Nejistota ovládla investiční prostředí

Zdroj: Depositphotos

Společnost Saxo Bank zveřejnil výsledky svého průzkumu mezi klienty, který osvětluje očekávání investorů a náladu na finančních trzích pro druhé čtvrtletí roku 2024. Na pozadí nepředvídatelnosti trhů odráží reakce klientů obavy z nejistoty na trhu. Průzkum byl rozeslán klientům Saxo v období od 12. 3. 2024 do 2. 4. 2024 a zúčastnilo se ho 185 respondentů.

Začátek roku 2024 byl charakterizován měnícími se očekáváními trhu. Zpočátku byl celkový sentiment převážně pesimistický, protože hráči na trhu očekávali snížení sazeb. Od té doby se nečekaně posunula směrem k optimismu a mnoho akciových trhů je na historických maximech nebo v jejich blízkosti.

„Investoři, včetně klientů Saxo, vstoupili do roku 2024 pozitivně po silném roce 2023, ve kterém se podařilo vyhnout recesi a akcie přinesly skvělé výnosy. Tato pozice byla v roce 2024 zatím odměněna navzdory neobvyklé volatilitě očekávání ohledně měnověpolitických sazeb centrální banky a inflace,“ říká Peter Garnry, hlavní akciový stratég Saxo.

Očekává se, že USA budou mít lepší výsledky, zatímco Evropa může zaostávat

Názory klientů na hlavní americký index S&P 500 se rozdělily, přičemž něco málo přes polovinu respondentů očekává růst, zatímco téměř třicet procent předpokládá pokles.

Na otázku týkající se regionální výkonnosti polovina investorů vidí Severní Ameriku jako region, který překonává ostatní finanční regiony. Naopak přibližně 40 % respondentů se domnívá, že Evropa bude zaostávat, což poukazuje na smíšené přesvědčení účastníků trhu

Zásadní roli bude hrát politika centrálních bank

Investoři uvádějí politiku centrálních bank jako klíčový faktor, který bude v tomto čtvrtletí ovlivňovat finanční trhy. Průzkum zdůraznil, že významnými faktory, které mohou ovlivnit investiční strategie, jsou také geopolitické napětí, nadcházející volby v USA a pokračující obavy z recese.

„Vzhledem k tomu, že snižování úrokových sazeb se stále odkládá, geopolitické napětí je vysoké. Volby v USA se blíží, na finančních trzích existuje velký prostor pro zvýšenou volatilitu, která si zaslouží, aby klienti přezkoumali, zda jsou jejich portfolia nastavena na turbulentní čtvrtletí i na další období, “ říká Garnry.

Podívejte se na kompletní výsledky průzkumu sentimentu níže:

Jak se podle vás bude vyvíjet americký index S&P 500 v nadcházejícím čtvrtletí (2. čtvrtletí)?

 • Velký pokles o 2,2 %
 • Pokles o 24,5 %
 • Žádný pohyb 15,2 %
 • Nárůst 50,5 %
 • Velký nárůst 1,1 %
 • Nevím 6,5 %

Co bude mít podle vás největší vliv na výkonnost indexu S&P 500 v nadcházejícím čtvrtletí
(2. čtvrtletí)?

 • Makroekonomické ukazatele 38,0 %
 • Zisky podniků 22,8 %
 • Politické klima 10,9 %
 • Geopolitika 15,8
 • Jiné (uveďte prosím) 11,4 %
 • Žádný z výše uvedených 1,1

 Který globální sektor si podle vás v nadcházejícím čtvrtletí (2. čtvrtletí) povede nejlépe?

 • Energetika 17,4 %
 • Materiály 10,3 %
 • Průmyslové podniky 2,2
 • Spotřebitelský sektor 1,1
 • Spotřební zboží 2,7 %
 • Zdravotnictví 6,0 %
 • Finanční sektor 9,2
 • Informační technologie 33,7 %
 • Komunikační služby 1,1
 • Komunální služby 1,1 %
 • Nemovitosti 3,3 %
 • Ostatní: 5.4%
 • Nevím 6,5 %

Kterému regionu se podle vás bude v nadcházejícím čtvrtletí (2. čtvrtletí) dařit nejlépe?

 • Severní Amerika 48,9 %
 • Evropa 9,2 %
 • Asie a Tichomoří 22,3 %
 • Rozvíjející se trhy 14,1 %
 • Jiné:2.2 %
 • Nic z výše uvedeného/nevím 3,3 %

Který region si podle vás povede v nadcházejícím čtvrtletí (2. čtvrtletí) nejhůře?

 • Severní Amerika 12,0 %
 • Evropa 40,8
 • Asie a Tichomoří 17,9
 • Rozvíjející se trhy 18,5
 • Nevím 10,3 %

Níže uvádíme některé makroekonomické události, které mohou ovlivnit finanční trhy v nadcházejícím čtvrtletí. Které z nich (pokud vůbec nějaké) podle vás ovlivní vaši investiční strategii v nadcházejícím čtvrtletí (2. čtvrtletí)?

 • Volby v USA 30,4 %
 • Politika centrálních bank 58,7 %
 • Obavy z recese 23,4 %
 • Geopolitické napětí 44,6 %
 • Jiné:2.2 %
 • Nevím 2,7 %

O průzkumu

Účelem průzkumu „Nálady klientů“ bylo získat přehled o očekáváních klientů Saxo Bank pro nadcházející čtvrtletí. Průzkum byl rozeslán klientům Saxo v období od 12. 3. 2024 do 2. 4. 2024 a zúčastnilo se ho 185 respondentů. Průzkum byl proveden v angličtině a zaslán respondentům z celého světa.

Zdroj: Saxo Bank

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter