Němci nemohou být s výkonem ekonomiky spokojení

Klíčové body

  • Meziroční růst HDP v Německu činil v druhém čtvrtletí 9,8 %.
  • Sousední ekonomiky rostly ve stejném období i dvakrát rychleji.
  • Situace v Asii a rétorika na symposiu Fedu v Jackson Hole mohou způsobit oslabení eura proti dolaru.
Zdroj: Depositphotos

Německý reálný a sezónně očištěný hrubý domácí produkt v druhém čtvrtletí vzrostl oproti prvnímu o 1,6 %. Tamní statistický úřad upravil původní odhad o 0,1 procentního bodu výše. Německé HDP se tak po odhadovaném zpomalení v prvním čtvrtletí vrátilo na rostoucí trend. Meziroční růst v druhém čtvrtletí letošního roku činil vysokých 9,8 %, což bylo způsobeno především nízkou srovnávací základnou z koronavirem silně ovlivněného roku 2020. Reálný hrubý domácí produkt byl však v druhém čtvrtletí letošního roku stále o 3,3 % nižší než v posledním čtvrtletí roku 2019.

Postupné uvolňování protipandemických pravidel vedlo v Německu k markantnímu růstu výdajů na finální spotřebu, což se pozitivně podepsalo na výkonu ekonomiky. Vedle výdajů na spotřebu rostla také hrubá tvorba fixního kapitálu, a to především v oblastech průmyslu a stavebnictví, které byly tahouny ekonomiky i v době tvrdých lockdownů. Německé ekonomice prospělo i uvolňování protipandemických pravidel v jiných regionech světa, což podpořilo zahraniční poptávku a zahraniční obchod. To dokládají i nejnovější data. Německý export ve druhém čtvrtletí letošního roku rostl meziročně o 26,5 % a import pak o 20,1 %. Německá nezaměstnanost meziročně vlivem řady podpůrných programů zásadně nerostla. Otevření ekonomiky se však projevilo na meziročním růstu odpracovaných hodin, který v průměru na zaměstnanou osobu činil 6,8 %.

V mezinárodním srovnání se však Německu příliš nedařilo. Mezičtvrtletní růst HDP ve Španělsku činil 2,8 % a v Itálii 2,7 %, což je o více než jeden procentní bod vyšší růst. Meziroční růst HDP byl navíc vyšší ve většině zemích EU, kdy výše zmíněné Španělsko dosáhlo růstu 19,8 %, Francie 18,7 % a Itálie 17,3 %. V některých zemích byl tak meziroční růst HDP ve srovnání s Německem dvojnásobný. To bylo způsobeno ale i horším zvládnutím pandemie v některých zemích, a tím i větším propadem ekonomiky v roce 2020.

Slabší ekonomická obnova ve srovnání s dalšími velkými ekonomikami v EU ukazuje na velikost problémů Německa, které způsobuje nedostatek výrobních vstupů. Silný průmysl v Německu je téměř ve všech ohledech připraven vyrábět. Silná domácí, ale i zahraniční poptávka neukazuje na problémy s odbytem. Celosvětový problém s nedostatky na straně nabídky postihuje Německo více než jeho sousední země. Tyto nedostatky jsou tak pro německou ekonomiku problémem číslo jedna. Vysoká proočkovanost ve Spolkové republice posiluje důvěru v úspěšnost případného boje s novou mutací. Významné posílení celosvětových výrobních kapacit u nedostatkových vstupů však v blízké době očekávat nemůžeme. I jejich případná výstavba v rámci Německa či EU by trvala dlouhé měsíce. Výrobní kapacity v Asii jsou navíc ohroženy explozemi nákazy a stále se utahujícími pravidly proti šíření koronaviru.

Zhoršení globálních nedostatků výrobních vstupů a s ním spojené oslabení výkonu ekonomik v rámci eurozóny by mohlo oslabit důvěru v euro. Rostoucí obavy na trzích by naopak hovořily ve prospěch amerického dolaru, který se před symposiem Fedu v Jackson Hole pohybuje okolo pětidenního minima. Pohyb kurzu eura proti dolaru vedle průběhu pandemie zásadně ovlivní rétorika představitelů Fedu.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1743 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 92,98 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1700 do 1,1775 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,55 EURCZK, vůči dolaru za středový kurz 21,75 USDCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,48 až 25,58 EURCZK, ve dvojici s dolarem od 21,63 až 21,80 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter