Americké výnosy i po slabé aukci 7letého bondu klesly. Dolar oslabila vinou komentářů z Fedu nad 1,1000 za euro. Měnám regionu pomohl slabý dolar a pokles výnosů. Koruna pod 24,30 za euro.

„Nedotažený“ Fed potvrdila i reakce dolaru

Benjamin Franklin face on dollar bill

Americká centrální banka jako první ze všech avizovaných oznámila revizi strategie a rámce měnové politiky. Z režimu cílování inflace přestoupí do režimu cílování průměrné inflace. Tento krok byl trhem většinově očekáván, a tedy zaceněn. Tomu by odpovídala i reakce trhů, která však podle nás reflektovala i jistou „nedotaženost“ včerejšího oznámení. Podle nás by, minimálně z hlediska plánování dlouhodobější strategie, potřebovalo o něco více informací.

Revize strategie měnové politiky byla měnovým výborem odsouhlasena jednomyslně. Vedle mandátu cenové stability v podobě dosahování průměrné inflace na 2 % v průběhu času bude kladen důraz na mandát maximální široké a inkluzivní zaměstnanosti. Cíl plné zaměstnanosti bude přitom vycházet z hodnocení případných nedostatků vedoucích k poklesu míry zaměstnanosti z její maximální úrovně. K dosažení obou mandátů je Fed připraven využít všechny dostupné nástroje měnové politiky.

Takto podaná revize je podle našeho mínění dosti obecná. Jak navíc uvedl sám guvernér Powell, americká centrální banka není vázána na žádný konkrétní vzorec určení průměrné inflace. Pokud k tomu přičteme spojení „v průběhu času“ dostáváme se do situace, která spíše než cílování průměrné inflace připomíná cílování cenové hladiny.

Z meritu oznámení vyplynulo oslabení dolaru. To však bylo „přiškrceno“ dodatkem, že Powell sám neočekává jakkoli dlouhé období přestřelování inflace nad dvě procenta. Nadto uvedl, že pokud by došlo k citelnému přestřelení, měnový výbor by neváhal zasáhnout (poznámka na okraj, snad první náznak toho, že by Fed mohl přistoupit k tomu, o čem se teď nemluví, tedy k případnému zvýšení sazeb).

K tomu, aby byl nastolen silnější trend, pravděpodobně oslabujícího, dolaru, podle nás chybí ze strany Fedu více konkrétnějších informací. Na mysli máme například „indexaci“ forward guidance, tedy jasnější nejen kvantitativní, ale i časově dané podmínky vztažené k oběma mandátům americké centrální banky, jak jsme zmiňovali již dříve. Na druhou stranu, dnešní pohyb dolarového indexu naznačuje, že trh včerejší vyjádření nakonec pojal v holubičím stylu.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1889 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 92,49 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1735 do 1,1877 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 26,25 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 26,20 až 26,34 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,11 až 22,40 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokoupravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na  modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter