Noví centrální bankéři ČNB: Oldřich Dědek a Marek Mora

AKTUALIZOVÁNO – Novými členy bankovní rady České národní banky budou Oldřich Dědek (63) a Marek Mora (45). Prezident Miloš Zeman je do úřadu jmenuje 31. ledna. Ve funkci střídají Pavla Řežábka a Lubomíra Lízala, kterým v únoru končí mandát.

Řežábkovi končí druhý šestiletý mandát a nemůže být znovu jmenován, Lízalovi končí první mandát. Lízal i Řežábek byli jmenováni členy rady tehdejším prezidentem Václavem Klausem k 13. únoru 2011.

Dědek byl už od února 1999 do února 2005 viceguvernérem ČNB. Podle zákona o ČNB tak může být jmenován ještě na jedno šestileté období. Zákon totiž neupravuje, že musí být člen bankovní rady ve funkci dvě období za sebou. Národním koordinátorem zavedení eura se Dědek stal v březnu 2007.

V osobě Oldřicha Dědka vstupuje do bankovní rady umírněná holubice. Svědčí o tom jeho hlasování během prvního působení v ČNB ve srovnání s kolegy v bankovní radě, se kterými se tehdy potkal. Do této pozice ho také pasují i jeho poslední mediální prohlášení ohledně kurzového závazku. V minulosti se totiž nechal slyšet, že by s jeho zaváděním váhal, uvedl David Kocourek z Komerční banky. „Ze současné pozice národního koordinátora pro zavedení eura očekáváme, že by jeho budoucímu přijetí podpořil,“ dodal Kocourek.

S Markem Morou do bankovní rady podle Kocourka nastupuje vysoký státní úředník Evropské komise, jeden z prvních zaměstnanců této instituce z nových členských států. V minulosti také pracoval pro českou vládu na ministerstvu školství a různých postech spojených s evropskou agendou.

„Vzhledem k jeho mediální nepřítomnosti si nejsme schopni udělat přesný obrázek o jeho působení v bankovní radě. Pravděpodobně tak asi bude sledovat linii guvernéra Rusnoka, který mohl mít vliv na jeho jmenování. Marek Mora byl totiž jeho poradce na ministerstvu průmyslu a obchodu mezi zářím a 2002 a dubnem 2003. V své akademické kariéře se věnoval českému penzijnímu systému a jeho reformám, ale i ekonomické konvergenci,“ dodal Kocourek.

 

 

Bankovní rada ČNB určuje měnovou politiku země a rozhoduje o zásadních měnově politických opatřeních. ČNB je vedle utváření měnové politiky zodpovědná za dozor nad celým finančním trhem, včetně bank, pojišťoven a kapitálového trhu. Bankovní rada je sedmičlenná. Členové bankovní rady nesmějí zastávat funkci více než dvakrát.

Vizitky Oldřicha Dědka a Marka Mory
Oldřich Dědek
– Narodil se 26. listopadu 1953 v Chlumci nad Cidlinou.
– Vystudoval obor ekonomika zemědělství na Vysoké škole ekonomické (VŠE) v Praze a po jejím ukončení v roce 1978 nastoupil do Ekonomického ústavu ČSAV, kde pracoval až do roku 1992. Obhájil zde disertační práci v oboru teorie řízení a plánování (1983). V roce 2002 se stal docentem na Karlově univerzitě, v roce 2012 byl jmenován profesorem. Absolvoval několik zahraničních stáží a studijních pobytů.
– V roce 1992 nastoupil do Státní banky československé (SBČS; předchůdce ČNB) jako náměstek ředitele Institutu ekonomie. V letech 1996 až 1999 byl poradcem guvernéra ČNB Josefa Tošovského.
– V únoru 1999 ho prezident Václav Havel jmenoval členem bankovní rady a viceguvernérem ČNB. V bankovní radě zasedal do února 2005.
– Mimo jiné byl také poradcem Josefa Tošovského v době, kdy byl Tošovský předsedou vlády, či poradcem ministra financí Bohuslava Sobotky (ČSSD). Premiér Mirek Topolánek (ODS) ho jmenoval národním koordinátorem pro zavedení eura.
– Byl také členem vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a členem představenstva České společnosti ekonomické. Přednáší na UK, má bohatou publikační činnost zejména v oblasti monetární ekonomie.
– Patří mezi signatáře Dřevíčské výzvy, která v březnu 1999 kritizovala nedostatek vymahatelnosti práva v české ekonomice.
– Guvernér ČNB Tošovský ho před svých odchodem z čela národní banky prosazoval za svého nástupce, nakonec byl guvernérem jmenován Zdeněk Tůma.
Marek Mora
– Narodil se 17. května 1971.
– Vystudoval pražskou VŠE, poté krátce působil v soukromém sektoru. Později absolvoval postgraduální a doktorandská studia ekonomie v Saabrückenu a v Hamburku a učil na univerzitě v Lipsku.
– V roce 2003 nastoupil do Evropské komise. V září 2006 se stal náměstkem ministryně školství Miroslavy Kopicové pro evropské záležitosti a fondy. Funkci opustil v červenci 2007 za ministryně Dany Kuchtové. Poté pracoval na Úřadě vlády ČR, nejprve jako jako náměstek vicepremiéra pro evropské záležitosti Alexandra Vondry, později jako náměstek ministrů pro evropské záležitosti Štefana Füleho a Juraje Chmiela či poradce předsedů vlády Mirka Topolánka a Jana Fischera.
– V letech 2010 až 2015 působil ve funkci vedoucího kanceláře generálního tajemníka Rady EU. Od roku 2015 pracuje ve funkci ředitele pro rozpočet, daňovou a regionální politiku na Generálním sekretariátu Rady EU.
– Mora byl v době svého působení na Úřadu vlády považován za klíčového muže české unijní diplomacie. Mora také vedl tým, který po obsahové stránce připravil a koordinoval české předsednictví EU. Byl také hlavním vládním vyjednavačem při jednáních o požadavcích prezidenta Václava Klause k lisabonské smlouvě.
– V říjnu 2009 Česká televize přišla s informací, že je kandidátem vlády do Evropské komise. Tehdejší ministr zahraničí Jan Kohout informaci odmítl.

 

Newsletter