Ohrožení dolarem

Klíčové body

  • Posilující dolar ohrožuje rozvojové země.
  • Silná americká měna působí skrze utahování podmínek financování.
  • Výhled slabého dolaru během roku 2021 podporuje aktiva rozvojových trhů.
Zdroj: Depositphotos

Silný dolar jako hrozba. Jestliže bude americká měna posilovat, bude zatěžovat ekonomiky rozvojových trhů, uvedla ve své nedávné studii Banka pro mezinárodní vypořádání. Pro tzv. emerging markets je tedy dobrou zprávou, že jak americká měnová, tak i fiskální politika nahrává do budoucna globálně slabším zeleným bankovkám.

Banka pro mezinárodní vypořádání (BIS) zkoumala dopad změny nominálního efektivního kurzu dolaru na průměrný výhled růstu rozvojových trhů, které reprezentují sebraná data z 21 zemí v období 1990 až 2020. Výsledek ukázal, že posílení dolaru o jeden procentní bod sníží výhled růstu skupiny vybraných zemí o 0,3 procentního bodu. Vedle toho navíc zvyšuje riziko hlubších ekonomických poklesů do budoucna.

Zdroj: BIS
Zdroj: BIS

Posilující dolar působí na rozvojové ekonomiky prostřednictvím utahování globálních podmínek financování. Dolaroví dlužníci se vinou rostoucích závazků nad aktiva dostávají pod tlak, což dle BIS může mít efekt i na lokální dluhopisový trh dané rozvojové země, zejména je-li silnější dolar spojen s růstem rizikově averzní nálady a úprkem do bezpečných aktiv. Výsledkem je tak další utažení úvěrových podmínek skrze trh domácích bondů, které jsou považovány za riziková aktiva a jejich trh bývá navíc mnohem mělčí než u rozvinutých ekonomik. Nejcitlivější jsou podle banky ty země, které jsou silně napojeny na globální podmínky financování z důvodu přítomnosti velkého množství zahraničních investorů na lokálních dluhopisových trzích, a ty s vysokým dolarovým zadlužením.

Podle dat BIS se dolarový dluh vybraných rozvojových zemí v procentuálním vyjádření hrubého domácího produktu navýšil od roku 2008 ze zhruba 3,5 % na téměř 10 %. To samé vyjádření pak ukazuje nárůst zahraničních investorů držících lokální dluhopisy na bezmála 20 %.

Zdroj: BIS
Zdroj: BIS

Studie rovněž ukázala, že širší dolarový index je investory provažován za mnohem lepší barometr tržního rizika než například klasická proxy, jako je index strachu VIX. V době rizikově averzní nálady mají investoři tendenci „utíkat“ do bezpečných aktiv, mezi která se řadí i dolar, stejně tak je pozorováno zpomalení ekonomické aktivity spojené s odlivem kapitálu. Výsledkem je celkové utažení podmínek financování.

Banka v tomto směru uvádí dopady první vlny pandemie koronaviru. Během prvních třech měsíců roku jsme pozorovali širší posílení dolaru o bezmála 10 %, nadto byl pozorován rekordní odliv prostředků z dluhopisových portfolií, zejména těch navázaných na rozvojové trhy, a výrazně se rozšiřující spready. Během letních měsíců pak došlo na uklidnění obou sledovaných oblastí.

V neposlední řadě silný dolar ovlivňuje obchodní politiku rozvojových zemí. Uvažujeme-li situaci mezinárodní obchodu, silnější dolar a naopak slabší lokální měna působí prostřednictví vyšší konkurenceschopnosti ve prospěch vyššího exportu, a tedy i výstupu dané rozvojové země. Transmise skrze obchodní kanál je obvykle napojena na upravení exportních a importních cen v závislosti na změně devizového kurzu dané země, vliv změn ale může být omezen fakturací v cizí měně. A to je scénář mnoha rozvojových zemí. Jak ukázala data BIS, v případě exportu je více než 80 % cen fakturováno v dolarech, v případě importu je to pak necelých 80 %. Tím pádem je vliv skrze obchodní kanál utlumen mnohem více, než je tomu například u investic.

Studie BIS představuje dobrý základ našeho názoru, že příští rok bude rokem aktiv rozvojových trhů. Stavíme přitom na trvající tlacích na slabý dolar z titulu americké měnové i fiskální politiky. V prvním případě se můžeme připravit na dlouhé období sazeb Fedu na nule, nadto očekáváme i přesun programu nákupů aktiv směrem k delším splatnostem, nikoli však k těm nejdelším. Ve spojení s rostoucím inflačním očekáváním budou výsledkem nízké reálné sazby. Fiskální politika, zejména dočkáme-li se většího balíku podpory, by pak měla působit prostřednictvím deficitu běžného účtu.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,2139 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 90,72 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,2085 do 1,2183 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 26,34 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 26,24 až 26,40 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 21,52 až 21,79 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. odpovědnost.

Newsletter