Oceány ročně světu přinášejí 2,5 bilionu dolarů

Dnes mají hodnotu kolem 24 bilionů amerických dolarů. Rychle ji ale ztrácejí. Ročně zboží a služby na nich stojící přinášejí kolem 2,5 bilionu dolarů. Stále méně. Pokud je porovnáme s největšími ekonomikami světa, jsou sedmou z nich. A zřejmě se budou propadat. O kom je řeč? O oceánech světa.

Na světové vody jako na ekonomiku se podívala studie „Reviving the Ocean Economy: The case for action – 2015“, za kterou stojí Světový fond na ochranu přírody WWF. Hodnota oceánů se dle něj skládá ze zhruba 7 bilionů dolarů přímých zdrojů oceánu, například ryb, bezmála 8 bilionů dolarů vyvolané ekonomické aktivity na pobřeží, více než 5 bilionů dolarů v podobě realizované dopravy a více než 4 bilionů dolarů přínosu pro životní prostředí, zejména absorpce uhlíku. WWF vidí hodnotu ochuzenou o další přínosy oceánů, jako jsou vrty ropy a plynu nebo ve vodách instalované větrné farmy na výrobu zelené elektřiny.

Jako „B“ ke zprávě WWF dodává, že tato dnešní hodnota oceánů každým rokem prudce klesá. Téměř dvě třetiny z ní vidí WWF jako přímo závislé na čistotě světových vod a celkově prostředí v oceánech. Jako faktor, vedoucí ke znehodnocení vod, vnímá také nadměrný rybolov, když 90 procent vod označuje za nadměrně nebo zcela vytěžené.

WWF zprávu vydala jako varování světu a podporu ochraně vod. Se současným tempem oteplování dle ní korálové útesy zcela zmizí do 35 let a horšící se stav oceánů sebere pracovní místa v potravinářství i cestovním ruchu. „Dívejme se na vody jako na klíčové obchodní aktivum, které si žádá udržitelné zacházení i investice,“ apeluje šéf WWF David Nussbaum.

Newsletter