Opční seriál: Jak vytvořit vlastní zajištěný fond (část 2.)

V předchozím článku Jak si vytvořit vlastní zajištěný fond (část 1.) jsme na základě velice jednoduché strategie Dogs of the Dow vybrali 10 akciových titulů, do kterých bychom 31. 12. 2015 investovali pro náš fond LYNX DOD High Yield USD zajištěný fond. Protože nejsme velicí fanouškové rizika, čemuž napovídá i název fondu, budeme se jistit proti případným poklesům cen akcií opcemi.

Jak funguje zajištění fondu?

Samotné zajištění je velice jednoduché. Pro každých 100 ks nakoupených akcií koupíme jednu put opci na penězích s expirací za rok, protože portfolio budeme držet přesně jeden rok.

Například akcie Verizon (VZ) koupíme 31.12.2015 za cenu $46,22 a zároveň koupíme i put opci s expirací v lednu 2017 a realizační cenou $45. Tato put opce nám zajistí, že kdykoliv až do ledna 2017 máme právo prodat tyto akcie za $45 bez ohledu na tržní cenu akcií, tj. i kdyby cena akcií propadla na $5, můžeme prostřednictvím opce akcie prodat za $45.

Za toto ochranné právo v podobě put opce je však nutné zaplatit cenu v podobě opčního prémia Náklady na zajištění portfolia jsou zobrazeny v tabulce ve sloupci cena put.

Ticker

Název

100 ks akcií

Výnosnost

Put opce

Cena put

Cena put %

Cena put vč. dividend

VZ

Verizon

$4 622

4,89%

$45

$3,575

7,73%

2,84%

CVX

Chevron

$8 996

4,76%

$90

$10,975

12,20%

7,44%

CAT

Caterpillar

$6 796

4,53%

$67,50

$8,275

12,18%

7,65%

IBM

IBM

$13 762

3,78%

$140

$14,825

10,77%

6,99%

XOM

ExxonMobil

$7 795

3,75%

$77,50

$8,05

10,32%

6,57%

PFE

Pfizer

$3 228

3,72%

$32

$2,91

9,01%

5,29%

MRK

Merck

$5 282

3,48%

$52,50

$4,8

9,08%

5,60%

PG

Procter&
Gamble

$7 941

3,34%

$80

$6,7

8,44%

5,10%

WMT

Wal-Mart

$6 130

3,20%

$62,50

$5,725

9,33%

6,13%

CSCO

Cisco Systems

$2 716

3,09%

$27

$2,785

10,25%

7,16%

 

V tabulce výše je analýza nákladů na zajištění jednotlivých titulů v portfoliu. Např. u akcií Chevron (CVX), které se 31.12.2015 obchodovaly za $89,96, by byla investice do 100 ks akcií $8 996. Tento titul v roce 2016 vyplácí dividendu ve výši $1,07 čtyřikrát, proto celková očekávaná výše dividendy za rok 2016 dosáhne $4,28 na akcii. V procentuálním vyjádření se jedná o výnosnost 4,76% na akcii. V případě, že bychom neměli nakoupené k akciím put opce, je maximální ztráta rovna výši investice snížené o přijatou dividendu, tj. $8 568 (= $8 996 – $428).

Jelikož jsme konzervativní fond, primárním cílem je ochrana investice a až následně zisk. Proto si akcie Chevron (CVX) pojistíme put opcí s realizační cenou $90. Cena této opce je $10,975. Protože jedna opce zajišťuje 100 akcií, celkové náklady na opci jsou $1 097,50. V procentuálním vyjádření to bude náklad 12,20 % (= $1097,50 / $8 996).

Obdržená dividenda nám snižuje náklady na zajištění opcemi. Proto celkové náklady na zajištění akcií Chevron budou 7,44 % (= 12,20 % – 4,76 %). V absolutním vyjádření se náklad rovná výši investice do akcií vynásobené relativní výší nákladů na zajištění v procentech, tj. $670 (= $8 996 * 0,0744).

Jak funguje efekt zajištění?

Jaká je maximální ztráta při zajištění opcemi, pokud by akcie klesly na nulu a my bychom obdrželi celou dividendu?

Akcie jsme nakoupili za $8 996 a pojištění put opcí za $1 097,50, což dává celkovou výši investice $10 093,50. Po připočtení dividendy $428 se celková výše investice sníží na $9 665,50. I když by cena akcií Chevron klesla na nulu, máme právo je prodat za $90. Pro 100 akcií to bude příjem $9 000.

Pokud by došlo k prudkému poklesu ceny akcií, stále by se nám je podařilo prodat za realizační cenu a naše maximální ztráta by dosáhla pouze $665,50 (= $9 665,50 – $9 000). Při porovnání s maximální potenciální ztrátou při nákupu akcií bez zajištění $8 889 je to pouze necelých 7,5 %. Obdobná logika zajištění platí i pro ostatní akcie.

Výhody zajištění akcií opcemi

Jednou z výhod zajištění akcií opcemi je jejich variabilita. Pokud se Vám uvedené opce zdají příliš drahé, můžete koupit opce s nižší realizační cenou nebo bližší expirací, které jsou levnější.

Druhou výhodou je, že nákup put opce minimalizuje ztrátu při poklesu ceny akcií, na druhé straně neomezuje zisk. Pokud akcie v daný rok výrazně posílí, budete z těchto akcií samozřejmě profitovat.

Jak optimalizovat skladbu a zajištění fondu?

Nechcete nakupovat 100 kusů akcií od každého titulu? V příštím článku si ukážeme, jak upravit portfolio tak, aby se do každého titulu investovala stejná částka a vyhodnotíme aktuální stav portfolia.

Už nyní se však můžete začít učit využívat výhod obchodování opcí a stát se zkušenějšími a pokročilejšími portfolio manažery. Všechny nezbytné informace k seznámení se s opcemi najdete v knize Úspěšné obchodování s opcemi, kterou můžete získat zdarma. Zjistíte více o základech obchodování opcí a budou vám na názorných příkladech představeny další praktické strategie.

Lynx

Čtěte předchozí díly Opčního seriálu na Roklen24:

Opční seriál: Jak si vytvořit vlastní zajištěný fond? (část 1.)

Opční seriál: Nákup akcií se slevou

Opční seriál: Zamezte ztrátám svého portfolia díky opcím

Opční seriál: Jak získat extra příjem z akcií díky opcím?

Opční seriál: Chcete vydělávat na earnings? Využijte opce!

Opční seriál: 5 výhod opcí oproti akciím

Opční seriál: Pravidelné zisky prodáváním času

Opční seriál: Nákup akcií se slevou

Newsletter