Optimismus jako cesta ke krachu. V podnikání vás připraví o třetinu příjmů

V komplexním a dynamickém světě, jako je ten náš, vyžaduje založení vlastního byznysu vedle příslušných schopností a dovedností také notnou dávku odvahy. Již ve 30. letech minulého století zdůrazňoval John Maynard Keynes klíčovou roli „životního elánu“ (animal spirit) čili investičního optimismu, bez kterého by ve fundamentálně nejistém prostředí nemohly žádné investice vznikat. Nová studie, která vyjde v časopise European Economic Review, však varuje, že příliš optimismu se v tomto ohledu vždy nemusí vyplatit, a to doslova.

Podle dat britského Úřadu národních statistik (Office of National Statistics)  bylo roce 2016 ve Velké Británii založeno 414 tisíc nových podniků. Ve stejném roce však 328 tisíc podniků selhalo. Průměrný majitel podniku sice pracuje významně více hodin než průměrný zaměstnanec, avšak stejně v průměru vydělává méně. Nicméně tato agregátní čísla nemění nic na tom, že pokud se vám podaří realizovat opravdu dobrý nápad, pak z tohoto průměru patrně výrazně vybočíte.

Vlastní byznys je tedy jednou z cest, která nabízí šanci k velkému zbohatnutí. I proto mnoho lidí opouští jistotu zaměstnaneckého poměru a pouští se do nepředvídatelných vod podnikání. Řada z nich uspěje, avšak o to větší zástup jich selže. Výzkumníci z University of Bath, London School of Economics and Political Science a Cardiff University se proto jali zkoumat otázku, jak tento úspěch ovlivňuje nátura podnikatele – konkrétně pak jeho optimismus, či naopak pesimismus.

Chybějící mezera na trhu? Dvacet důvodu, proč startupy krachují

Intuice říká, že optimismus jde ruku v ruce s vyššími ambicemi, podporuje ostatní lidi ke spolupráci a motivuje k vyšším výkonům. Nicméně, jak shrnuje server Science Daily, studie se víceméně shodují na tom, že zhruba 80 % lidí je optimistických až příliš. Zkreslená představa reality pak často vede k chybnému úsudku a špatným rozhodnutím, jejichž důsledky snadno převáží nad zmiňovanými benefity optimismu.

Nejinak hovoří také závěry citované studie, která se zaměřila na výdělky lidí, kteří opustili klidné vody stálého zaměstnání a rozhodli se založit svůj vlastní byznys. V porovnání vlastníků, kteří vykazovali buď podprůměrný, anebo nadprůměrný optimismus, se přitom ukázalo, že podnikatelé, kteří byli nadprůměrně optimističtí, měli zhruba o 30 % nižší příjmy než jejich pesimističtější kolegové. Zkoumaná data pokrývala 18 let údajů z britského průzkumu domácností. Tato rozsáhlá longitudinální studie přitom zaznamenává optimismus jako předpojatost při předpovědi osobních finančních výsledků.

 

I když příjmy z podnikání se mohou v čase s vysokou rychlostí měnit, přesto jsou autoři přesvědčení, že podnikatelů je na světě až příliš a mnoho z nich by udělalo lépe, kdyby zůstali zaměstnanci. „Naše výsledky naznačují, že příliš mnoho lidí začíná podnikat, přinejmenším co se týče individuální návratnosti,“ okomentoval výsledky Chris Dawson, jeden z autorů.

To přitom nutně neznamená že by pesimisté byli lepší podnikatelé, ale spíše to naznačuje fakt, že optimisté mají sklon podhodnocovat pravděpodobnost selhání, což je častěji motivuje k tomu, aby se pustili do projektu, který má malé šance na úspěch. „Jako společnost oslavujeme optimismus a podnikatelské myšlení, ale když se obě zkombinují, vyplatí se také podívat se na realitu… Pesimismus nemusí být obecně považován za žádoucí rys, avšak chrání lidi před špatnými podnikatelskými projekty,“ uzavřel docent ekonomie podnikání z University of Bath.

Vyplatí se být jednička na trhu? Po finanční stránce nikoliv

Newsletter