchodování, připomínajícímu „gaming“, na trhu stále snazší. Instinkt spořit se může velmi snadno změnit v touhu podstupovat zvýšené riziko, když období nejistoty pomine.

„Je potřeba co nejdříve učinit vše, co je v našich silách, abychom zapojili potenciální drobné investory, obnovili důvěru veřejnosti v kapitálové trhy a stimulovali jejich účast na nich. Jinak riskujeme další ztracené desetiletí nízkých investic,“ zhodnocuje na závěr Christian Staub.

 

Newsletter