Nejhorší nálada českých spotřebitelů v historii měření

Klíčové body

  • Červencové měření ekonomického sentimentu ČSÚ ukázalo nejhorší náladu spotřebitelů od roku 2003.
  • Nálada se mírně zhoršila v průmyslu a obchodu. Zlepšila se naopak ve službách a stavebnictví.
  • Špatná nálada a zhoršující se výhled ekonomiky jsou špatnou zprávou pro korunu. Její úroveň však stále drží ČNB pomocí zásahů do trhu.
Zdroj: Depositphotos

Souhrnný indikátor důvěry se dle měření ČSÚ meziměsíčně opět snížil. Dosahuje hodnoty 95,7 bodu, což je o 2,6 bodu méně než v červnu. Souhrnný indikátor důvěry hodnotí ekonomický sentiment jak v českém podnikatelském sektoru, tak i u spotřebitelů. A právě mezi českými spotřebiteli je v červenci nejhorší nálada za celou historii měření. Pokles o 1,1 bodu v posledním měření znamenal dosažení výsledku 73,6 bodu.

Ekonomický sentiment českých spotřebitelů klesl už pátý měsíc v řadě, a dosáhl tak nejnižší hodnoty od roku 2003. Podíl spotřebitelů, kteří čekají zhoršení své ekonomické situace v následujících 12 měsících, se meziměsíčně opět navýšil. Stejně tak vzrostl i podíl respondentů, kteří svou současnou situaci hodnotí hůře, než v posledních 12 měsících. Zhoršení nálady lze přisoudit stále rostoucím životním nákladům a nejistotě spojené s vývojem války na Ukrajině, ruským odvetnými opatřeními a zhoršujícímu se výhledu české i evropské ekonomiky.

Důvěra v ekonomiku se zhoršila i v sektoru průmyslu, kde indikátor poklesl v červenci meziměsíčně o vysokých 7,2 bodu na konečných 98,9. V průmyslu klesla spokojenost firem se silou poptávky i současnou finanční situací. Méně firem také očekává růst tempa výroby. Z měření vychází, že v červenci mezi největší bariéry růstu produkce v průmyslu patřil nedostatek materiálu, nástrojů a dalších zařízení. Je zajímavé, že i přes zhoršující se výhled ekonomiky byl nedostatek výrobních vstupů větším problémem než v dubnu i lednu letošního roku.

Naopak méně firem v červenci ve srovnání s dubnem a lednem letošního roku cítilo problém v oblasti nedostatečné poptávky. Minimálně tento výsledek je zvláštní, protože v současné době lze v Evropě cítit postupné ochlazování tuzemské i zahraniční poptávky. Tuto situaci lze interpretovat skrze vyřizování nahromaděných objednávek z posledních měsíců, kdy naopak světová ekonomika trpěla významným nedostatkem, protože výrobní kapacita podniků na světě nestíhala uspokojit velmi silnou poptávku. Tato situace byla prvním spouštěčem současné rekordně velké inflace v České republice, ale i ve světě. I v červenci pak přetrvával problém nedostatku zaměstnanců a volné pracovní síly na trhu. Mírně vzrostl také počet firem s finančními problémy.

Ve zpracovatelském průmyslu naopak rostlo využití výrobních kapacit podniků. Podnikatelé tak odhadují, že mají skrze současné zakázky zajištěnou práci na 8,4 měsíců, což je podobná hodnota jako v posledním čtvrtletí. Výrazné problémy s nedostatkem zakázek tak zatím v českém průmyslu hledat nemusíme.

Nálada ve stavebnictví se mírně zlepšila a z měřených sektorů je tak indikátor důvěry nejsilnější na hodnotě 118,6 bodu. Ve stavebnictví je stále očekáván růst zaměstnanosti v dalších třech letech. Stejně tak je očekáváno výraznější zdražování stavebních prací. Zlepšení nálady přišlo i v odvětví služeb včetně finančního sektoru. Zde podnikatelé polevují ve svých očekáváních růstu cen služeb v dalších třech letech. Ke zlepšení nálady ve finančním sektoru mohla přispět i současná úroveň úrokových sazeb České národní banky.

Výhled pro kurz koruny zůstává na podobné vlně. Zhoršující se makroekonomický výhled a nálada na českém trhu jsou významnými tlaky na oslabení koruny. Kurz však stále pomocí devizových intervencí drží Česká národní banka na hodnotách mezi 24,50 až 24,75 za euro. Devizových rezerv, které jsou takové operaci potřeba, má ČNB zatím dostatek. Lze předpokládat, že bankovní rada bude dále silnější korunu podporovat, protože pomáhá tlumit inflační tlaky, které pochází ze zahraničí. O postojích současné bankovní rady ČNB však zatím příliš nevíme, a proto bude srpnové zasedání rady klíčové. Rozhodnutí a následná tisková konference nám napoví, jakým směrem se současná banka, a tím i kurz koruny, vydá.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx aktuálně obchoduje za středový kurz 1,0219 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 106,48 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0141 do 1,0302 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 24,59 EURCZK, vůči dolaru za středový kurz 24,06 USDCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 24,52 až 24,62 EURCZK, ve dvojici s dolarem od 23,80 do 24,14 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Zdroj: RoklenFx, Bloomberg, Reuters, ECB, Fed, ČNB, COT, TradingView

Newsletter