Největší online crowdfundingová kampaň v ČR ukončena

Investment-crowdfundingová platforma Fundlift má za sebou důležitý milník. Realitní premiéra zajistila týmu Fundliftu rekord. Největší online crowdfundingová kampaň, jaká se kdy na území České republiky uskutečnila, byla úspěšně zafinancována. Společnost BIDLI holding, která v rámci svých dceřiných firem nabízí komplexní portfolio služeb souvisejících s bydlením, získala od investorů téměř 19 milionů korun.

„Na západě je objem financování nemovitostních projektů formou crowdfundingu obrovský a byl zde předpoklad, že o takovýto projekt bude zájem i ze strany investorů na Fundliftu. Je ale pravda, že především rychlost úpisu prvních 10 milionů byla extrémní,“ uvedl CEO Fundliftu Radek Musil.

Crowdfunding je způsob financování, při kterém větší počet jednotlivců přispívá menšími obnosy k cílové částce. Rozlišujeme čtyři hlavní druhy – dary, odměny, půjčky a investice do cenných papírů (investment crowdfunding).

 

Značka Bidli vznikla na začátku roku 2018. Tehdy se spojily úspěšné realitní kanceláře Reality IQ a RSH Reality, které se rozhodly používat společnou značku Bidli. BIDLI reality tak nově tvoří dvojku na realitním trhu. Spolu s realitní kanceláří se na Bidli přejmenovaly i všechny ostatní služby, které do té doby fungovaly pod značkou RSH, tedy dnešní BIDLI stavby, BIDLI poradenství, BIDLI interiéry, BIDLI energie a BIDLI development. Celá skupina je zastřešena holdingem BIDLI holding, a.s., který se tak může pyšnit jednou z nejvíce komplexních nabídek služeb týkajících se bydlení u nás.

„Byť má Bidli holding spoustu dceřiných společností, tak to nejsou firmy, které by byly vedené zvlášť. Sice má každá z nich svého ředitele a produktové manažery, nicméně business budujeme u všech firem společně. Všichni naši poradci, které nazýváme také průvodci na cestě za vlastním bydlením, nabízejí všechny služby všech dceřiných společností skupiny Bidli,“ říká Jiří Lejnar, předseda představenstva BIDLI holding, a.s.

 

 

Kampaň Bidli holding byla slavnostně spuštěna na druhých narozeninách Fundliftu v Operu. A byla navýšena z původních deseti na 20 milionů korun, když k získání prvních deseti milionů stačil necelý týden. „Za zmínku stojí i to, že na úrovni přes 100 tisíc korun do kampaně investovalo více než 50 investorů,“ říká Anna Richtrová z Fundliftu.

Na Fundliftu je možné investovat do podílu ve společnosti, minibondů a konvertibilních investičních certifikátů. Minibond je dluhový instrument, který investorům platí úrok, nepřináší však nárok na podíl v dané firmě. Investiční certifikát je cenný papír, který funguje jako dluhopis až do chvíle, kdy nastane jedna z několika předem definovaných situací. Pak investor získává podíl ve firmě. Podíl představuje majetkovou účast na základním kapitálu investované společnosti. 

 

Fundlift plánuje další developerské kampaně. „Je to směr, kterým se chceme vydat. Ještě během letošního roku bychom rádi spustili minimálně dvě obdobné projekty,“ dodává Musil.

Největší kampaní v historii Fundliftu, který byl spuštěn v květnu 2016, byla kampaň pro StartupYard, od investorů se podařilo vybrat 20 milionů korun. Jednalo se však o neveřejnou nabídku. Největší klasickou kampaní bylo tak právě Bidli.

Peníze od investorů získalo již 38 projektů, z toho 32 pro velký zájem investorů navyšovalo cílovou částku emise. Aktuálně mohou lidé investovat do kampaní B&Bartoni, iNETPrint nebo HOP Areny. „K dnešnímu dni bylo na Fundliftu celkem investováno více než 220 milionů korun,“ dodala Richtrová.

Investování na Fundliftu je regulovanou aktivitou na kapitálových trzích. Investice probíhají přímo prostřednictvím Roklen360 a.s., licencovaného obchodníka s cennými papíry, nad kterým vykonává dohled Česká národní banka.

 

Musil dodal, že ve světě se investment crowdfunding začal používat nejdříve pro financování technologických firem. „I Česká republika je v této oblasti světovým hráčem a vidíme zde velký prostor pro podporu projektů z této oblasti. Fundlift je ale od začátku otevřen projektům napříč sektory,“ dodal šéf Fundliftu.

 

Mám vlastní startup. Proč bych měl hledat financování na Fundliftu?

Vaše firma dostane novou možnost získání kapitálu, často za lepších podmínek, než jaké Vám nabízí tradiční zdroje. Navíc získáte zpětnou vazbu na svůj obchodní plán a validaci od většího počtu investorů. Investování přes online platformu vytváří transparentní prostředí – je to jen o Vás, Vašem příběhu, a kvalitě Vašeho produktu a obchodního modelu.

Projekt se kampaní zviditelní a upozorní na sebe velký počet potenciálních zákazníků. Získání předprodejů Vašeho produktu pomocí investment crowdfundingu není neobvyklé. Investoři do Vašeho projektu se stanou Vašimi loajálními zákazníky a budou Váš projekt propagovat – je to i v zájmu úspěšnosti jejich investice.   

Proč bych měl na Fundliftu investovat?

Jako investor získáte možnost podílet se na růstu společností, včetně možnosti významně participovat na jejich budoucím zisku. Transparentní online prostředí umožňuje investorům podílet se na otevřené diskusi s firmami a ostatními investory a sdílet tak své názory a zkušenosti.

Fundlift je určen široké veřejnosti i profesionálním investorům (venture capital fondům, zkušeným angel investorům, family offices a dalším).

Investorem se může stát kdokoliv z široké veřejnosti, kdo je ochoten investovat minimální požadovanou částku, která je stanovena na 5000 Kč (minimální částka může být ale stanovena vyšší v závislosti na specifikaci jednotlivých projektů). Každý takový investor může prostřednictvím této investice diversifikovat své investiční portfolio – vzhledem ke stavu současného tržního prostředí je možnost diverzifikace velmi ceněna. 

Newsletter